Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag lagt en vigtig besked til sundhedspersoner på deres hjemmeside.

“I den kommende tid vil mange sundhedspersoner desværre komme til at stå i situationer, der er meget langt fra dem, de kender i dag. Det kan for eksempel blive nødvendigt at tilpasse kvaliteten af behandlingen til den forhåndenværende kapacitet, eller der kan blive behov for at arbejde i meget lange perioder uden pauser og under meget stort pres” skriver Anne-Marie Vangsted, der er i direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed..

“Det vil indebære risiko for fejl. Men det er i denne situation meget vigtigt at understrege, at vi som tilsynsmyndighed er fuldstændig klar over den helt ekstraordinære situation, vi alle befinder os i,” skriver Anne-Marie Vangsted videre.

“Der er brug for alle gode kræfter, og frygten for at begå fejl må ikke afholde sundhedspersoner fra at bidrage, også selv om man bidrager på et felt, der ikke lige svarer til ens spidskompetencer. Selv om autorisationsloven og sundhedsloven stadig gælder, vil vi naturligvis tage fuldt højde for den helt ekstraordinære situation i eventuelle efterfølgende vurderinger,” skriver Anne-Marie Vangsted afslutningsvis.

Læs beskeden fra Styrelsen for Patientsikkerhed her.

Behov for klar udmelding

Reddernes Udviklingssekretariat har tidligere rettet henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed om tilsyn og klage.

“Flere reddere i ambulancetjenesten har henvendt sig til os, fordi de er bekymrede for, at nye anbefalinger om færre indlæggelser og manglen på værnemidler kan betyde, at der bliver begået fejl, som den enkelte redder kan stilles til ansvar for bagefter,” udtaler Reddernes Udviklingssekretariats formand Flemming Overgaard.

“Vi skal sikre os, at redderne i ambulancetjenesten og sygetransporten ikke bliver straffet senere, fordi de nu står i en ekstraordinær situation, hvor de skal løfte flere opgaver og arbejde i længere tid. Derfor er vi glade for, at der nu kommer en udmelding fra styrelsen. Vi har dog bedt styrelsen om at præcisere, at det også er det, som udmeldingen betyder,” siger Flemming Overgaard.

Læs Reddernes Udviklingssekratariats henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed her.