Der var mandefald til dagens møde, men medlemmerne i Referencegruppe Sygetransport drøftede blandt andet corona, fælles udspil med FOA og ny uddannelsesguide til hjemmesiden.

COVID-19

Redderne i den liggende sygetransport har haft travlt under corona-epidemien. I Region Hovedstaden har den liggende sygetransport kørt 75 procent af alle ture med corona-patienter. Reddernes Udviklingssekretariat vil følge op med flere interviews og historier om reddernes indsats under corona-epidemien.

Fælles udspil med FOA

Reddernes Udviklingssekretariat er sammen med FOA i gang med at udarbejde en række fælles anbefalinger til fremtidens liggende sygetransport. Overordnet er den fælles anbefaling, at der skal fastsættes ensartede nationale standarder gennem en bekendtgørelse – herunder mindst 20 dages kursus inden man starter som redder i den liggende sygetransport.

Ny uddannelsesguide til hjemmeside

Uddannelse er et vigtigt indsatsområde for Reddernes Udviklingssekretariat og udover at komme med politiske udmeldinger om uddannelse, så vil vi gerne have opdateret materiale om uddannelsesmulighederne for redderne i den liggende sygetransport. Derfor vil der snart blive offentliggjort en uddannelsesguide målrettet den liggende sygetransport på hjemmesiden.