Kom til ergonomi-workshop i Næstved den 29. april

Workshop om ergonomi kommer til Næstved mandag den 29. april 2024 kl. 16:30. Det er gratis at deltage i workshoppen, men du skal melde dig til hos Tommy Johansen.

Du vil blandt andet få viden om, hvordan du indstiller din bil bedst, hvordan du sidder mest korrekt, og hvordan du bevæger dig mest hensigtsmæssigt. Alt sammen så du undgår unødvendige belastninger, når du har bilen som arbejdsplads.

Workshoppen holdes af ergoterapeut Marie Merrild fra Evivo, der har mange års erfaring med rådgivning om ergonomi. Der vil både være oplæg, praktiske øvelser og tid til spørgsmål. Marie har tidligere afholdt lignende vellykkede og velbesøgte workshops i Region Hovedstaden, Region Midtjylland og Region Syddanmark.

Workshoppen afholdes i samarbejde mellem Reddernes Udviklingssekretariat og Falck, og der vil være lidt at spise efter workshoppen. Workshoppen er åben for alle PT- og autohjælpsansatte i det sydsjællandske.

PRAKTISK INFORMATION

Tidspunkt: Mandag den 29. april 2024 kl. 16:30

Sted: Holsted Park 1, 4700 Næstved

Pris: Gratis og der vil være noget at spise samt lidt at drikke

Målgruppe: Medarbejderne i den siddende sygetransport og autohjælp

Tilmelding: Send en mail til Tommy Johansen, hvor du skriver dit navn og email

Tilmeldingsfrist: Mandag den 22. april 2024.

Kom til ergonomi-workshop i Aalborg den 4. april

Workshop om ergonomi kommer til Aalborg torsdag den 4. april 2024 kl. 16:30. Det er gratis at deltage i workshoppen, men du skal melde dig til hos AMR Rasmus Heuck.

Du vil blandt andet få viden om, hvordan du indstiller din bil bedst, hvordan du sidder mest korrekt, og hvordan du bevæger dig mest hensigtsmæssigt. Alt sammen så du undgår unødvendige belastninger, når du har bilen som arbejdsplads.

Workshoppen holdes af ergoterapeut Marie Merrild fra Evivo, der har mange års erfaring med rådgivning om ergonomi. Der vil både være oplæg, praktiske øvelser og tid til spørgsmål. Marie har tidligere afholdt lignende vellykkede og velbesøgte workshops i Region Hovedstaden, Region Midtjylland og Region Syddanmark.

Workshoppen afholdes i samarbejde mellem Reddernes Udviklingssekretariat og Falck, og der vil være lidt at spise efter workshoppen. Workshoppen er åben for alle PT- og autohjælpsansatte i det nordjyske.

PRAKTISK INFORMATION

Tidspunkt: Torsdag den 4. april 2024 kl. 16:30

Sted: Håndværkervej 27, 9000 Aalborg

Pris: Gratis og der vil være noget at spise samt lidt at drikke

Målgruppe: Medarbejderne i den siddende sygetransport og autohjælp

Tilmelding: Send en mail til AMR Rasmus Heuck, hvor du skriver dit navn og email

Tilmeldingsfrist: Onsdag den 27. marts 2024.

Podcast: Nyt afsnit om begrænset behandling

Lyt til podcasten Ligggende sygetransport

Du kan lytte til podcasten Liggende sygetransport, der hvor du plejer at høre podcast eller ved at trykke på dette link.

Hvert afsnit har et tema og tager udgangspunkt i en konkret, oplevet case, som ST-redder Fatih Kasap kommer med. ST-instruktør Camilla Ellegaard og forskellige gæster kommenterer og kommer med faglige input til casen.

Podcasten er produceret af Munck Studios for Reddernes Udviklingssekretariat.

Begrænset behandling

Hvad er begrænset behandling? Som redder i den liggende sygetransport kan du komme ud for, at der står “minus genoplivning” eller “- HLR”, når du skal køre en terminal syg patient fra hospitalet og hjem. Hvad skal du overveje i den forbindelse?

