Jacob, Maja, Martin, Torben, Troels og  Stefan holdt i går møde i Referencegruppe Ambulance, hvor der blandt andet blev drøftet corona, næste års akutkonference og arbejdsmiljø.

Corona-situationen skaber stadig pres i ambulancetjenesten

COVID-19 skaber fortsat mere arbejdepres, øget sygefravær og generelt lidt mere kaotiske tilstande for ambulancepersonalet flere steder i landet. Hvornår er man en nær kontakt? Får jeg min corona-sygdom anerkendt som arbejdsskade? Er nogle af de spørgsmål som fylder for mange. Derfor vil referencegruppen sætte fokus på, hvad corona har betydet for ambulancepersonalets arbejdsliv.

Planlægning af DEMC9

Reddernes Udviklingssekretariat er sammen med DAENA og DASEM gået i gang med at planlægge den store akutkonference DEMC9, der afholdes den 14.-15. oktober 2021 i København.

Referencegruppen deltager i planlægningen og kom med input til programmet: Belastningspsykologi, store udenlanske terrorhændelser, laktat-måling, EKG og lungeemboli, samt tværfagligt samarbejde var alle emner, som referencegruppens mellemmer gerne vil høre mere om. Skriv meget gerne til os, hvis du har forslag til et tema eller en oplægsholder.

Arbejdsmiljøundersøgelse

Referencegruppen drøftede arbejdsmiljøundersøgelsen fra i år. Referencegruppen vil fremadrettet arbejde med fire områder fra undersøgelsen:

  • Ambulancepersonalet udsættes i alt for høj grad for vold og trusler
  • Ambulancepersonalets deltager ikke i særlig høj grad i defusing og debriefing
  • Udbud påvirker ambulancepersonalets arbejdsmiljø
  • Udbrændthed og arbejdspres skal undersøges og afdækkes bedre

Du kan læse resultaterne af arbjedsmiljøundersøglsen her.

 

Digitalt møde i Referencegruppe Ambulance.