Den europæiske akutmedicinkongres EUSEM 2024 forventes at samle op mod 7.000 deltagere i Bella Centeret i København fra den 12. til den 16. oktober 2024.

Til dette års EUSEM kommer der både til at være et tværfagligt nordisk spor, og der afholdes konkurrencen Paramedics Cup.

Skal der et dansk hold med til Paramedics Cup?

Paramedics Cup er en konkurrence, hvor paramedicinere dyster i bl.a. håndtering af store ulykker (mass casualty events). Der kan være mellem to og fire deltagere på et hold, og det vindende hold får den prestigefyldte Paramedics Cup med hjem.

Op til seks hold får mulighed for at demonstrere deres ekspertise inden for præhospital og katastrofemedicin til Paramedics Cup. Hvert hold skal over to dage igennem en række forskellige scenarier, som vil foregå på afgrænset område i udstillingshallen i Bella Centret. Dit hold vil blive evalueret af 2-3 dommere, som selv er paramedicinere og præhospitale akutlæger.

Du kan stadig nå at samle et hold og melde dig til.

Læs mere og meld dig til her.