Annette, Camilla, Claus, Elmer, Fatih, Gunhild og Morten har i går holdt deres første fælles digitale møde, da Referencegruppe Liggende Sygetransport mødtes for at diskutere blandt andet uddannelse og faglige udvikling.

Behov for bekendtgørelse for sygetransport

Der findes ikke nationale minimumsstandarder for den liggende sygetransport. Det er reguleret via regionernes udbud. Der er derfor behov for at sikre en mere ensartet kvalitet og større patientsikkerhed, når meget svækkede eller syge patienter transporteres rundt mellem landets hospitaler.

Derfor arbejder referencegruppen for, at der fastsættes ensartede nationale standarder gennem en bekendtgørelse.

Nationale uddannelseskrav

Uddannelseskrav til redderne i den liggende sygetransport er også formuleret i de enkelte regioners udbudsmateriale. Derfor ser det forskelligt ud fra region til region. Referencegruppen arbejder for, at uddannelsesniveauet skal løftes nationalt.

Referencegruppen mener, at den grundlæggende uddannelse i den liggende sygetransport skal løftes og blandt andet skal indeholde undervisning i kørselsteknik, forflytningsteknik, hygiejne, herunder smittekilder og smitteveje, typiske isolationsformer, elementær pleje og omsorg, håndtering af til skadekommende, observationsteknik, psykologi, basal skadestedslære samt livreddende førstehjælp, sundhedsvæsenets organisation, samarbejdspartnere og informationsteknologi.

Referencegruppen har tidligere udarbejdet en uddannelsesguide for den liggende sygetransport, som er tilgængelig på hjemmesiden.

Faglig udvikling

Referencegruppen drøftede andre muligheder for at understøtte den faglige udvikling bland redderne i den liggende sygetransport. Referencegruppen vil derfor arbejde videre med at lave en podcast-serie, hvor centrale emner vil blive drøftet af fagpersoner på en let tilgængelig måde.

Kontakt os gerne på mail nina.ludvigsen@3f.dk, hvis du har ideer eller input hertil.