Referencegruppen gjorde status på deres arbejde de seneste år. I løbet af omkring 2½ år har Referencegruppen været meget aktiv. Listen over gennemførte aktiviteter indeholder blandt andet:

  • 7 Ergonomi-videoer – dem kan man se her.
  • Gå-hjem-møder, hvor der var workshops i ergonomi.
  • Forarbejdet til de kommende branchevejledninger, som forventes at være klar i løbet 2024.
  • Uddannelsesguide til 3frus.dk, som kan læses her.
  • TUR arbejdsgruppe om uddannelse i forhold til patientbefordring, her fik man beskrevet et nødvendigt kompetenceløft.
  • En fælles henvendelse sammen med blandt andet Ældre Sagen om, at patientbefordring skal tænkes med som en del af behandlingsforløbet, som kan læses her.

Fremadrettede vil referencegruppen gerne arbejde videre med ergonomi. Dels er der kommet en ny type busser på Sjælland og i dele af Jylland er der problemer med sædet, som ikke kan indstilles i nogle af de nye biler.

Et andet emne er ensomhedsfølelsen for dem, der kører ud hjemme fra, det er særligt et problem i Jylland, hvor der er meget langt imellem stationerne. Det gør det svært at få et kollegialt, socialt samvær.

Gruppens medlemmer var igennem en idéudvikling for at få flere arrangementer på benene i de kommende år.

Overvågning i arbejdslivet

Derudover diskuterede referencegruppen overvågning, der er et nyere og tilsyneladende voksende problem. Får man udleveret en telefon og tager den med, det kunne være med ind på hospitalet sammen med en kunde, så kan vagtcentralen se meget detaljeret, hvor man opholder sig. Det kan føles meget intimiderende. Det samme gælder opkald fra vagtcentralen med spørgsmålet: Hvorfor er du ikke kørt endnu?

Der vil blive arbejdet videre med emnet i referencegruppen.

Referencegruppens mål

Politisk er uddannelse, arbejdsmiljø og udbud de tre områder, som Referencegruppen for Siddende Sygetransport arbejder med. Konkret har referencegruppen tre målsætninger:

  • Sygetransport skal ses om en integreret del af behandlingen
  • Et tydeligt regelsæt, der sikrer transport af svækkede patienter
  • Ensartede krav om relevant uddannelse