”Branchevejledninger, der dækker sygetransport- og ambulanceområdet, er alle mere end ti år gamle. Derfor trænger de til at blive fornyet. Og måske ikke bare fornyet, men måske er der også brug for, at man samler nogle vejledninger og deler andre op, så de passer bedre til den dagligdag redderne rent faktisk oplever,” siger Benny Nymark.

ST og ambulance kan for eksempel have en fælles branchevejledning, mens det måske er mere hensigtsmæssigt, at den siddende sygetransport har sin egen branchevejledning.

Hvad er en branchevejledning?

En branchevejledning udtrykker arbejdsmarkedets parters fælles opfattelse af, hvad der er god arbejdsmiljøstandard og praksis inden for branchen. En branchevejledning er ikke en lov, men er udarbejdet ud fra den gældende arbejdsmiljølovgivning. Du kan læse mere om hvad en branchevejledning er og kan her: Hvad er en branchevejledning?

Klippe, klistre – hvad skal med?

Med udgangspunkt i de tidligere branchevejledninger blev de 14 referencegruppemedlemmer delt op i grupper, der bogstaveligt talt skulle klippe og klistre nye bud sammen. Gruppearbejdet tager nogle timer inden ideer og muligheder gennemgås i plenum. Her kommer en række af pointerne – i tilfældig rækkefølge og uden at være fuldstændig fyldestgørende:

 

 •  Det kan være svært at finde branchevejledningerne og meget få kender til dem i den daglige drift. Generelt skal branchevejledningerne være mere digitalt, fx ved brug af QR-koder, også til specifikke dele af de enkelte vejledninger.
 • Fysisk Træning og Brand skal have deres egne selvstændige branchevejledninger.
 • Branchevejledningen for forflytning er god, fotos og detaljer skal opdateres, men ellers er den næsten som den skal være.
 • En ny branchevejledning for Ambulance og ST skal blandt andet indeholde følgende emner:
 • Udrykningskørsel
 • Definition af både ambulance og ST (Her mangler der en bekendtgørelse for ST)
 • Påklædning
 • Hjælpeudstyr – delt i tre: bårerum, båre og trappestol
 • Forflytning
 • Psykisk belastning

En ny branchevejledning for den siddende sygetransport skal blandt andet indeholde følgende emner:

 

 • Lift, Trappelift og Forflytningsteknik
 • Hvilket udstyr skal der være i bilen
 • Ergonomi i hverdagen
 • Kørestol / handicap – kan genbruges fra en tidligere branchevejledning for handicaptransport
 • Hygiejne – både den personlige og i bilen
 • Trafiksikkerhed
 • Vold og trusler (psykisk)
 • Kost og motion (KRAM)
 • Hvad kan du egentlig klare alene? Hvor meget kan du fx løfte alene med hjælpemidler?
 • Tyveri

Det tager et par år

”Processen med at opdatere, og i det her tilfælde omorganisere, branchevejledningerne tager et stykke tid. Dels skal arbejdsgiverne være enige både med sig selv og med os, herefter får Arbejdstilsynet dem til gennemlæsning inden branchevejledningerne udgives. Alt i alt vil det tage omkring to år, men så er det til gengæld også et rigtig godt redskab at have i hånden i forhold til arbejdet med arbejdsmiljø, fordi alle relevante parter er enige om vejledningen,” siger Benny Nymark.

Du kan finde og læse de forskellige branchevejledninger, der gælder for brand og redning på Bau transport og engros hjemmeside. Klik her for at komme direkte til siden: www.bautransport.dk/brand-og-redning/brand-og-redning