Jacob, Bo, Maja og Lars holdt i dag møde i Referencegruppe Ambulance, hvor der blandt andet blev drøftet præhospitale udbud, planlægning af efterårets akutkonference og ambulancepersonalets adgang til sundhedsdata.

Giv ambulancepersonalet adgang til relevant sundhedsdata

Sundhedspersoners adgang til relevant tidstro data er afgørende for at sikre patientsikkerheden, når behandling igangsættes. I dag har ambulancebehandlere og paramedicinere ikke adgang til en række kritiske patientoplysninger, når ambulancen rykker ud. Det vil sige, at ambulancebehandlere og paramedicinere ikke har adgang til relevant viden om medicin og allergier, når de påbegynder deres behandling. Data kan redde liv. Derfor arbejder referendegruppen for, at sundhedsloven ændres så autoriseret ambulancepersonale, der aktuelt har en patient i behandling, får adgang til de oplysninger, der er registeret om en patient, når det er nødvendigt for behandlingen.

Analyse af de præhospitale udbud i fuld gang

Reddernes Udviklingssekretariat har igangsat en større analyse af de præhospitale udbud, hvor tendenserne i de præhospitale udbud afdækkes. Et af de områder, der er fokus på, er, hvordan udbuddene påvirker redderens arbejdsliv. Derfor afholder vi tre fokusgrupper i næste uge (uge 22), hvor vi har brug for reddere, der vil bruge et halvanden time på at deltage. For ulejligheden giver vi frokost, vi dækker dine transportudgifter, hvis du er medlem af 3F og du får et gavekort på 200 kr. Læs mere om fokusgrupperne her.

DEMC9 afholdes i oktober

Reddernes Udviklingssekretariat planlægger sammen med Dansk selskab for akutmedicin (DASEM) og Fagligt Selskab for akutsygepleje (DAENA) i akutkonferencen DEMC9. DEMC9 består af to inspirerende dage med fokus på det akutmedicinske område. Dagene indeholder aktuelle faglige oplæg af høj kvalitet, der afholdes af nationale oplægsholdere – alt sammen med udgangspunkt i den nyeste viden på området. Konferencen afholdes torsdag den den 14. oktober og fredag den 15. oktober på Clarion Hotel & Congress Copenhagen Airport. Du kan tilmelde dig her.