Der er mange flere el- og hybridbiler at finde på de danske veje siden de første elbiler blev produceret i 2011, og en større andel af solgte biler i Danmark er el- og hybridbiler. Der var pr. 1. januar 2021 31.900 personbiler med el som drivmiddel og 29.700 hybride personbiler i Danmark.

Behov for grundig vejledning

Det betyder også, at trafikken i Danmark i stigende grad består af biler, som bliver drevet helt eller delvist af et batteri. I 2019 blev der registreret fem brande i elbiler ud af i alt knap 1.500 bilbrande i hele Danmark.

I forbindelse med flere el- og hybridbiler på vejene, forventes der også en stigning i antallet af indsatser og slukning af brande. Det gælder også for antallet af andre almindelige transportmidler, såsom busser og færger, samt lagring af strøm fra vedvarende energikilder må forventes at stige.

Derfor er det vigtigt, at redning- og brandpersonel modtager grundig vejledning i, hvordan brande i el- og hybridbiler håndteres bedst muligt.

Punkter i vejledningen

I den nye vejledning kan du blive klogere på:

  • Opbygning af elbiler
  • Ladning og ladestandere til elbiler
  • Generel sikkerhed
  • Vejledning om indsatstaktik
  • Værktøjer til anvendelse ved slukningsindsatsen
  • Borttransport af elbiler
  • Den tekniske leders udfordringer
  • Miljø
  • Arbejdsmiljø
  • Actioncards

Du kan læse den fulde vejledning om el- og hybridbiler her.

Efterspørgsel på klare retningslinjer

Vejledningen er blevet udarbejdet, da der på nuværende tidspunkt rapporteres om brand i el- og hybridbiler i en mindre del af det samlede antal bilbrande i Danmark. Der er dog intet der tyder på, at elbiler brænder oftere end almindelige biler. Hvis der går brand i et elbilbatteri, kan den dog være svær at slukke og i værste fald blusse op igen lang tid efter en slukning. Derfor har det været nødvendigt at opdatere den eksisterende vejledning for at kunne give redningsmandskabet et opdateret indblik i nyere erfaringer på området.

Målet med vejledningen

Målet med den nye vejledning er bl.a. at vejlede og udpege de største udfordringer med brand i el- og hybride biler og derved støtte den tekniske leder og mandskabet på skadestedet i deres håndtering af denne form for uheld.

 

Kilde: Beredskabsstyrelsen