Arbejdstilsynet har udsendt en ny vejledning om vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med COVID-19.

Det fremgår blandt andet af vejledningen, at sygdom med COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes arbejdet, samt at nogle typer af arbejde indebærer en naturlig stærk formodning om, at medarbejderen er blevet udsat for smitte på arbejdet.

Det gælder ansatte i sundhedsvæsnet som fx sygeplejersker, sosu-assistenter, læger og portører, der arbejder på intensivafdelingen, og er i direkte kontakt med smittede patienter. Det kan også være praktiserende læger eller ansatte i plejesektoren, som drager omsorg for patienter og borgere, der ikke er testet positiv for COVID-19.

Vejledningen har til formål at skabe klarhed om reglerne.

Tryghed for ambulancepersonalet

“Jeg savner, at ambulancepersonalet nævnes eksplicit i vejledningen. Ambulancepersonalet er ligesom de andre nævnte faggrupper i sundhedsvæsenet udsat for smittefare, fordi de har tæt kontakt med mange smittede patienter,” siger Flemming Overgaard, der er formand i Reddernes Udviklingssekretariat.

Derfor har Reddernes Udviklingssekretariat rettet til henvendelse til både Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og konsituteret direktør i Arbejdstilsynet Vibe Westh for at få vejledning præciseret.

”Ambulancepersonalet yder sammen med det øvrige sundhedspersonale en vigtig indsats for at beskytte Danmark under coronakrisen, derfor skal ambulancepersonalet også være trygge ved, at de kan få erstatning i arbejdsskadesystemet, hvis de bliver smittet med COVID-19, mens de er på arbejde”, udtaler Flemming Overgaard.

Du kan læse henvendelsen til Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og konstitueret direktør i Arbejdstilsynet Vibe Westh her.

Du kan læse hele vejledningen “Vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med COVID-19” her.