Referencegruppe Liggende Sygetransport har i lang tid arbejdet for, at der skal indføres nationale standarder for ST i Danmark gennem lovgivning. I dag er der ikke noget lovgivning, der regulerer ST-kørsel. Det sker i stedet for i de regionale udbud, og det er et problem, der medfører for store regionale forskelle ifølge referencegruppen.

Forskellene går fra alt til uddannelse, journalføring, samt hvor meget ilt man må køre med. Referencegruppen har forsøgt at skitsere nogle af de forskelle, der er regionerne i mellem, som de oplever det i deres hverdag. Listen neden for er ikke udtømmende. Skriv gerne til os på rus@3f.dk, hvis du har kommentarer til oplistningen.

Region Hovedstaden

 • Geografi: Kortere afstande, flere ture
 • Journalføring: Skriver i den gamle ambulancejournal, bruger ikke PPJ
 • Uddannelse: Krav om 20 dages AMU-kursus inden man starter med at køre ST
 • Ilt: Må fortsætte iltbehandling som patienten allerede får, så længe det er under fem liter. Over fem liter så skal AMK-lægen kontaktes. Må opstarte ilt ved tale med AMK-læge. Kører med næsebrille.
 • Årlig supervision/genopfriskning: Har en dag om året med kørselspraktik, hvis det vurderes, at man ikke lever op til de faglige standarder, bliver der fulgt op med supervisionsdag
 • HLR: Fire timer hvert andet år
 • Håndbagage: Et styk bagage på maks. ti kilo. Rollator/kørestol eftersendes med taxa.

Region Sjælland 

 • Geografi: Store geografiske afstande, så generelt køres færre, men længere ture
 • Journalføring: Skriver i PPJ ud fra ABC
 • Uddannelse: Krav om 20 dages AMU-kursus inden man starter med at køre ST
 • Projekt: ST+ (starter 1. februar 2024)
 • Ilt: Må køre med iltbrille og maske (over fire liter). Hvis pt kan klare sig selv derhjemme, må der køres med seks liter. Starter ikke iltbehandling op, så bliver der tilkaldt en ambulance
 • Årlig supervision/genopfriskning: Har en genopfriskningsdag om året
 • Håndbagage: Rollator/kørestol eftersendes med taxa

Region Syddanmark 

 • Geografi: Store geografiske afstande, så generelt køres færre, men længere ture
 • Journalføring: Bruger PPJ
 • Uddannelse: Krav om 20 dages AMU-kursus inden man starter med at køre ST
 • Projekt: ST+ Blodtryk, respiration, temperatur. LP15 til overvågning. Kræver at en på bilen er uddannet til det
 • Ilt: Må køre op til seks liter, derudover skal det aftales med AMK-lægen
 • Årlig supervision/genopfriskning: To timer om året med en supervisor
 • Håndbagage: Baggageramme, som man sætter alt på

Region Midtjylland

 • Geografi: Store geografiske afstande, så generelt køres færre, men længere ture
 • Journalføring: Registrerer i PPJ
 • Uddannelse: Krav om 20 dages AMU-kursus inden man starter med at køre ST
 • Projekt: ST-O (kører på prøve i 2023) Kursus på to dage til oplæring i LP-15, overvågning, EKG, blodtryk, puls, sat
 • Ilt: Må give det er ordineret fra læge eller sygeplejerske eller hvis pt har hjemmeilt. Må køre med op til fem liter
 • Årlig supervision/genopfriskning: En årlig temadag med HLR og forskellige temaer/cases
 • HLR: Træning en gang om måneden
 • Håndbagage: Tager rollator/kørestol med i bilen, hvis den er sammenklaplig, samt et styk bagage

Region Nordjylland

 • Geografi: Store geografiske afstande, så generelt køres færre, men længere ture
 • Journalføring: Skriver ikke journal
 • Uddannelse: Krav om 20 dages AMU-kursus inden man starter med at køre ST
 • Ilt: Må max køre med tre liter, som sundhedspersonalet på stedet regulerer
 • Årlig supervision/genopfriskning: En årlig case dag med fx teori og HLR
 • Håndbagage: To styk håndbagage og et styk ganghjælpemiddel.