Fakta om svarpersonerne

  • 1059 har besvaret spørgeskemaet
  • 10% er kvinder
  • 58% arbejder i ambulancetjenesten
  • 21% kører sygetransport
  • 55% er over 50 år
  • 17% har et tillidshverv

Der kan være en øget risiko for, at man bliver udsat for fysisk vold eller trusler om vold, når man arbejder med mennesker og særligt når man arbejder med mennesker, der er syge og udsatte og kan føle sig misforstået eller truet fx på grund af psykisk sygdom, demens.

Blandt alle danske lønmodtagere har 6% oplevet fysisk vold inden for de seneste 12 måneder, mens 8% har været udsat for trusler om vold inden for de senste 12 måneder (Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark).

Hver femte ambulanceredder har været udsat for fysisk vold inden for det sidste år

20 % af ambulanceredderne i undersøgelsen svarer, at de har været udsat for vold inde for de sidste 12 måneder. Heraf svarer 1%, at de har været udsat for vold månedligt, mens 19% svarer, at de har været udsat for fysisk vold sjældnere end en gang om måneden.

4% af de øvrige faggrupper i undersøgelsen, svarer, at de har været udsat for fysisk vold inden for det sidste år. De øvrige faggrupper er sygetransport, brand, autohjælp, teknik og lufthavnen.

96% af dem, der svarer, at de har været udsat for vold inden for de sidste 12 måneder, svarer, at det er patienter, klienter mm., der har udsat dem for vold. De øvrige svarer, at det er kollegaer og ledere, der har udsat dem for vold.

Hver tredje ambulanceredder har været udsat for trusler om vold inden for det sidste år

37% af dem, der arbejder i ambulancetjenesten svarer, at de har oplevet trusler om vold inden for det sidste år. Heraf har 2% oplevet det månedligt og 34% har oplevet det sjældnere end det.

6% af de øvrige faggrupper i undersøgelsen, svarer, at de har været udsat for trusler om vold inden for det sidste år. De øvrige faggrupper er sygetransport, brand, autohjælp, teknik og lufthavnen.

98% af dem, der svarer, at de har været udsat for trusler vold inden for de sidste år, svarer, at det er patienter, klienter m.fl., der har udsat dem for vold. De øvrige svarer, at det er kollegaer og ledere, der har udsat dem for trusler om vold.

 

Har du eller en af dine kollegaer været udsat for vold eller trusler om vold har Arbejdstilsynet udarbejdet en række vejledninger om vold på arbejdspladsen. Læs mere her.

Arbejdsmiljø-undersøgelse

Reddernes Udviklingssekretariat har i 2020 gennemført en medlemsundersøgelse om reddernes arbejdsmiljø.

Du kan læse notater om undersøgelsens resulatater opdelt efter emner her.

Metode

Dataindsamlingsperiode
Analyseinstituttet Analyse Danmark har i perioden 24. juni til 2. juli 2020 gennemført undersøgelsen for Reddernes Udviklingssekretariat.

Dataindsamlingsmetode og målgruppe
Undersøgelsen er gennemført ved invitere alle reddere, som er medlem af 3F og har oplyst en mail eller et mobilnummer, og er i arbejde eller elev, til at deltage i undersøgelsen. Respondenterne er inviteret via e-mail eller SMS til at besvare et online-spørgeskema.

Antal besvarelser og svarprocent
Spørgeskemaet er sendt til de 3307 medlemmer med redderbaggrund, der har opgivet mail eller mobilnummer til 3F. 1195 er påbegyndt besvarelsen, men 136 er enten sorteret fra fordi de ikke er i arbejde eller er elever. Undersøgelsens resultater består af svar fra 1059 respondenter, hvilket svarer til en svarprocent på 32%.

Repræsentativitet
Det har ikke været muligt at vurdere stikprøvens repræsentativitet, hverken blandt reddere i 3F eller blandt alle reddere. Besvarelserne peger på, at der er en overrepræsentation af ældre reddere og reddere med tillidshverv (tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter mm.). Data er ikke vægtet og undersøgelsens resultater skal læses med de forbehold.

Statistisk usikkerhed
Da det kun er et udsnit af redderne, der har deltaget i undersøgelsen, er alle analyser forbundet med en statistisk usikkerhed. Alle sammenhænge og forskelle, der beskrives i teksten, er testet statistisk signifikante (med chi i anden-test) på et signifikansniveau på minimum 95%.

Spørgeskemaet
Spørgeskemaet bestod af omkring 40 spørgsmål og er udviklet i samarbejde mellem Analyse Danmark og Reddernes Udviklingssekretariat. Spørgsmålene er blandt andet taget fra Det nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) undersøgelser Arbejdsliv og helbred.