Er det for eksempel ok, at man må køre et 18 tons udrykningskøretøj med udrykning uden at have taget kurset udrykningskørsel, som andre udrykningsenheder skal have? Menige brandfolk er desuden ikke omfattet af årlig vedligeholdende køreuddannelse. Brandfolkene skal heller ikke have kurset Vejen som arbejdsplads, selvom de ofte ender med at arbejde på vejen. Enten på den almindelige villavej til bygningsbrand eller som ofte på en motor- eller landevej til færdselsuheld.

Referencegruppe Brand har holdt sit første møde i 2023. Det foregik på Brandstation Kolding og referencegruppen havde blandt andet besøg af Martin Jensen, områdeleder for Trekantbrand. Netop vidensdeling er en vigtig del af referencegruppernes arbejde i Reddernes Udviklingssekretariat. Martin Jensens oplæg fungerede som en indføring i, hvordan Trekantbrand griber arbejdet an.

Branchevejledninger skal opdateres

En af årets opgaver er en gennemgang af branchevejledningerne for brandområdet. Herefter vil referencegruppen komme med input til Branchearbejdsmiljøudvalget transport og engros (BAU transport og engros).

En branchevejledning udtrykker arbejdsmarkedets parters fælles opfattelse af, hvad der er god arbejdsmiljøstandard og praksis inden for branchen. En branchevejledning er ikke en lov, men er udarbejdet ud fra den gældende arbejdsmiljølovgivning. Du kan læse mere om, hvad en branchevejledning er og kan her: Hvad er en branchevejledning?

Stor forskel på kravene i de forskellige områder

Der er forskel på kravene i de forskellige brandområder. Forskellene er for eksempel kravene til den fysiske test, som brandmændene skal igennem en gang årligt. Der er også forskel på de teoretiske, faglige test.

Faglige test handler blandt andet om sikkerhedsforanstaltninger, hvilke skumtyper man bruger ved de forskellige typer brand samt andre teoretiske og faglige emner, der sikrer, at den enkelte brandmand er up to date med sin faglige viden.  Det er dog et fokuspunkt, at faglige test altid bør afspejle den daglige arbejdsdag og holdes på et tilsvarende realistisk niveau.

Udrykningskørsel og vejen som arbejdsplads

Det tredje område, som referencegruppen har fokus på, er udrykningskørsel: Brandmænd skal – underligt nok – ikke have kursus i udrykningskørsel, som det for eksempel påkræves ambulancereddere og politifolk at gennemføre. Vejen som arbejdsplads, der er et obligatoriske kursus i sikkerhed, når man arbejder på landevej eller motorvej, hvor den øvrige trafik er en dødbringende risiko i arbejdet, er heller ikke et krav til brandmændene.

Næste møde i referencegruppen bliver i april ’23 i Lyngby.