Panelet tager denne gang fat på et svært emne og kommer med en række faglige input og gode råd til, hvad du skal være særlig opmærksom på. Nogle af de vigtigste opmærksomhedspunkter i forhold til begrænset behandling er ifølge panelet:

 • Er du i tvivl, så er du ikke tvivl, så skal du ringe op til vagtcentralen igen
 • Lav altid en plan med din makker
 • Vær opmærksom på at begrænset behandling bliver kaldt flere forskellige ting
 • Gør det værdigt for patienten

Panelet består af Camilla Ellegaard, ST-instruktør for Falck i Region Hovedstaden og Louise Kühn, paramediciner i Falck på Station Tårnby, mens Fatih Kasap, ST-redder i Falck på Station Tårnby, er din vært.

Lyt til det nye afsnit om begrænset behandling allerede nu. Afsnittet varer cirka 20 minutter.

Du finder afsnittet på Spotify og Apple podcast ved at søge “Liggende sygetransport” eller ved at trykke her.

Skriv til os, hvis du har en ide til podcasten

Det er Camilla, der fik ideen til podcasten, da Referencegruppe Liggende Sygetransport på et møde diskuterede, hvordan referencegruppen kan arbejde med faglig udvikling.

– Det har været både lærerigt og sjovt at være med til at lave podcasten, og jeg håber, at den vil blive taget godt imod, samt at ST-redderne vil komme med input til emner for kommende afsnit, siger Camilla.

Kontakt os, hvis du har en ide til et emne, som vi skal tage op i podcasten. Vi vil også meget gerne høre, hvad du synes om podcasten. Send os en mail til rus@3f.dk med din ide eller dine kommentarer.

Ny analyse peger på behov for kompetenceløft i den liggende sygetransport

Analysen, der er udarbejdet af Moos Bjerre A/S for Transporterhvervets Uddannelser (TUR), afdækker det nuværende kompetenceniveau for det personale, der udfører ikke-behandlingskrævende liggende sygetransport, og i hvilket omfang der er opstået nye kompetencebehov.

Analysen peger bl.a. på, at den manglende lovgivning og de manglende nationale standarder på området har skabt forskelle mellem regioner med hensyn til ST-opgaver og forventninger til ST-reddere. Det har medført, at der er uensartede praksisser og kvalitetsniveauer regionerne i mellem.

Analysen viser, at der er behov for at få løftet følgende kompetencer hos ST-redderne:

 • Basal sygdomslære
 • Indsigt i typiske patientgrupper
 • Grænser for egne kompetencer
 • Kommunikation
 • Journalføring
 • Forflytning og hygiejne
 • Overvågning og måling
 • Mindre behandlende aktiviteter
 • Udrykning og nødbehandling

Analysen konkluderer derudover, at det nuværende AMU-kursus er utilstrækkeligt, og at der er behov for en omfattende revision af kurset med fokus på standardisering, styrkelse af praktisk erfaring og tilpasning af uddannelsens indhold og varighed.

Analysens fokus er på, hvilke kompetencebehov der er, og ikke hvordan man bedst tilpasser eller indretter et uddannelsestilbud til at dække det eksisterende kompetencebehov. Der tages således ikke stilling til, hvordan en ny eller revideret uddannelse skal se ud.

”Jeg mener, at analyse viser, at der er behov for et markant uddannelsesløft i den liggende sygetransport. I Reddernes Udviklingssekretariat arbejder vi for, at det nuværende 20-dages AMU-kursus ændres til en kort erhvervsuddannelse,” siger Flemming Bjørn Overgaard, formand for Reddernes Udviklingssekretariat.

Baggrund for analysen

Baggrunden for analysen er, at den liggende sygetransport oplever en stigning i antal kørsler, særligt de mere komplicerede kørsler, som kræver mere viden om sygdomme, konflikthåndtering og pårørende. Det skyldes dels at presset på ambulancetjenesten stiger pga. en stigning i antallet af 112-opkald og derfor markant stigning i antallet af særligt A og B kørsler, men også C og D kørsler.

ST-reddere har over tid ændret profil. Førhen var hovedparten af redderne i ST-tjenesten tidligere ambulancefolk, som derved kunne løfte flere opgaver end kursusbeskrivelsen for ST-reddere angiver. I dag er langt størstedelen af ST-reddere personer, som har taget et 20-dages AMU-kursus og som ellers har en anden erhvervs- og/eller uddannelsesmæssig baggrund.

Du kan læse en pixi-udgave af undersøgelsen her

Du kan læse hele undersøgelsen her

Podcast: Nyt afsnit om bariatriske patienter

Lyt til podcasten Ligggende sygetransport

Du kan lytte til podcasten Liggende sygetransport, der hvor du plejer at høre podcast eller ved at trykke på dette link.

