Keld, Jack, Jakob, Jan, Johnny og Torkild holdt onsdag den 24. marts møde i Referencegruppe Brand. Mødet handlede blandt andet om forholdene under corona, uddannelsesmuligheder for brandfolk og implementering af ren brandmand.

Corona skaber uro blandt brandfolk

Medlemmerne af referencegruppen har en oplevelse af, at corona-situationen fortsat skaber uro på landets brandstationer, fordi der er meget forskellige retningslinjer fra station til station for, hvordan brandmændene skal forholde sig. Referencegruppen vil derfor følge sitauationen nøje og vil tage initiativ til, at der skal følges op lokalt, hvis det bliver nødvendigt.

Tjek dine uddannelsesmuligheder

Referencegruppe Brand har udarbejdet en uddannelsesguide, som skal give et overblik over relevante kurser for brandfolk. I uddannelsesguiden kan du både læse om, hvordan du bliver brandmand, hvis du ønsker om at komme til at arbejde som fuldtidsbrandmand. Du finder også en oversigt over Beredskabsstyrelsens kurser og uddannelser. Det er blandt andet her du kan uddanne dig videre til indsatsleder og holdleder. Som fuldtidsbrandmand har du også mulighed for at søge en lang række relevante AMU-kurser så som kystredning, transport af farlig gods, kran og truck.

Læs mere her:

Ren brandmand

Arbejdstilsynet igangsatte i 2019 kampagnen ren brandmand, fordi risikoen ikke er overstået, når branden er slukket. Forskning viser, at sod giver en øget mængde skadelige tjærestoffer på huden og i urinen efter brandslukning.  Derfor skal alle brandmænd tage bad, lige så snart branden er slukket.

Det går stadig bedre med at indføre anbefalingerne fra ren brandmand i hele landet. Der bliver etableret vaskerier og vaskehaller, kørt trailere med bad og omklædningsfaciliteter ud til skadestedet. Det er vigtigt, at der indsatsen fastholdes, og at alle brandmænd har mulighed for at skifte tøj fra inderst til yderst.

Digitalt møde i Referencegruppe Brand.