Man kalder det at konkurrenceudsætte et område, når der laves udbudsrunder. Reelt betyder det, at reddernes job sendes i udbud. Og hvis en anden end den nuværende arbejdsgiver vinder runden, så har man mistet sit job og skal søge det igen.

Det er en opslidende omgang – hver gang – for de fleste reddere i ambulancerne og i den liggende sygetransport. Reddernes Udviklingssekretariat arbejder for at forbedre reddernes arbejdsforhold, derfor var det vigtigt at få undersøgt, hvad der foregår, og hvordan det foregår.

Tendenser i de præhospitale udbud

Rapporten Tendenser i de præhospitale udbud kan læses i sine fulde længde eller i en pixi-udgave.

Find dem ved at trykke på nedenstående link:

10 tendenser i spil

Måske ikke overraskende for RUS’ faste følgere og medlemmer er hjemtagning den altoverskyggende tendens i begyndelsen af 2020’erne. Ideen er, at man ved at hjemtage dele af ambulancedriften kan skabe en konkurrencesituation, hvor det er muligt at måle driften op imod en privat leverandør. Derfor bliver der hjemtaget i stor stil. Desværre – i de fleste tilfælde – ikke på baggrund af kontrolbud, men efter en hjemmestrikket beregning. Og med undtagelse af Region Hovedstaden, hjemtager man mere end nødvendigt for at skabe en konkurrencesituation.

En anden dominerende tendens er markant flere specifikationer og mindre fleksibilitet i udbudsmaterialet, til gengæld bliver der sandsynligvis færre udbud i fremtiden, da Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Sjælland har ændret praksis, så kontrakterne i stedet for at udløbe skal opsiges, hvert femte eller sjette år.

Rapporten afslører også, at responstidsmodellen nu bliver afløst af beredskabsmodellen og det giver en række faglige udfordringer, som der skal handles på i de kommende år og blandt andet igennem overenskomstforhandlinger.

Den liggende sygetransport vil ifølge rapporten, sandsynligvis få en mere fremtrædende rolle efterhånden som fremtidens ambulancetjeneste udvikler sig i en retning, hvor præhospitalet bliver til et ’rigtig’ hospital.

Læs rapporten her

Rapporten kan læses i sin fulde længde her og i en kortere udgave uden alle mellemregningerne her.

Rapporten udkommer i dag. I både sin fulde længde og i kortere udgave med de vigtigste pointer.

Undersøgelsen er blevet til i perioden 1. februar 2021 til 31. juli 2021.