Tirsdag holdt Bjarne, Bjørn, Brian, Jonas og Flemming deres fjerde møde i Referencegruppe Autohjælp. Referencegruppen drøftede uddannelse, licens og certifikat.

Indfør licens og certifikat for autoassistance

Indførelsen af licens og certifikater kan være med til at skabe større sikkerhed på vejene. I dag er der autohjælpskøretøjer, der udfører arbejde på de danske motorveje, hvor der er ingen eller dårligt virkende blink, ingen eller dårligt virkende arbejdslys, personel uden det rette arbejdstøj, arbejde ude i vejbanerne uden tavlevogn. Denne type af autohjælpskøretøjer skal væk fra motorvejsnettet, da de udgør en unødvendig og meget høj risiko i motorvejstrafikken.

Referencegruppen mener derfor, at der skal indføres krav om certifikat til autoredderne og licens til virksomhederne. Referencegruppen drøftede også dette emne på sidste møde, og på dagens møde deltog Flemming Overgaard for at høre mere om referencegruppens ideer. Det blev besluttet, at referencegruppen nu går igang med at lave en stregi for, hvordan lovgivningen på området kan ændres.

Uddannelse i el- og hybridbiler påkrævet

Antallet af el- og hybridbiler på vejene er steget de sidste år, og det betyder, at antallet af ulykker med el- og hybridbiler også er steget. Derfor er der behov for efteruddannelse i håndtering og sikring af trafikskadede el- og hybridbiler, da bilerne udgør en sikkerhedsrisiko, når de skal fjernes fra vejene, og da det kræver særlige kompetencer at håndtere el- og hybridbiler. Referencegruppen vil arbejde for, at nye AMU-kurser i el- og hybridbiler vil blive taget op i brancheudvalget for Redning og Ambulance i Transporterhvervets uddannelser (TUR).

Uddannelsesniveauet skal løftes

Uddannelse er en vigtig dagsorden for referencegruppen. Referencegruppen mener både, at der er behov for at etablere en kort erhvervsuddannelse i autohjælp og for at løfte uddannelsesniveauet for dem, der kører autohjælp nu.

Referecegruppen har udarbejdet en uddannelsesguide, hvor der står, hvordan man bliver autoredder, hvilke EU-efteruddannelseskrav der er, og hvilke øvrige efterudddannelsesmuligheder der er. Du kan finde de tre uddannelsesguider her: