Lydsporet og debatten begynder efter 45 sekunder. Det er Mette Walsted Vestergaard, der er ordstyrer. I panelet deltager Stefan Fyhn fra Reddernes Udviklingssekretariat; Karin Friis Bach (R), der er formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg; Rasmus Horn Langhoff (S), sundhedsordfører i Folketinget og Jones Egebart, direktør i Akutberedskabet i Region Hovedstaden.

Baggrund for debatten

Ambulancetjenesten har udviklet sig enormt de sidste 10-15 år. Ambulancen er mere end blå blink. I dag begynder behandlingen og den livreddende indsats allerede, når ambulancen ankommer, og den fortsætter under transporten til hospitalet. Samtidig vokser presset på den præhospitale indsats: Færre akutmodtagelser, øget specialisering, større afstand mellem hospitaler, flere opkald til 112, flere ambulancekørsler, samt flere komplekse kronisk syge patienter har ændret opgaverne. Lige nu mærker vi også eftervirkningerne af to år med corona og af de præhospitale udbud, hvor rigtig meget ambulancepersonale skal skifte arbejdsgiver og måske arbejdsplads. Imens stiger udfordringerne med at fastholde ambulancepersonalet. Så måske har ambulancetjenesten brug for førstehjælp?

Flere billeder fra Folkemødet 2022