Ny sundhedspolitisk seniorkonsulent i RUS

Nina har et bredt kendskab til sundhedsområdet – herunder også det præhospitale område – efter mange års arbejde i politiske interesseorganisationer og har solid erfaring med at skabe politiske resultater for bestemte målgrupper.

Nina kommer fra en stilling som politisk seniorkonsulent i Hjerteforeningen, hvor hun har været ansat de sidste tre år. Derudover har Nina bl.a. været ansat som chefkonsulent i Ergoterapeutforeningen, hvor hun arbejdede med social- og sundhedspolitik. Nina er uddannet cand.scient.soc. fra Roskilde Universitet i 2005.

Nina er med sin baggrund i Ergoterapeutforeningen, vant til at have den kontakt med medlemmerne som RUS efterspørger.

Nina kan med sin baggrund ikke være inde i alle de områder RUS varetager, men det betyder ikke, at vi glemmer alle de øvrige arbejdsområder RUS arbejder med. Der er på alle de store områder velfungerende referencegrupper; ambulance, brand, autohjælp, og sygetransport. Med det arbejde og den viden disse referencegrupper tilfører RUS, står vi stærk.

I den kommenene tid vil vi danne os et billede af hvilken hjælp Nina skal have, for at kunne dække alle de områder RUS skal have fokus på, og vi glæder os lige så meget som jer til at komme i gang med arbejdet.

Nina Bach Ludvigsen kan kontaktes på mail nina.ludvigsen@3f.dk og telefon 889 20322.