Regionerne beslutter i disse dage, hvordan midlerne for Regeringens coronavinterpakke skal fordeles. I Region Midtjylland og i Region Syddanmark ser det ud til, at regionerne kun har besluttet at tildele midler fra vinterpakken til de regionalt ansatte reddere i præhospitalet og ikke de privatansatte.

“Coronakrisen har skabt et ekstra pres på hele den præhospitale indsats. Både den del regionerne selv driver og den del de private leverandører driver. Derfor synes jeg, at det er meget skuffende, at regionerne nu kun tilgodeser de offentligt ansatte reddere”, udtaler Reddernes Udviklingssekretariats formand Flemming Overgaard.

Reddernes Udviklingssekretariat i 3F har tidligere på måneden taget kontakt til alle fem regionsrådsformænd. Opfordringen herfra var, at regeringens coronavinterpakke ikke alene gives på tværs af faggrupper. Men også på tværs af privat og offentligt ansatte.

“I 3F har vi i forhandlingerne om udmøntningen af regeringens coronavinterpakke kæmpet for, at også de privatansatte ambulance- og sygetransportreddere skulle omfattes. Det ser desværre ud til, at regionerne ikke har valgt at lytte. Det er problematisk, at de privat- og offentligt ansatte reddere, der løfter de samme opgaver, ikke ligestilles i denne situation,” slutter Flemming Overgaard.

Som et led i Folketingets behandling af Finansloven for 2022 er det aftalt, at der afsættes en coronavinterpakke på 1 mia. kr. til sygehusvæsenet. Midlerne skal bidrage til at:

  • Styrke aktiviteten
  • Understøtte aktiviteten
  • Fastholde sundhedspersonale

Hvis du vil vide mere:

  • Region Midtjyllands udmedling om vinterpakken kan læses her
  • Dagsorden fra regionsrådsmøde i Region Syddanmark, hvor udmøntningen besluttes, kan læses her 
  • Du kan læse vores henvendelse til de fem regionsrådsformænd her.