Hvert afsnit har et tema og tager udgangspunkt i en konkret, oplevet case, som ST-redder Fatih Kasap kommer med. ST-instruktør Camilla Ellegaard og forskellige gæster kommenterer og kommer med faglige input til casen.

Podcasten er produceret af Munck Studios for Reddernes Udviklingssekretariat.

bariatriske patienter

Redderne i den liggende sygetransport kører ofte med bariatriske patienter (BMI over 35). Med udgangspunkt i en case kommer panalet med faglige input til, hvad du skal være særlig opmærksom på, og du får bl.a. gode råd til, hvad du skal overveje, når du skal flytte en bariatrisk patient fra seng til båre.

I denne episode er Camilla Ellegaard, der er ST-instruktør for Falck i Region Hovedstaden og uddannet forflytningsinstruktør, gæst, mens Fatih Kasap, ST-redder i Falck på Station Tårnby, er din vært.

Du kan lytte til det nye afsnit om bariatriske patienter nu. Afsnittet varer cirka 20 minutter.

Du finder afsnittet på blandt andet Spotify og Apple podcast ved at søge “Liggende sygetransport” eller ved at trykke her.

Kontakt os, hvis du har en ide til podcasten

Det er Camilla, der fik ideen til podcasten, da Referencegruppe Liggende Sygetransport på et møde diskuterede, hvordan referencegruppen kan arbejde med faglig udvikling.

– Det har været både lærerigt og sjovt at være med til at lave podcasten, og jeg håber, at den vil blive taget godt imod, samt at ST-redderne vil komme med input til emner for kommende afsnit, siger Camilla.

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har en ide til et emne, som vi skal tage op i podcasten. Ligesom vi gerne vil høre, hvad du synes om podcasten. Send os en mail til rus@3f.dk med din ide eller dine kommentarer.

Podcast: Nyt afsnit om hjertestop uden for hospital

Lyt til podcasten Ligggende sygetransport

Du kan lytte til podcasten Liggende sygetransport, der hvor du plejer at høre podcast eller ved at trykke på dette link.

Hvert afsnit har et tema og tager udgangspunkt i en konkret, oplevet case, som ST-redder Fatih Kasap kommer med. ST-instruktør Camilla Ellegaard og forskellige gæster kommenterer og kommer med faglige input til casen.

Podcasten er produceret af Munck Studios for Reddernes Udviklingssekretariat.

Hjertestop uden for hospital

Hvad gør du, hvis du kommer hjem til en patient, der får hjertestop? Hvad skal ambulancepersonalet vide, når ambulancen kommer? I dette afsnit kan du høre mere om hjerte-lunge-redning, hjertemassage, hjertestarter og hvordan samarbejdet mellem ST-redder og ambulancepersonalet bedst foregår.

Panelet består af Camilla Ellegaard, ST-instruktør for Falck i Region Hovedstaden og Louise Kühn, paramediciner i Falck på Station Tårnby, mens Fatih Kasap, ST-redder i Falck på Station Tårnby, er din vært.

Du kan lytte til det nye afsnit om hjertestop nu. Afsnittet varer cirka 25 minutter.

Du finder afsnittet på blandt andet Spotify og Apple podcast ved at søge “Liggende sygetransport” eller ved at trykke her.

Kontakt os, hvis du har en ide til podcasten

 Det var Camilla, der i sin tid fik ideen til podcasten, da Referencegruppe Liggende Sygetransport på et møde diskuterede, hvordan referencegruppen kan arbejde med faglig udvikling.

– Det har været både lærerigt og sjovt at være med til at lave podcasten, og jeg håber, at den vil blive taget godt imod, samt at ST-redderne vil komme med input til emner for kommende afsnit, siger Camilla.

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har en ide til et emne, som vi skal tage op i podcasten. Ligesom vi gerne vil høre, hvad du synes om podcasten. Send os en mail til rus@3f.dk med din ide eller dine kommentarer.

Forflytning – sådan gør du

”Tal om det, planlæg forflytningen, spørg patienten og sørg for at have plads til at arbejde på,” så er du godt i gang med en god forflytning,” forklarer Camilla Rihn Ellegaard Eilertsen, der er ST-instruktør for Falck i Region Hovedstaden og uddannet forflytningsvejleder.

