3F Transportgruppen og 3F Københavns Chauffører har besluttet at dække autorisationsgebyret for nogle reddere, der kører ambulance i Falck eller Responce. Det gælder for ambulanceassistenter, der er under eller har planlagt merituddannelse til ambulancebehandler, samt ambulancebehandlere, der er under eller har planlagt uddannelse til ambulancebehandler med særlige kompetencer (paramediciner). Disse to grupper vil kunne få dækket deres autorisationsgebyr som henholdsvis ambulancebehandler og paramediciner. Det koster 1155 kroner at få en autorisation som ambulancebehandler og 1380 kroner at blive registreret som paramediciner.

Gå ikke glip af vigtige reddernyheder

Husk at tilmelde dig RUS’ nyhedsbrev, hvis du ikke vil gå glip af relevante reddernyheder fra sekretariatet.

Vi trækker løbende lod blandt vores abonnenter om en sort drybag med RUS’ logo.

Tilmeld dig her

I forbindelse med indførelsen af autorisationsordningen blev der vedtaget en overgangsordning, så man kan arbejde som enten ambulancebehandler eller paramediciner uden autorisation frem til overgangsperiodens udløb i juni 2024. Man er dog ikke omfattet af overgangsordningen, hvis man bliver færdiguddannet i perioden, og det er ifølge Flemming Overgaard, der er formand i RUS og næstformand i 3F Transportgruppen, derfor, at man har valgt at dække gebyret for de nævnte grupper.

– De reddere, der bliver færdiguddannede i overgangsperioden, er ikke omfattet overgangsordningen, så de skal søge autorisation for at kunne virke som enten ambulancebehandlere eller paramedicinere. Derfor har vi besluttet at dække deres gebyr, siger Flemming Overgaard.

Det er besluttet, at beløbet ikke dækkes for andre grupper, fordi overgangsordningen for autorisation først udløber ved udgangen af juni måned 2024. Det skyldes ifølge Flemming Overgaard blandt andet, at man afventer en evaluering af autorisationsgebyrets størrelse.

– Autorisationsgebyret for ambulancepersonale er i nogle tilfælde over tre gange så stort som tilsvarende for andre sundhedspersoner. Det synes vi er alt for højt. Derfor har vi besluttet at dække gebyret for de personer, der skal have en autorisation for at kunne arbejde, mens vi afventer en evaluering af gebyrets størrelse, siger Flemming Overgaard.

Hvordan får man sit gebyr dækket?

Hvis du tilhører en af de dækkede grupper og ønsker at få dækket dit autorisationsgebyr, skal du henvende dig i din lokale afdeling med dit uddannelsesbevis. Lokalafdelingen vil derefter kontakte Transportgruppen i 3F, som vil udbetale beløbet til dig.

For begge reddergrupper er det en forudsætning, at vedkommende, der ønsker afholdelse af gebyromkostningerne, er medlem af 3F eller Københavns chauffører både ved uddannelsens start og afslutning.