Bestyrelsen for Reddernes Udviklingssekretariat har besluttet, at der skal dannes en ny referencegruppe for den siddende sygetransport.

– Vi arbejder for at styrke den faglige udvikling på alle reddernes arbejdsområder,  derfor er jeg meget glad for, at vi nu får en referencegruppe for den siddende sygetransport, siger Flemming Overgaard, formand for Reddernes Udviklingssekretariat.

– Det er helt centralt for det arbejde, vi laver i Reddernes Udviklingssekretariat, at vi inddrager reddernes viden og får input fra vores medlemmer. Derfor jeg opfordrer redderne i den liggende sygetransport til at melde sig, hvis de vil være med til at præge udviklingen på området, fortsætter Flemming Overgaard.

Hvad laver en refererencegruppe?

Referencegrupperne er et vigtigt fundament i sekretariats arbejde. Referencegrupperne mødes to til fire gange om året. Referencegruppernes sparring og input er med til at definere retningen for Reddernes Udviklingssekretariats arbejde fremadrettet.

For at blive en del af en ny referencegruppe for den siddende sygetransport kræver det, at du er aktivt fungerende indenfor området. Du skal derudover være medlem af 3F og ansat under en 3F-overenskomst. Referencegruppen sammensættes så alle regioner er repræsenteret.

VIL DU VIDE MERE?

Hvis du ønsker at blive en del af en ny referencegruppe for siddende sygetransport, skal du sende en mail til Nina Bach Ludvigsen på nina.ludvigsen@3f.dk.

Du kan også kontakte Nina på telefon 88 92 03 22, hvis du vil høre mere om, hvad det indebærer at være med i en referencegruppe.