Danskerne skal kunne føle sig trygge, når de bliver akut syge og ringer efter ambulancen. Det er ikke et spørgsmål om 5, 10, 15 eller 20 nye nye akutberedskaber.

Det er vores påstand, at der med stor sandsynlighed er ambulancer nok, men at vi bruger ressourcerne forkert.

Der er mange forskellige grunde til, at presset på akutberedskaberne i regionerne vokser. Årsagerne er forskellige fra region til region, så der findes ikke en enkelt let løsning. Men som ambulancepersonale ser vi, at en af de helt store problemer er, at der visiteres forkert. Alt for ofte bliver der sendt en ambulance, når der bør sendes en liggende sygetransport, en siddende sygetransport eller hvor patienten kan transportere sig selv til hospitalet.

Vi har alt for ofte oplevet, at folk ringer 112, hvis de synes, at der er for lang ventetid på 1813 eller vagtlægerne. Det sker også for ofte, at lægehuse sender folk hjem i egen bil for at pakke tasken og fodre hunden, og så kommer ambulancen og henter dem hjemme. Der skal heller ikke tilkaldes en ambulance, fordi patienten ikke har råd til en taxa eller mulighed for at blive kørt af andre.

Akutberedskaberne er ikke skabt til at løse problemer andre steder i sundhedsvæsenet.

Vores forslag er derfor brug ambulancepersonalets kompetencer rigtig. Det kræver:

  • Bedre forventningsafstemning ved borgerkontakt til sundhedssystemet, samt bedre koordination og styrkede kompetencer i vagtcentralerne
  • Styrkede præhospitale kompetencer og forbedret præhospital visitation så unødvendige indlæggelser undgås
  • Øget brug af liggende sygetransport til de ikke behandlingskrævende ture og i forlængelse heraf skal uddannelsen i den liggende sygetransport styrkes

Ambulancepersonalets fornemmeste opgave er at være klar, når ulykken sker, men det kan vi kun, hvis vi ikke har kørt i 12 timer i træk til ture, som kunne være kørt af en sygetransport eller som slet ikke skulle være kørt.

Referencegruppe Ambulance

Onsdag den 10. november holdt Jacob, Maja, Rune, Stefan og Søren møde i Referencegruppe Ambulance på dagsorden var blandt andet de mange sundhedspolitiske udspil, samt de aktuelle problemer i akutberedskaberne.