Onsdag den 24. marts holdt Bent, Bente, Helle, Malene, Ole og Søren andet møde i Referencegruppe Siddende Sygetransport. Referencegruppen besluttede at arbejde for to mærkesager: 1) mere relevant uddannelse og 2) bedre fysisk og psyksisk arbejdsmiljø.

Behov for mere relevant uddannelse

Der er behov for bedre og mere målrettet uddannelse i forhold til de kompetencer, det kræver at køre siddende sygetransport. I dag er der tre ugers kursus, der er målrettet taxakørsel. Referencegruppen ønsker et uddannelsesforløb, der er målrettet til den siddende sygetransport.

Det kræver mere end et kørekort at håndtere svækkede patienter, der ikke er behandlingskrævende, men som har brug for at blive transporteret siddende. Der er blandt andet behov for førstehjælpskursus, sygdomslære, samt en grundigere introduktion til og afprøvning af trappelift.

Ensomhed er et stigende problem

Referencegruppen vil både arbejde for at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Referencegrupppen vil blandt andet arbejde for, at der kommer klare retningslinjer for brug af trappelift i forhold til trappens beskaffenhed, og at der bliver fastsat en grænse for, hvornår man skal bruge scalamobil. Grænsen går i dag op til 130 kg, men det er for højt, den bør være på 90 kg.

Referencegruppen oplever også, at der er et stigende problem med ensomhed blandt redderne i den siddende sygetransport, fordi næsten alle kører direkte hjemmefra, ikke kommer ind på en station, og derfor kun sjældent mødes med deres kollegaer. Rerencegruppen vil derfor arbejde videre med initiativer, der kan styrke det kollogiale fællesskab blandt redderne i den siddende sygetransport.

Andet møde i Referencegruppe Siddende Sygetransport