Autorisationsloven bestemmer at alle, der arbejder som ambulancebehandlere og paramedicinere i Danmark, skal være autoriseret og registreret for at bestride sit virke fra den 30. juni 2024.

Hvad gælder for dig?

  • Er du ambulancebehandler eller paramediciner uddannet før 1. juli 2019, skal du være autoriseret (ambulancebehandler) og registreret (paramediciner) for at kunne bestride dit virke. Betaling for autorisation og registrering støttes.
  • Er du nyuddannet ambulancebehandler (uddannet efter den 1. juli 2019), skal du søge autorisation direkte efter fuldført uddannelse for at kunne bestride dit virke som ambulancebehandler. Betaling for autorisation støttes.
  • Er du nyuddannet paramediciner (uddannet efter den 1. juli 2019), skal du søge registrering direkte efter fuldført uddannelse for at kunne bestride dit virke som paramediciner. Betaling for registrering støttes.
  • Assistenter skal ikke have en autorisation. Frem til 1. januar 2029 vil den ene af de to ambulancebehandlere i ambulancen kunne erstattes af en ambulanceassistent.

Har du tidligere fået økonomisk støtte?

3F har gennem en årrække ydet økonomisk støtte til autorisation og registrering til meritelever og paramedicinere, når særlige kriterier var opfyldt. Har du tidligere modtaget økonomisk støtte fra 3F eller andre, vil det ikke være muligt at modtage økonomisk støtte igen.

Du vil, ved ansøgning om økonomisk støtte, skulle underskrive en tro- og loveerklæring på, at du ikke tidligere har fået udbetalt støtte til autorisation eller registrering.

Hvilket beløb støttes?

Den økonomiske støtte til autorisation udgør op til 1.040,00 kr. Dog maksimalt den reelle udgift.

Hvis du er uddannet paramediciner, vil du, udover økonomisk støtte til autorisation, få dækket dine udgifter til registrering. Den økonomiske støtte til registrering udgør pt. 1.033,00 kr. Dog maksimalt den reelle udgift.

Uddannelses- og Kompetencefonden dækker det beløb, som autorisation og registrering koster i dag. Det betyder, at du måske ikke får dækket hele udgiften til autorisation og registrering, hvis udgiften har ændret sig. Skulle udgiften til autorisation eller registrering falde, vil det være den faktiske udgift, der dækkes.

Der kan ansøges om økonomisk støtte til autorisation og registrering frem til den 1. juli 2024. Der er nu tale om en kendt udgift, når man kommer ind i faget, og derfor er det ikke en permanent ordning.

Hvordan opnår du økonomisk støtte?

Send en ansøgning til Uddannelses- og Kompetencefonden via dinfond.dk senest den 1. juli 2024. Der er oprettet en særskilt formular til ansøgning om økonomisk støtte til autorisation.

Ansøgning om autorisation følger den normale procedure i fonden, hvilket betyder, at hvis du ikke er mellem af 3F/CF-fagforening, vil du blive opkrævet et administrationsgebyr på 500,00 kr., som skal indbetales, inden støtten kan udbetales.

Der skal vedhæftes følgende med ansøgningen:

  • Kvittering for udgift til autorisation/registrering
  • Tro- og loveerklæring på, at du ikke tidligere har modtaget økonomisk støtte til autorisation/registrering.
  • Bankoplysninger (reg.nr. og kontonummer til brug for indbetaling).

Søg autorisation og/eller registrering nu

Det er dit ansvar, at du har din autorisation og registrering på skæringsdatoen den 30. juni 2024. Hvis du ikke allerede har den på plads, opfordrer vi dig til at søge Styrelsen for Patientsikkerhed om autorisation/registrering nu.

Der er lige nu op til tre måneders sagsbehandlingstid, og sagsbehandlingstiden kan risikere at blive længere frem mod 30. juni 2024, da der skal behandles mange ansøgninger. Søg derfor i god tid.

Relevante links