For ST-reddere er forflytning af patienter fra fx seng til båre, en daglig udfordring med en indbygget risiko: Gør man det forkert, så risikerer man at det går ud over patienten og en selv. Men gør man det rigtigt, så ”jeg har ikke haft en eneste skade i mine 11 år i den liggende sygetransport,” siger Camilla Rihn Ellegaard Eilertsen og fortsætter: ”Jeg er aldrig blevet skadet af en forflytning, det handler om at planlægge sin opgave, og det er det, vi har tid til i ST. Det har man fx ikke altid, hvis det er akut i ambulancen.”

De grundlæggende regler

”Helt grundlæggende regler, så skal fødderne, knæene og næsen vende samme vej. Så man altid har en lige kropsstilling. Det er en af de små ting, man kan gøre i sin hverdag, også ved nogle af de forflytninger, der ikke er efter bogen, for dem har vi også hver dag,” forklarer forflytningsvejlederen. ”Vi arbejder ude i folks hjem, og det er sjældent at tingene er optimale. For at få det bedste ud af det, så kan man hjælpe sig selv til at undgå at blive slidt.”

Lyt til podcasten Ligggende sygetransport

Du kan lytte til podcasten Liggende sygetransport, der hvor du plejer at høre podcast eller ved at trykke på dette link.

Udnyt patientens ressourcer og udnyt omgivelserne, du befinder dig i

”Hvis de kan noget som helst selv, så udnytte det. Spørg fx om Fru Jensen selv kan sætte sig op, i stedet for at tage fat i hende. Få afdækket, hvad patienten selv kan. Og kan patienten fx ikke selv sætte sig op, så kan hun nok heller ikke selv stå på benene. Så det er en god måde at afdække, om det er relevant, det patienten siger. For hvis de ikke gør tegn til, at de kan sætte sig op – det kan godt være, de skal have en hånd, men gør de ikke selv tegn til at sætte sig op, så kan de nok heller ikke stå. Så er de nok ikke relevante omkring det. Og det er der, hvor redderne risikerer at få et knæk i ryggen. Fordi man så tager fat i fru Olsen, når hun skal op at stå, som hun har sagt, hun kan, men så kan hun ikke.”

Det kan også være patienten skal flyttes til kanten af sengen: ”Hvis der er behov for hjælp til det, så læg et glidestykke ind under trykpunktet, det vil typisk være under numsen, køre hovedgærdet ned af og eventuelt benenden lidt op. Guide dem til, hvad du gerne vil have dem til.”

”Brug de hjælpemidler der er – dem vi har med selv. Glidestykke og glidebræt – de er altid ved hånden. Det er vores ven, når de skal fra båre til stol og stol til båre og længere op eller ned i sengen, eller hvad de nu end skal. Det mindsker sliddet på vores skulder, men det er faktisk også mere rart for patienten, for det der med, at vi bare tager fat i armen eller under armen uden videre, det er faktisk ikke særligt rart.”

Det er helt lavpraktisk – enkel planlægning

”Planlægning er helt lavpraktisk. Når man kommer ind i rummet, kig rundt, hvad har vi af plads, kan vi gøre noget for at skabe bedre plads, kan vi få båren helt op til sengen, skal vi eventuelt flytte noget, måske flytte sengen, hvis det er en seng med hjul. Så gør klar, så du får de helt optimale arbejdsforhold.”

Helt lavpraktisk: ”Hvis du kan få båren med ind, så kør den til, lås hjulene og kør sengen helt op til, hvis det er en plejeseng. I stedet for at køre båren helt tæt på, for så kommer du til at løfte i båren for at få den helt tæt på. Parkerer du den, låser hjulene og kører plejesengen helt op til, så har du ikke brugt nogle kræfter på det. Det er en af de mange små ting, man kan gøre for at gøre det nemmere, så igen… sæt båren så benenden af båren er længere nede end sengen, fordi patienterne altid vil glide længere ned, når de kommer over på båren.”

”Helt generelt så tal om forflytning i dagligdagen med din kollega, tænk højt og inddrag patienten. Der er en del kultur i det her – sådan plejer vi at gøre – men taler vi om det, så kan vi ændre vores kultur omkring forflytning, og det vil både være til patientens og vores egene fordel,” slutter Camilla Rihn Ellegaard Eilertsen.


De fem forflytningsprincipper?

