Byd velkommen til Bent, Bente, Helle, Malene, Martin, Ole og Søren, der tilsammen udgør den nye referencegruppe for siddende sygetransport. Gruppen skal fremadrettet give Reddernes Udviklingssekretariat input og sparring så den siddende sygetransports arbejdsopgaver, uddannelse og kompetencer fremtidssikres.

I går holdt referencegruppen sit første møde, der blev drøftet uddannelse og arbejdsmiljø, der er de to områder, som referencegruppe særligt vil fokusere på.

Behov for minimumskrav til uddannelse

Der er behov for bedre og mere målrettet uddannelse i forhold til de kompetencer, det kræver at køre siddende sygetransport. I dag er der tre ugers kursus, der er målrettet taxakørsel. Referencegruppen ønsker et uddannelsesforløb, hvor der er fokus på sygetransport.

Det kræver nemlig mere end et kørekort at håndtere svækkede patienter, der ikke er behandlingskrævende, men som har brug for at blive transporteret siddende. Der er blandt andet behov for førstehjælpskursus, sygdomslære, samt en grundigere introduktion til og afprøvning af trappelift.

Styrk det fysiske og psykiske arbejdsmiljø

Referencegruppen vil både arbejde for at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Referencegrupppen vil blandt andet arbejde for, at der kommer klare retningslinjer for brug af trappelift i forhold til trappens beskaffenhed, og at der bliver fastsat en grænse for, hvornår man skal bruge scalamobil. Grænsen går i dag op til 130 kg, men det er for højt, den bør være på 90 kg.

Regionale forskelle

Den siddende sygetransport kører patienter til og fra hospitalet. Enten fordi der er lavet en regional kontrakt eller via abonnementsordning, der er tegnet privat, af en virksomhed eller gennem et forsikringsselskab.

Kørsel, som tidligere blev varetaget af det præhospitale område, varetages af nogle regioner nu af lokale
trafikselskaber og forskellige private leverandører. Det er kun i Region Hovedstaden, at Falck har en sygetransportkontrakt med regionen.

Første møde i referencegrupppen afslørede, at der er stor forskel på både arbejdsbetingelser og patienter på tværs af regioner, men særligt mellem Region Hovedstaden og resten af landet. Det kommer derfor til at være et opmærksomhedspunkt i referencegruppens arbejde.