Udbud er en tilbagevendende begivenhed, der påvirker mange redere, fordi deres job med års mellemrum bliver sendt i udbud. Hver gang risikerer man at skulle søge sit job igen hos en ny leverandør eller i regionen. 

Meld dig til!

Send en mail til enten  

morten.hansen@3f.dk  

Mobil 2448 0023

eller

nina.ludvigsen@3f.dk 

Telefon 8892 0322 

 

 

RUS forsøger at afdække og undersøge konsekvenserne af de præhospitale udbud. Formålet er at blive i stand til at påvirke processen, så følgevirkningerne for den enkelte redder bliver mindre. Derfor har vi brug for reddere, der vil bruge et halvanden time på at deltage i et fokusgruppeinterview. For ulejligheden giver vi frokost, du får kørepenge til at dække transporten, hvis du er medlem af 3F, og et gavekort på 200 kr.  

 

Tre fysiske møder for ambulancereddere: 

Det er muligt at deltage i en af de tre fysiske fokusgrupper i enten Aalborg, Kolding eller Næstved:   

Mandag den 31. maj 2021 fra 11 – 13 hos 3F Kolding

Adressen er Galgebjergvej 4, 6000 Kolding 

Onsdag den 2. juni fra 11 – 13 hos 3F Aalborg

Adressen er Hadsundvej 184, 9000 Aalborg  

Torsdag den 3. juni 2021 fra 10 – 12 hos 3F Sydsjælland

Adressen er Holsted Park 29, 4700 Næstved 

Det er en forudsætning for at deltage i de fysiske møder, at man enten har en negativ corona-test, der ikke er mere 72-timer gammel, eller at man har bevis på vaccination (coronapas).

Onlinemøde for ST-reddere: 

Udover de tre fysiske møder, afholder vi også en fokusgruppe med fokus på ST via Teams – online. Det bliver onsdag den 26. maj 2021 kl. 19 – 21. (kan evt. flyttes til om formiddagen). Deltagerne i onlinemødet får et gavekort på 200 kr. tilsendt. 

Hvad skal fokusgrupperne bruges til?

RUS er i gang med at undersøge tendenserne i de præhospitale udbud. Fokusgrupperne er en del af dette arbejde. Målet er at skabe en indsigt i processerne omkring udbuddene, så det bliver muligt at påvirke, hvilken retning udbuddene går, og dermed opnå indflydelse på udbuddenes konsekvenser for reddernes arbejdsliv. 

Undersøgelsen munder ud i en rapport, som er klar i løbet af august måned 2021. Dermed vil der være mulighed for at bruge resultaterne i det forestående kommunal- og regionsvalg. På den lidt længere bane er rapporten tænkt som en vidensbase, der med konkrete anvisninger til hvordan man kan påvirke processen frem mod kommende udbudsrunder, skal danne grundlag for arbejdet med at sikre redderne bedst mulige arbejdsvilkår fremover.   

Rapportens fokus er ambulancedriften og den liggende sygetransport. A-, B-, C- og D-kørslerne, som forandrer karakter i de kommende år.