Listen over de særligt udsatte faggrupper er ikke udtømmende, og det er derfor, at redderne ikke er nævnt specifikt i Arbejdstilsynets vejledning, lyder det fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. I et svar på en henvendelse til ministeren og Arbejdstilsynets konstituerede direktør Vibe Westh fra Reddernes Udviklingssekretariat kommenterede ministeren på, hvorfor redderne ikke er nævnt specifikt som særligt udsat faggruppe i Arbejdstilsynets vejledning ”Vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med COVID-19”.

Peter Hummelgaard håber, at den nye vejledning fra Arbejdstilsynet kan give medarbejdere en vished om, at COVID-19 kan blive anerkendt som en arbejdsskade.

– Det fremgår blandt andet af vejledningen, at det ikke skal dokumenteres eller bevises, at smitten skyldes arbejdet for, at sygdom med COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade. Det skal kun kunne sandsynliggøres, at man har været udsat for en smitterisiko i forbindelse med arbejdet, skriver Peter Hummelgaard til Reddernes Udviklingssekretariat.

Og beskæftigelsesministeren understreger i sit svar til Reddernes Udviklingssekretariat, at redderne udfører en afgørende indsats i kampen mod COVID-19, og at vi skal passe på alle medarbejdere, der deltager i kampen.

– Vi skal værne om alle de medarbejdere, der i den her tid stiller op og udfører et arbejde i vores fælles kamp mod COVID-19 – her er ambulancepersonalet ingen undtagelse. Der er tale om en stor indsats, som er fuldstændig afgørende for vores samfund, skriver beskæftigelsesministeren blandt andet.

Vigtigt at få anmeldt COVID-19 som arbejdsskade

Ifølge ministeren er det vigtigt, at også redderne kan gå på arbejde uden at sætte deres helbred unødigt på spil, og at de kan have tillid til, at eventuelle arbejdsskader med COVID-19 vil blive behandlet i arbejdsskadesystemet.

– Alle skal kunne gå på arbejde uden at føle, at de løber en unødig sundhedsrisiko ved at udføre arbejdet. Og de skal kunne have tillid til, hvordan deres sag behandles i arbejdsskadesystemet. Det gælder også i forhold til COVID-19, skriver ministeren.

Og så er det ifølge beskæftigelsesministeren vigtigt, at redderne får anmeldt det som en arbejdsskade, hvis de bliver smittet med COVID-19.

– Hvis man som redder er blevet syg med COVID-19, og er i tvivl om man er blevet syg på arbejdet, vil jeg opfordre til, at man får sygdommen anmeldt for en sikkerheds skyld, skriver beskæftigelsesministeren.

Du kan se hele svaret fra beskæftigelsesministeren her, og du kan læse vejledningen ”Vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med COVID-19” her.