COVID-19 som arbejdsskade

  • Arbejdsmarkedets Erhverssikring har pr. 1. oktober 2020 anerkendt COVID-19 som arbejdsskade.
  • Muligheden for at få ankerkendt COVID-19 som en arbejdsskade gælder primært for ansatte i sundhedsvæsnet.
  • Arbejdsmarkedets Erhverssikring (AES) har modtaget i alt 1.480 anmeldelser om arbejdsskader relateret til COVID-19. Der er indtil nu afgjort 713 sager.
  • Ud af de 713 sager, er 446 er anerkendt og 267 er afvist.
  • Tallene er opdateret pr. 12. oktober 2020.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) er en selvejende institution administreret af ATP. AES behandler hvert år ca. 50.000 sager, hvor mennesker er kommet til skade eller er blevet syge på arbejdet.

Kilde: Arbejdsmarkedets Erhverssikring (2020).

Senfølger af COVID-19 kan se ud på mange måder. Det kan fx være åndedrætsbesvær, koncentrationsbesvær, forstyrret temperaturregulering, mave og- tarmproblemer, føleforstyrrelser, hovedpine og øget træthed.

Langt de fleste, der har været syge med COVID-19, kan vende tilbage til deres almindelige hverdag, når de igen er raske. Men nogle oplever forskellige følger efter infektion med COVID-19.

– Jeg sammenligner det lidt med batterier, der er afladt. Hvis jeg ikke når at lade mine batterier op i løbet af en dag, kan der gå meget lang tid, før jeg er på benene igen.

Sådan beskriver ambulancebehandleren Hans Jørgen Jensen livet med senfølger af COVID-19. Hans Jørgen arbejder som ambulancebehandler på Falck-stationen i Aalborg.

Delvist sygemeldt

Hans Jørgen blev smittet med COVID-19 i slutningen af marts. Smitten kom sandsynligvis fra patient. Hans Jørgen oplevede almindelige influenzasymptomer i ti dage med feber, nedsat smags- og lugtesans, men her et lille halvt år efter har han stadig følger af sygdommen.

– Senfølgerne for mig er koncentrationsbesvær, let til forpustelse og åndedrætsnød. Når de ting bliver lagt sammen, så resulterer det i uendelig træthed, siger Hans Jørgen.

Falck-undersøgelse

Falck har udgivet en undersøgelse i 2020 med formålet om at afdække, hvor mange Falck-ansatte i hhv. Danmark og Sverige, der har været smittet med COVID-19. 3,272 ansatte deltog i undersøgelsen.

  • 2.8% af Falck-ansatte har været smittet i Danmark
  • Ambulancepersonale har højest risiko for at blive smittet
  • Undersøgelsen viser, at social interaktion er en af de største risikofaktorer for at blive smittet med COVID-19

Kilde: Falck-undersøgelse om COVID-19 smitte (2020).

Hans Jørgen har ikke i samme grad været i stand til at udføre sit arbejde, derfor er han delvist sygemeldt i øjeblikket.

– Min læge så egentligt gerne, at jeg blev fuldtidssygemeldt, men den position kunne jeg alligevel ikke se mig selv i. Det, der er anderledes for mig er, at hvad jeg normalt ville lave på to dage, tager mig nu tre dage at få gjort. Så det er ikke fordi, det hele er forfærdeligt og håbløst.

Usynlig sygdom

Nogle af senfølgerne af corona-smitte er åndenød, let til forpustelse og koncentrationsbesvær. Symptomer, der måske ikke fremgår så tydeligt for enhver.

– Det ville være lang nemmere at tale om en brækket arm, end koncentrationsbesvær og træthed. Så kunne jeg gå rundt med gips på armen, og så ville alle kunne se, hvorfor jeg er sygemeldt. Nu fremgår det ikke så tydeligt, hvad der egentligt er i vejen. Jeg føler, at jeg skal forklare mig selv meget, hvis nogle spørger ind til min situation, siger Hans Jørgen.

COVID-19 anerkendt som arbejdsskade

Den 1. oktober blev COVID-19 anerkendt som arbejdsskade, og Arbejdsmarkedets Erhverssikring siger, at der nu åbnes op for erstatning, hvis der er tale om varige mén som følge af COVID-19.

– Jeg har fået anerkendt COVID-19 som arbejdsskade, men lige nu sker der ikke så meget i sagen, da den er blevet anket fra forsikringsselskabets side. Jeg tror, man skal være meget opmærksom på, at det er en lang og snoet vej til målet. Både jeg og myndighederne ved meget lidt, derfor er det også er vanskeligt at vide, hvordan man præcis skal forholde sig, slutter Hans Jørgen.