I går holdt Bjarne, Bjørn, Brian, Jonas og Ralf deres tredje møde i Referencegruppe Autohjælp. Referencegruppen drøftede behovet for mere uddannelse og havde særligt fokus på licens, certifikat og tavlevognskørsel.

Licens og certifikat bør indføres

Referencegruppen arbejder for at skabe størst mulig sikkerhed på vejene. Der er i dag autohjælpskøretøjer, der udfører arbejde på de danske motorveje, hvor der er ingen eller dårligt virkende blink, ingen eller dårligt virkende arbejdslys, personel uden det rette arbejdstøj, arbejde ude i vejbanerne uden tavlevogn. Denne type af autohjælpskøretøjer skal væk fra motorvejsnettet, da de udgør en unødvendig og meget høj risiko i motorvejstrafikken.

Referencegruppen mener derfor, at der skal indføres krav om certifikat til autoredderne og licens til virksomhederne. Det skal sætte sikkerheden i højsædet, både for reddere og øvrige trafikanter. Der bør stilles krav til synlighed, minimums oppakning af køretøj, brug af tavlevogn mm. Samt krav om at det personel der udfører arbejdet er specielt uddannet (certificeret) til at løse denne type af opgaver, så opgaverne altid løses på en forsvarlig måde.

Referencegruppen fortsætter drøftelsen af licens og cerfikater på deres næste møde.

Behov for uddannelse i tavlevognskørsel

Hvordan får man og vedligeholder kompetencer til at køre med tavlevogn? Referencegruppen mener, at der er behov for mere uddannelse i at køre tavlevogne, da det er ikke nok med sidemandsoplæring. Uddannelsen bør omfatte kørsel på glatbane, kørsel med tung last og kørsel i høj hastighed. Der bør komme fokus på, at det kræver mange køreture at opbygge tilstrækkelig erfaring i at køre med tavlevogn.

Uddannelsesguide for autoreddere

Da uddannelse er et stort opmærksomhedspunkt for referencegruppen, er der udarbejdet en uddannelsesguide, hvor det både beskrives, hvordan man bliver autoredder, hvilke EU-efteruddannelseskrav der er, og hvilke øvrige efterudddannelsesmuligheder der er.

Du kan finde de tre uddannelsesguider her:

 

Digitalt møde i Referencegruppe Autohjælp.