7 ergonomi-videoer til den siddende sygetransport

Siddende Sygetransport får besøg af ergoterapeut på stationen i Aarhus Syd

Workshop om ergonomi kommer til Aarhus den mandag den 13. juni. Workshoppen er gratis at deltage i for medlemmer af 3F.

Du vil blandt andet få viden om, hvordan du indstiller din bil bedst, hvordan du sidder mest korrekt, og hvordan du bevæger dig mest hensigtsmæssigt. Alt sammen så du undgår unødvendige belastninger, når du har bilen som arbejdsplads.

Workshoppen holdes af ergoterapeut Marie Merrild fra Evivo, der har mange års erfaring med rådgivning om ergonomi. Der vil både være oplæg, praktiske øvelser og tid til spørgsmål.

Tilmeldingsfrist: Hurtigst muligt, senest torsdag den 9. juni 2022

Man kan deltage i workshoppen uden deltage i stationsmødet. Derfor særskilt tilmelding til workshoppen, som vil være åben for alle PT’s ansatte i det jyske.

Til dem, der deltager i stationsmødet, vil der være forplejning som vanligt.

Til de personer, der kun deltager i workshoppen, vil der være mulighed for at få en sandwich, inden arrangementet slutter.

PRAKTISK INFORMATION

Workshoppen arrangeres af Reddernes Udviklingssekretariat i samarbejde med Falck Stationen Aarhus Syd

Tidspunkt: Mandag den 13. juni 2022, kl. 17-19

Sted: Falck Aarhus Syd, Michael Drewsens Vej 5 A, 8270 Højbjerg

Pris: Gratis og der vil være sandwich samt lidt at drikke

Målgruppe: Medarbejderne i den siddende sygetransport

Tilmelding til Workshop på mail senest torsdag den 9. juni 2022

Send en mail til: Ole Kjøge på ole.kjoege@gmail.com eller Bent Bundgaard på Bentbundgaard@outlook.dk

 

 

Sygetransport skal ses som en integreret del af behandlingen

Den siddende sygetransport bliver i højere og højere grad en del af den præhospitale indsats. I takt med, at ambulancetjenesten bliver mere belastet, flyttes det der tidligere typisk var ambulance-opgaver, i højere grad til den liggende og den siddende sygetransport.

Sideløbende bliver vi som befolkning ældre og ældre, det er muligt at behandle mere og bedre, med kortere indlæggelsestider, hvilket alt sammen øger behovet for sygetransporter.

Referencegruppen for den siddende sygetransport arbejder på den baggrund, i den kommende tid med følgende tre mærkesager, med det formål at udvikle den siddende sygetransport fagligt:

 

  1. Sygetransport skal ses som en integreret del af behandlingen

Der er behov for et samlet blik på befordringsområdet, så kvaliteten og ligheden i tilbuddene øges. Det kræver, at transport til og fra behandling for svækkede patienter med nedsat funktionsevne og handicap ses som en integreret del af deres behandling.

 

  1. Et tydeligt regelsæt, der sikrer transport af svækkede personer

Der er behov for en gennemgribende revision af befordringsreglerne, så patienter, der ikke kan transportere sig selv, får samme adgang til sundhedsydelser som andre. Der bør på den baggrund etableres et tydeligt regelsæt, der sikrer transport af svækkede patienter.

 

  1. Ensartede krav om relevant uddannelse

Der er behov for bedre uddannelse målrettet de kompetencer, det kræver at køre siddende sygetransport. Derfor skal de nuværende kurser styrkes i forhold til blandt andet sygdomslære, kommunikation, konflikthåndtering og tekniske færdigheder som for eksempel at kunne betjene en trappelift.

 

 

Sidder du rigtigt?

Efter den første af to workshop om ergonomi, er der noget at øve sig på for deltagerne. Det handler om at beskytte sin krop mod overbelastning: ”Jeg fandt ud af, at man skal sidde meget oprejst. Mere end jeg gør. Og jeg får også ondt i lænden og i skulderne, når jeg sidder for tilbagelænet i bilen. En anden ting, jeg ikke har været opmærksom på er, at når jeg går ned på knæ for at spænde en kørestol fast, så bliver jeg i den samme position, selvom jeg skal læne mig til siden for at spænde den anden side. Så kommer jeg til at lave nogle uhensigtsmæssige vrid i kroppen. Det skal jeg tænke over og det bliver svært at ændre, men man bliver nødt til det for at skåne kroppen,” siger Søren Kroll, der deltog i den første workshop.

Nåede du ikke med, så får du chancen igen på torsdag den 2. december kl 16 – 18 på Falck Stationen i Hvidovre.

Du vil blandt andet få viden om, hvordan du indstiller din bil bedst, hvordan du sidder mest korrekt og hvordan du bevæger dig mest hensigtsmæssigt. Alt sammen så du undgår unødvendige belastninger, når du har bilen som arbejdsplads.

