Formålet med undersøgelsen var at give et indblik i medlemmernes medievaner, samt hvilke informationer medlemmerne ønsker fra RUS, og hvad medlemmerne ønsker, RUS skal arbejde på fremadrettet. Det er ikke muligt at vurdere, om resultaterne er repræsentative, men det giver stadig et indblik, som vi i RUS kan bruge fremadrettet – både i forhold til vores politiske arbejde i sekretariatet, og hvordan vi skal kommunikere med medlemmerne.

Facebook er foretrukket

Hele tre fjerdedele af svarpersonerne angav, at de bruger Facebook dagligt eller næsten dagligt. Ambulancepersonalet topper, når man kigger på faggrupperne. Her bruger 81 pct. Facebook dagligt eller næsten dagligt, mens det gør sig gældende for 71 pct. Inden for autoassistanceområdet, 69 pct. af brand- og redningspersonalet og 64 pct. af ST-redderne.

Herefter følger Instagram og Snapchat som foretrukne sociale medier. Twitter og LinkedIn ligger derimod i bunden af listen. Næsten ni ud af ti bruger aldrig Twitter, mens næsten tre ud af fire svarede, at de aldrig bruger LinkedIn.

Og svarpersonerne bruger ikke kun sociale medier til at blive underholdt, læse nyheder eller følge med i deres venner og families liv. Seks ud af ti svarede i undersøgelsen, at de bruger sociale medier til at følge med i, hvad der sker inden for deres fag.

Fagligt engagerede reddere

En stor del af svarpersonerne er meget interesserede i deres fags udvikling. Over halvdelen af svarpersonerne svarer, at de i høj grad eller meget høj grad følger med i, hvad der sker inden for deres fag. Beredskabsinfo (51 pct.) og Fagbladet Redderen (47 pct.) er de steder, hvor flest søger ny viden efterfulgt af Uddannelse/kurser (38 pct.), Google (36 pct.) og Facebook (27 pct.). Generelt kunne man se, at Fagbladet Redderen har bedst fat i de reddere, der er over 50 år gamle, mens podcasts er særligt populære hos de 18-29-årige (49 pct.)

Redderne mangler kendskab til RUS

Spurgt om, hvor godt kendskabet til Reddernes Udviklingssekretariats arbejder er, svarer under en femtedel, at deres kendskab er godt eller meget godt. Fire ud af ti svarer ”ved ikke,” eller at kendskabet er ”hverken eller,” og også fire ud af ti svarer, at deres kendskab til RUS’ arbejde er ”dårligt” eller ”meget dårligt”.

Redderne foretrækker at modtage nyheder fra RUS gennem nyhedsbreve (47 pct.) eller via direkte mails (41 pct.). Herefter følger Fagbladet Redderen (34 pct.) og Facebook (31 pct.) som de steder, redderne ønsker at modtage nyheder fra RUS.

Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø

Redderne ønsker særligt, at RUS fremadrettet skal sætte fokus på faglig udvikling af redderfagene (57 pct.), efter/videreuddannelse (55 pct.), psykisk arbejdsmiljø (53 pct.) og fysisk arbejdsmiljø (47 pct.). Derudover angav svarpersonerne et ønske om, at RUS skal være et sted, der arbejder for at styrke reddernes position i samfundet (74 pct.), et sted, hvor man kan få råd om uddannelse (49 pct.), og et sted, hvor man kan gå hen med faglige spørgsmål (47 pct.).