Allan, Keld, Jakob, Jan, Johnny og Torkild holdt deres første digitale møde i Referencegruppe Brand. Mødet handlede særligt om brand i elbiler, implementering af ren brandmand og uddannelseskrav til brandmænd. Alt sammen skal sikre brandfolkenes sikkerhed.

Brand i elbiler: Sådan spores farlige gasser

Brand i biler udvikler altid farlig røg, men brande i elbilers batteripakker kan i særdeleshed udvikle giftige gasser. Brande i batterier kan nemlig potientelt producere hydrogenfluorid (HF) i gas-form. Det er en meget giftig, ildelugtende og farveløs gas, der kan skade lungerne og hornhinden i øjnene permanent. I Beredskab Øst er alle autospøjter blevet udstyret med to detektor armbånd, der kan spore gassen. Det tiltag mener referencegruppen, bør udbredes til alle beredskaber.

Ren brandmand: Skift tøj og tag bad

Arbejdstilsynet igangsatte i 2019 kampagnen ren brandmand, fordi risikoen ikke er overstået, når branden er slukket. Forskning viser, at sod giver en øget mængde skadelige tjærestoffer på huden og i urinen efter brandslukning.  Derfor skal alle brandmænd tage bad, lige så snart branden er slukket.

Der arbejdes stadig med at implementere anbefalingerne fra ren brandmand i hele landet. Der bliver etableret vaskerier og vaskehaller, kørt trailere med bad og omklædningsfaciliteter ud til skadestedet. Det er vigtigt, at der holdes fast, og alle brandmænd har mulighed for at skifte tøj fra inderst til yderst.

Uddannelseskrav: Vejen som arbejdsplads

Referencegruppen vil udarbejde en uddannelsesguide til brandmænd for at gøre det synligt, hvilke uddannelsesmuligheder der er. Da der en oplevelse af, at det kan være svært at få relevant uddannelsen. Referencegruppen vil yderligere arbejde for, at vejen som arbejdsplads bliver et nationalt minimumskrav til brandmænd.