 1. Det naturlige bevægemønster. Det er minimere gnidningsmodstanden ved at bruge patientens ressourcer, måske kan patienten hjælpe en lille smule til ved at løfte sig op.
 2. Trykpunkterne er hoved, numse, hælene – der hvor kroppen hviler tungest. Nedsæt gnidningsmodstanden – her bruger vi et glidestykke koncentrer vægt og træk direkte på glidestykket.
 3. Bådprincippet er en gammel teknik, som går ud på at samarbejde med de fysiske love. Bådprincippet bygger på viden om både det naturlige bevægemønster og trykpunkter.
 4. Vægtstangsprincippet: jo længere væk fra omdrejningspunktet, du arbejder med tunge ting, jo mindre kraft skal du bruge. I en forflytning skal du bruge mindre kraft og fysisk anstrengelse, hvis du fx bruger patientens lårben som vægtstang, når du skal vende patienten.
 5. Brug patientens ressourcer som tidligere beskrevet, og brug patientens ressourcer under forflytningen.

De syv gyldne regler

 • Udnyt borgerens egne ressourcer.
 • Brug de hjælpemidler, du selv har med.
 • Rulle, trække og skubbe patienten – undgå løft.
 • Vær enige om, hvad der skal ske – både reddere imellem, men patienten skal også være med på, hvad der skal ske.
 • Pas på pludselige hændelser.
 • Bed om hjælp hos personalet på sygehuset eller plejehjemmet.
 • Tænk kreativt.
 • Husk du må ikke bruge hjælpemidler, du ikke selv har haft med. Plejehjemmets eller sygehusets hjælpemidler skal betjenes af deres personale.

Pas på de fem benspænd

Fem typiske benspænd kan forvandle en forflytning til noget uheldigt. De fem benspænd er vaner, travlhed og stress, dilemmaer, usikkerhed og patientens tilstand.

Vaner: Uheldige vaner kan gøre, at du ikke forholder dig til den konkrete situation. Tal om forflytning i dagligdagen, så ændres kulturen og vanerne omkring det at forflytte patienter.

Travlhed og stress: Har du for travlt eller er for stresset i situationen, så går det let galt. Brug den tid, det kræver at forberede og gennemføre forflytningen. Der vil blive meget mere travlt, hvis det ikke går godt.

Dilemmaer: Opstår når redderen oplever, at hensynet til patienten vejer tungere end hensynet til eget arbejdsmiljø. Husk, at du ikke kan hjælpe nogen, hvis du selv er skadet.

Usikkerhed: Der er ofte flere ting, som spiller ind, når man står i en patients hjem. Forholdene er sjældent optimale.

Patientens tilstand: Måske er patienten ikke helt relevant, det kan skyldes demens eller andre forhold, der gør, at patienten har modstand på at blive forflyttet. Derfor tal med patienten og vurder, hvor relevant patienter er. Er du stadig usikker, så tal med personalet på det pågældende sted, de kender sandsynligvis patienten bedre og kan afklare patientens reelle tilstand.

___


Hvis du vil vide mere, så se læs videre her:

Branchearbejdsmiljørådet for Social og Sundhed har lavet denne forflytningsguide.

Gode forflytningsmetoder giver mindre belastning på kroppen på denne hjemmeside

Specifikt om de grundlæggende principper

Forflytningsguiden på GODTARBEJDSMILJØ.DK

 

Jeg er tørstig på mere

Efter to og et halvt år i den siddende sygetransport, skiftede Alexander Steen Lund Hansen til den liggende sygetransport for halvandet år siden. Det krævede, at han tog AMU-kurset Ikke-behandlingskrævende liggende patientbefordring. Reddernes Udviklingssekretariat har mødt Alexander til en refleksion over den personlige udvikling, som blev mulig igennem Reddernes Uddannelses- og Kompetencefond. For måske er der noget at lære af hans erfaringer:

”Jeg møder jo mange fra den siddende sygetransport i løbet af arbejdsdagen i frokoststuerne, på vejen og på sygehusene. De spørger tit: er du glad for det? Jeg svarer altid ja og siger, at jeg synes, de også skal tage det, ikke nødvendigvis fordi de skal skifte job, men fordi det er meget nyttigt, når man arbejder med syge mennesker.”

