I går holdt Annette, Claus, Camilla, Elmer, Gunhild og Morten møde i Referencegruppe Liggende Sygetransport. På dagsorden var udbud og uddannelse, samt corona og arbejdsmiljø.

ST-reddernes kompetencer skal i fokus

Referencegruppen drøftede de præhospitale udbud i regionerne. Der er i referencegruppen en bekymring for, at liggende sygetransport bliver glemt, fordi dem der tilrettelægger udbud ikke ved tilstrækkeligt meget om, hvilken funktion den liggende sygetransport har, hvilke patienter de kører med, og hvad det kræver af kompetencer.

Flere regioner arbejder med en opsplitning af ambulance og den liggende sygetransport, fordi der en forventning om, at der kan spares penge på området. Der er dermed en risiko for, at liggende sygetransport bliver set som en liggende taxa eller ambulance light.

Referencegruppen vil derfor arbejde for, at der bliver skabt mere synlighed om den liggende sygetransports vigtige funktion i det præhospitale beredskab, og hvilke kompetencer det kræver at køre liggende sygetransport.

Corona sætter ST-reddernes arbejdsmiljø under pres

Referencegruppen blev præsenteret for de allerførste resultater af den medlemsundersøgelse, som Reddernes Udviklingssekretariat netop har gennemført om corona.

ST- redderne er i kontakt med mange forskellige patienter og kommer i løbet af en normal arbejdsdag både på hospitaler, plejehjem og i private boliger. Da patienternes eget hjem ikke kan sidestilles med at arbejde på et hospital, når det handler om hygiejne eller om forudsigelighed, så sætter corona-pandemien i særlig grad ST-reddernes arbejdsmiljø på prøve. ST-redderne ved aldring, hvad de kommer ud til, hvad patienterne har med sig, eller om man får besked bagefter, hvis det viser sig, at man har kørt med en patient med corona. Det skaber et øget pres for ST-redderne.

Resultaterne af medlemsundersøgelsen vil snart blive præsenteret på hjemmesiden.

 

Endnu et digitalt møde i Referencegruppe Liggende Sygetransport