Redderne Udviklingssekretariat mener, at der er behov for, at sundhedsmyndighederne lemper klage- og tilsynsreglerne for ambulancepersonalet og sygetransportredderne under coronakrisen.

”Når der kommer udmeldinger om, at færre patienter skal indlægges på hospitalet, eller at der kan mangle værnemidler til ambulancepersonalet, som vi ser det i Region Syddanmark, så betyder det, at det præhospitale personale skal ændre praksis”, siger Flemming Overgaard, formand for Reddernes Udviklingssekretariat.

“Det kan skabe usikkerhed, derfor er der behov for en klar udmelding fra sundhedsmyndighederne om, at man lemper klage og -tilsynesreglerne i en presset situation”, fortsætter Flemming Overgaard.

Reddernes Udviklingssekretariat har derfor rettet henvendelse til både Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke og direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed Anne Marie Vangsted.

”Redderne i ambulancetjenesten og sygetransporten yder sammen med det øvrige sundhedspersonale en kæmpe indsats for at beskytte Danmark under coronakrisen, derfor bør sundhedsmyndighederne også beskytte sundhedspersonalet under disse helt ekstraordinære omstændigheder”, udtaler Flemming Overgaard.

Du kan læse henvendelsen til Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke og direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed Anne-Marie Vangsted her.