”Min motivation var helt klart, at jeg ville udfordre mig selv. Særligt i forhold til patienterne,” indleder Alexander Steen Lund Hansen. ”Forskellen på patienterne i den siddende og den liggende sygetransport kan være ret store. Patienterne har brug for en del mere hjælp end i den siddende sygetransport.”

Løn fyldte ikke ret meget i Alexanders overvejelser – det giver lidt mere, og der en lille smule bedre muligheder for at tage ekstravagter, men det var ikke det, slet ikke” siger Alexander og tilføjer: ”Men arbejdet kræver også mere. Man bruger sig selv meget mere i den liggende end i den siddende. Kroppen bruges mere, fordi patienterne er mere syge eller kræver mere støtte i forbindelse med transporten. Man bruger faktisk sin krop en del mere, og mentalt kan udfordringerne være større, når man sidder ved siden af patienten under transporten,” siger Alexander.

Tag kurset selv om du ikke vil skifte

Det at køre SS eller ST er meget learning by doing, man skal lære det på vejen, plejer jeg at sige. 20-dages kurset er en grundsten, man kan træde på, og det ville være meget nyttigt også i den siddende del af sygetransporterne,” siger Alexander. I december 2021 tog Alexander 20-dages kurset – Ikke-behandlingskrævende liggende patientbefordring, der kræves for at køre ST. Derefter gik der ca. et halvt år inden det passede med, at han skiftede til ST-tjenesten på stationen i Tårnby. Kurset er finansieret igennem Udviklings- og Kompetencefonden, som er en overenskomstgode. Det betyder, at man får fuld løn under uddannelsen. ”Det havde jo ikke kunnet lade sig gøre, hvis ikke jeg fik min løn undervejs, så det er virkelig godt, at vi har Kompetencefonden.”

Det at køre SS eller ST er meget learning by doing, man skal lære det på vejen, plejer jeg at sige. 20-dages kurset er en grundsten, man kan træde på, og det ville være meget nyttigt også i den siddende del af sygetransporterne,” siger Alexander.

Som et eksempel på brugbare ting i den siddende, nævner Alexander sygdomslære – ”det har man overhovedet ikke noget af, når man kører siddende sygetransporter, men det burde der være. Så kurset til ST har givet meget, også i dagligdagen som PTR-redder.”

”Mange, der ikke vil eller ikke har lyst til at køre ST – kunne bruge kurset i den siddende sygetransport. Det hjælper med at forstå de forskellige typer af patienter, sygdomslæren, og hvordan man omgås patienter, alt efter hvad de fejler, hvis det fx er en person med demens, så skal man gøre det på en måde. Faktiske er der meget af det, som jeg godt kunne have brugt, da jeg selv kørte i den siddende sygetransport. Jeg nåede jo at bruge det i et halvt års tid, inden jeg skiftede til ST,” siger Alexander Steen Lund Hansen.

Spring ud i det, det er ikke så svært – her er opskriften

”Jeg søgte større udfordringer, jeg havde haft mange gode udfordringer i den siddende, men var ved at være igennem, så derfor fandt jeg nye udfordringer i den liggende sygetransport. Nu må vi se om et stykke tid, måske skal jeg søge ind i ambulancetjenesten – motivationen er flere kompetencer, flere udforinger i hverdagen.”

Dermed er Alexander på vej op ad en trappestige, som Reddernes Udviklingssekretariat gerne ser formaliseret: Vi hæver uddannelsesniveauet i både den siddende og den liggende sygetransport. I den liggende ønsker vi en erhvervsuddannelse, som kan give merit på ambulancebehandler uddannelsen.

”Jeg overvejer det, jeg er tørstig på mere eller flere udfordringer. Det at kunne gøre mere. Sådan tror jeg faktisk mange af de unge i ST har det,” siger Alexander.

”Det tog lang tid for mig at finde ud af, hvad jeg ville bruge mit liv på.”

”Vi har jo to ugers selvvalgt uddannelse om året. Man kan spare op i tre år, så har man seks uger uddannelse. Kurset til ST tager kun fire uger. Jeg er selv i en situation igen, hvor jeg har sparret seks uger op, og de skal bruges for ellers forsvinder de igen, da ugerne til selvvalgt uddannelse kun kan gemmes i tre år,” forklarer Alexander Steen Lund Hansen.

