Reddernes Udviklingssekretariat har i løbet af foråret holdt møder med Socialdemokratiets sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen og Moderaternes beredskabsordfører Mike Fonseca. Derudover har vi sammen med ST-redder Jørn Jensen holdt møde med Jeppe Søe fra Moderaterne.

Vi har på alle tre møder drøftet presset på ambulancetjenesten, behovet for et uddannelsesløft i både den liggende og siddende sygetransport, samt ønsket om mere ensartede standarder i sygetransporten.

Brug ambulancepersonalet kompetencer rigtigt

Der er mange forskellige grunde til, at presset på akutberedskaberne i regionerne vokser. Flere ældre, flere patienter med komplekse, kroniske sygdomme, flere opkald til 112 og længere afstand mellem hospitalerne for at nævne nogle få. Dertil kommer, at en række regionale udfordringer, der varierer lokalt. Så der findes ikke en enkelt let løsning, men en af de helt store problemer er, at der visiteres forkert. Alt for ofte bliver der sendt en ambulance, når der bør sendes en liggende sygetransport, en siddende sygetransport eller hvor patienten kan transportere sig selv til hospitalet.

Foto: Flemming Overgaard og Flemming Møller Mortensen

Vores forslag er derfor, at ambulancepersonalets kompetencer skal bruges rigtigt. Det kræver:

  • Bedre forventningsafstemning ved borgerkontakt til sundhedssystemet, samt bedre koordination og styrkede kompetencer i vagtcentralerne
  • Styrkede præhospitale kompetencer og forbedret præhospital visitation så unødvendige indlæggelser undgås
  • Øget brug af liggende sygetransport til de ikke behandlingskrævende ture og i forlængelse heraf skal uddannelsen i den liggende sygetransport styrkes

Behov for en kort erhvervsuddannelse til ST-redder

Presset på ambulancetjenesten og regionernes hjemtagelse af det præhospitale beredskab har gjort, at regionerne er begyndt at få øjnene op for, hvilke kvaliteter ST-tjenesten har, og hvilke kompetencer de har og mangler. Ambulancetjeneste er presset, fordi der mangler ambulancepersonale, og ST-tjenesten overtager derfor nogle af de patienter, som ambulancerne tidligere transporterede. Det er et brud med den hidtidige brug af ST-biler og understreger nødvendigheden af et uddannelsesløft.

Foto: Jeppe Søe og Jørn Jensen

I dag findes der ikke nationale minimumsstandarder for den liggende sygetransport, og der er behov for at sikre en mere ensartet kvalitet og større patientsikkerhed, når alvorligt syge patienter transporteres rundt mellem landets hospitaler. Der er behov for et uddannelsesløft.

En kort erhvervsuddannelse skal sikre bedre patientsikkerhed, bedre arbejdsmiljø og et bedre grundlag til at vurdere patienten og tilkalde hjælp, hvis det er nødvendigt. Patienterne skal sikres den rette behandling fra starten.

Sygetransport skal ses om en integreret del af behandlingen

Der er behov for et samlet blik på befordringsområdet, så kvaliteten og ligheden i tilbuddene øges. Det kræver, at transport til og fra behandling for svækkede patienter med nedsat funktionsevne og handicap ses som en integreret del af deres behandling.

Foto: Mike Fonseca og Flemming Overgaard

Der er behov for en gennemgribende revision af befordringsreglerne, så patienter, der ikke kan transportere sig selv, får samme adgang til sundhedsydelser som andre. Der bør på den baggrund etableres et tydeligt regelsæt, der sikrer transport af svækkede patienter.