Onsdag den 9. juni Alexander, Bent, Bente, Helle, Malene, Ole og Søren tredje møde i Referencegruppe Siddende Sygetransport på dagsorden var blandt andet uddannelse.

Uddannelsesløft nødvendigt

Der er behov for bedre og mere målrettet uddannelse i forhold til de kompetencer, det kræver at køre siddende sygetransport. I dag kræver det, at du tager tre BAB-kurser, der i alt tager fem dage. For at få adgang til BAB-kurserne skal du have et bus- eller taxikørekort.

Det kræver dog mere end et kørekort at håndtere svækkede patienter, der ikke er behandlingskrævende, men som har brug for at blive transporteret siddende. Der er blandt andet behov for førstehjælpskursus, sygdomslære, kommunikation, konflikthåndtering, samt en grundigere introduktion til og afprøvning af trappelift. Derudover bør uddannelsen ifølge referencegruppen både være længere og mere praksisnær.

Ny uddannelsesguide

Referencegruppen har sammen med Reddernes Udviklingssekretariat udarbejdet en ny uddannelsesguide til chaufførerne i den siddende sygetransport. Her kan du få et samlet overblik over relevante kurser og hjemmesider om uddannelse i den siddende sygetransport.

Som chauffør i den siddende sygetransport møder du syge og svækkede ikke-behandlingskrævende patienter. Det er vigtigt, at du både passer på dig selv og sikrer patienten den mest trygge kørsel til og fra hospital eller behandlingssted.

Du finder uddannelsesguiden her.