”Jeg møder jo mange fra den siddende sygetransport i løbet af arbejdsdagen i frokoststuerne, på vejen og på sygehusene. De spørger tit: er du glad for det? Jeg svarer altid ja og siger, at jeg synes, de også skal tage det, ikke nødvendigvis fordi de skal skifte job, men fordi det er meget nyttigt, når man arbejder med syge mennesker. Mange ved bare ikke, hvor man skal søge.

Det er faktisk ikke så svært. Du skal gå ind på denne hjemmeside og udfylde ansøgningen. Vil I læse mere om, hvad kompetencefonden er og kan så klik her.

Podcast: Nyt afsnit om forflytninger ude nu

Lyt til podcasten Ligggende sygetransport

Du kan lytte til podcasten Liggende sygetransport, der hvor du plejer at høre podcast eller ved at trykke på dette link.

Hvert afsnit har et tema og tager udgangspunkt i en konkret, oplevet case, som ST-redder Fatih Kasap kommer med. ST-instruktør Camilla Ellegaard og forskellige gæster kommenterer og kommer med faglige input til casen.

Podcasten er produceret af Munck Studios for Reddernes Udviklingssekretariat.

Forflytning

Reddernes i den liggende sygetransport har mange løft og forflytninger i løbet af en arbejdsdag, når patienter skal ind og ud af deres senge og op på båren. I denne episode får du gode råd til, hvad du skal overveje, når du skal flytte en patient fra seng til båre.

I denne episode er Camilla Ellegaard, der er ST-instruktør for Falck i Region Hovedstaden og uddannet forflytningsinstruktør, gæst, mens Fatih Kasap, ST-redder i Falck på Station Tårnby, er din vært.

Du kan lytte til det nye afsnit om forflytning nu. Afsnittet varer cirka 20 minutter.

Du finder afsnittet på blandt andet Spotify og Apple podcast ved at søge “Liggende sygetransport” eller ved at trykke her.

Har du en ide til et emne?

Det var Camilla, der i sin tid fik ideen til podcasten, da Referencegruppe Liggende Sygetransport på et møde diskuterede, hvordan referencegruppen kan arbejde med faglig udvikling.

– Det har været både lærerigt og sjovt at være med til at lave podcasten, og jeg håber, at den vil blive taget godt imod, samt at ST-redderne vil komme med input til emner for kommende afsnit, siger Camilla.

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har en ide til et emne, som vi skal tage op i podcasten. Ligesom vi gerne vil høre, hvad du synes om podcasten. Send os en mail til rus@3f.dk med din ide eller dine kommentarer.

Kom til ergonomi-workshop i Region Syddanmark

Workshop om ergonomi kommer til Odense torsdag den 16. november og til Fredericia torsdag den 30. november. Det er gratis at deltage i workshoppen, men du skal melde dig til hos TR Malene F. Holbek.

Du vil blandt andet få viden om, hvordan du indstiller din bil bedst, hvordan du sidder mest korrekt, og hvordan du bevæger dig mest hensigtsmæssigt. Alt sammen så du undgår unødvendige belastninger, når du har bilen som arbejdsplads.

Workshoppen holdes af ergoterapeut Marie Merrild fra Evivo, der har mange års erfaring med rådgivning om ergonomi. Der vil både være oplæg, praktiske øvelser og tid til spørgsmål. Marie har tidligere afholdt lignende vellykkede og velbesøgte workshops i Region Hovedstaden og Region Midtjylland.

Workshoppen afholdes i samarbejde mellem Reddernes Udviklingssekretariat og Falck og afholdes i forbindelse med et områdemøde. Man kan dog deltage i workshoppen uden deltage i områdemødet. Derfor er dersærskilt tilmelding til workshoppen, som er åben for alle PT- og autohjælpsansatte i det syddanske.

Til dem, der også deltager i områdemødet, vil der være forplejning som vanligt.

Praktisk information

Gå-hjem-møde i Dalum: Torsdag den 16. november kl. 16:30

Sted: Sivlandvænget 2. 5260 Odense

Gå-hjem-møde i Fredericia: Torsdag den 30. november kl. 16:30

Sted: Vejlevej 119. 7000 Fredericia

Pris: Gratis og der vil være noget at spise samt lidt at drikke

Målgruppe: Medarbejderne i den siddende sygetransport og autohjælp

Tilmelding: Send en mail til TR Malene F. Holbek hvor du skriver dit navn og email

Tilmeldingsfrist: Syv dage før workshoppen, det vil sige henholdsvis den 9. november og den 23. november.