Ny medlemsundersøgelse sætter fokus på reddernes forhold under corona

Reddernes Udviklingssekretsekretariat vil gerne undersøge reddernes arbejdsforhold under corona-epidemien. Vi håber derfor, at du vil besvare en række spørgsmål om blandt andet smitte, vaccination, værnemidler, sundhedsmyndighedernes retningslinjer og arbejdspres.

Hvem får tilsendt et spørgeskema?

Alle reddere, der har opgivet mailadresse eller telefonnummer til 3F, vil få en mail eller SMS med link til spørgeskemaet. Jo flere, der svarer på spørgeskemaet, des bedre mulighed har vi for at få et samlet overblik over redderens arbejdssituation under corona-epidemien.

Baggrunden for at sætte fokus på corona er, at mange reddere har henvendt sig til sekretariatet om øget arbejdspres, problemer med værnemidler, manglende adgang til vaccination mm.

Vi håber derfor, at du vil besvare spørgeskemaet, når det bliver sendt til dig på mail. Alle besvarelser behandles anonymt og fortroligt.

Du er meget velkommen til at sende en mail til rus@3f.dk, hvis du har nogle spørgsmål til undersøgelsen.

Gå ikke glip af resultaterne af undersøgelsen

Undersøgelsens resultater vil blive offentliggjort på vores hjemmeside. Du kan sikre dig, at du ikke går glip af undersøgelsens resultater ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev her.

Medlemsundersøgelse skal sætte fokus på reddernes arbejdsmiljø

En spørgeskemaundersøgelse, som Reddernes Udviklingssekretariat i disse dage sender ud til medlemmerne, skal sætte fokus på reddernes arbejdsmiljø.

Undersøgelsen skal gøre RUS klogere på, hvilke konkrete arbejdsmiljøområder der betyder noget i reddernes arbejdsliv. Spørgsmålene tager udgangspunkt i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs undersøgelser om arbejdsliv og helbred. Undersøgelsen gælder både fysisk og psykisk arbejdsmiljø og dækker alle redderfagene.

Jo flere, der svarer på spørgeskemaet, jo bedre mulighed har vi for at få et samlet overblik over reddernes arbejdsmiljø. Baggrunden for at sætte fokus på arbejdsmiljø er, at mange reddere svarede, at arbejdsmiljø fyldte meget, da RUS sidste gang sendte en medlemsundersøgelse ud. Vi håber derfor, du vil besvare spørgeskemaet, når det bliver sendt til dig på mail. Alle besvarelser behandles anonymt og fortroligt.

Undersøgelsens resultater vil blive offentliggjort på RUS’ hjemmeside. Du kan sikre dig, at du ikke går glip af offentliggørelsen ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev her.

Ny medlemsundersøgelse om reddernes medievaner

Formålet med undersøgelsen var at give et indblik i medlemmernes medievaner, samt hvilke informationer medlemmerne ønsker fra RUS, og hvad medlemmerne ønsker, RUS skal arbejde på fremadrettet. Det er ikke muligt at vurdere, om resultaterne er repræsentative, men det giver stadig et indblik, som vi i RUS kan bruge fremadrettet – både i forhold til vores politiske arbejde i sekretariatet, og hvordan vi skal kommunikere med medlemmerne.

Facebook er foretrukket

Hele tre fjerdedele af svarpersonerne angav, at de bruger Facebook dagligt eller næsten dagligt. Ambulancepersonalet topper, når man kigger på faggrupperne. Her bruger 81 pct. Facebook dagligt eller næsten dagligt, mens det gør sig gældende for 71 pct. Inden for autoassistanceområdet, 69 pct. af brand- og redningspersonalet og 64 pct. af ST-redderne.

Herefter følger Instagram og Snapchat som foretrukne sociale medier. Twitter og LinkedIn ligger derimod i bunden af listen. Næsten ni ud af ti bruger aldrig Twitter, mens næsten tre ud af fire svarede, at de aldrig bruger LinkedIn.

Og svarpersonerne bruger ikke kun sociale medier til at blive underholdt, læse nyheder eller følge med i deres venner og families liv. Seks ud af ti svarede i undersøgelsen, at de bruger sociale medier til at følge med i, hvad der sker inden for deres fag.

Fagligt engagerede reddere

En stor del af svarpersonerne er meget interesserede i deres fags udvikling. Over halvdelen af svarpersonerne svarer, at de i høj grad eller meget høj grad følger med i, hvad der sker inden for deres fag. Beredskabsinfo (51 pct.) og Fagbladet Redderen (47 pct.) er de steder, hvor flest søger ny viden efterfulgt af Uddannelse/kurser (38 pct.), Google (36 pct.) og Facebook (27 pct.). Generelt kunne man se, at Fagbladet Redderen har bedst fat i de reddere, der er over 50 år gamle, mens podcasts er særligt populære hos de 18-29-årige (49 pct.)

Redderne mangler kendskab til RUS

Spurgt om, hvor godt kendskabet til Reddernes Udviklingssekretariats arbejder er, svarer under en femtedel, at deres kendskab er godt eller meget godt. Fire ud af ti svarer ”ved ikke,” eller at kendskabet er ”hverken eller,” og også fire ud af ti svarer, at deres kendskab til RUS’ arbejde er ”dårligt” eller ”meget dårligt”.

Redderne foretrækker at modtage nyheder fra RUS gennem nyhedsbreve (47 pct.) eller via direkte mails (41 pct.). Herefter følger Fagbladet Redderen (34 pct.) og Facebook (31 pct.) som de steder, redderne ønsker at modtage nyheder fra RUS.

Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø

Redderne ønsker særligt, at RUS fremadrettet skal sætte fokus på faglig udvikling af redderfagene (57 pct.), efter/videreuddannelse (55 pct.), psykisk arbejdsmiljø (53 pct.) og fysisk arbejdsmiljø (47 pct.). Derudover angav svarpersonerne et ønske om, at RUS skal være et sted, der arbejder for at styrke reddernes position i samfundet (74 pct.), et sted, hvor man kan få råd om uddannelse (49 pct.), og et sted, hvor man kan gå hen med faglige spørgsmål (47 pct.).