Workshoppen holdes af ergoterapeut Marie Merrild fra Evivo, der har mange års erfaring med rådgivning om ergonomi. Der vil både være oplæg, praktiske øvelser og tid til spørgsmål.

Det er gratis at deltage, men du skal tilmelde dig til AMR Linda Firlings. Udover ergonomioplæg bydes der også på en sandwich og noget at drikke.

PRAKTISK INFORMATION

Gå-hjem-møde: Torsdag den 2. december 2021 kl. 16-18

Sted: Falck Hvidovre, Avedøre Havnevej 35, 2650 Hvidovre

Pris: Gratis og der vil være sandwich samt lidt at drikke

Målgruppe: Medarbejderne i den siddende sygetransport

Tilmelding: Send en mail til AMR Linda Firlings, hvor du skriver, navn og email

Tilmeldingsfrist: Hurtigst muligt, senest onsdag den 1. december

Gå-hjem-møder i Hvidovre: Ergonomi – når du har bilen som arbejdsplads

Når du kører siddende sygetransport, så har du mange løft og skub, samt mange ind- og udstigninger af bilen i løbet af en arbejdsdag, men sidder du korrekt, og løfter du rigtigt?

Kom til gratis oplæg om ergonomi på Falck Stationen i Hvidovre. Gå-hjem-mødet afholdes to gange torsdag den 25. november kl. 16-18 og torsdag den 2. december kl. 16-18.

Du vil blandt andet få viden om, hvordan du indstiller din bil bedst, hvordan du sidder mest korrekt og hvordan du bevæger dig mest hensigtsmæssigt. Alt sammen så du undgår unødvendige belastninger, når du har bilen som arbejdsplads.

Oplægget holdes af ergoterapeut Marie Merrild fra Evivo, der har mange års erfaring med rådgivning om ergonomi. Der vil både være oplæg, praktiske øvelser og tid til spørgsmål.

Det er gratis at deltage, men du skal tilmelde dig til AMR Linda Firlings. Udover ergonomioplæg bydes der også på en sandwich og noget at drikke.

Praktisk information

Første gå-hjem-møde: Torsdag den 25. november 2021 kl. 16-18

Andet gå-hjem-møde: Torsdag den 2. december 2021 kl. 16-18

Sted: Falck Hvidovre, Avedøre Havnevej 35, 2650 Hvidovre

Pris: Gratis og der vil være sandwich samt lidt at drikke

Målgruppe: Medarbejderne i den siddende sygetransport

Tilmelding: Send en mail til AMR Linda Firlings, hvor du skriver, navn, email, og hvilken dag du ønsker at tilmeldes, senest en uge før gå-hjem-mødet.

Tilmeldingsfrist: Syv dage før gå-hjem-mødet, det vil sige henholdsvis den 18. november og den 25. november

 

Podcast: Nyt afsnit om pårørende ude nu

Lyt til podcasten Ligggende sygetransport

Du kan lytte til podcasten Liggende sygetransport, der hvor du plejer at høre podcast eller ved at trykke på dette link.

I podcasten møder du et fast panel, der består af Camilla Ellegaard, der er ST-instruktør i Region Hovedstaden, Fatih Kasap, der er ST-redder i Tårnby og Adam Arenbrandt, der er paramediciner i Roskilde.

Du kan lytte til et nyt afsnit om pårørende nu. Afsnittet varer cirka 20 minutter og tager udgangspunkt i to cases, som Fatih har med, og som Camilla og Adam kommer med deres faglige input til.

Pårørende

Reddernes i den liggende sygetransport bliver kaldt ud til alvorligt syge, men ikke behandlingskrævende patienter, og ofte er der pårørende tilstede, når patienterne skal hentes i eget hjem. Det kan være pårørende i krise, fordi patienten er svækket eller måske terminalt syg.

Der er fokus på kontakten til og samarbejdet med de pårørende i dette afsnit og med udgangspunkt i to cases kommer panelet med faglige input til, hvad du skal være særligt opmærksom på, og hvordan samarbejdet kan gøres endnu bedre.

Du kan høre første afsnit på blandt andet Spotify og Apple podcast eller ved at trykke her.

Har du en ide til et emne

Det var Camilla, der fik ideen til podcasten, da Referencegruppe Liggende Sygetransport på et møde diskuterede, hvordan referencegruppen kan arbejde med faglig udvikling.

– Det har været både lærerigt og sjovt at være med til at lave podcasten, og jeg håber, at den vil blive taget godt imod, samt at ST-redderne vil komme med input til emner for kommende afsnit, siger Camilla.

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har en ide til et emne, som vi skal tage op i podcasten. Ligesom vi gerne vil høre, hvad du synes om podcasten. Så send os en mail til rus@3f.dk med din ide eller dine kommentarer.

Podcast: Nyt afsnit om psykisk sygdom ude nu

Lyt til podcasten Ligggende sygetransport

Du kan lytte til podcasten Liggende sygetransport, der hvor du plejer at høre podcast eller ved at trykke på dette link.

I podcasten møder du et fast panel, der består af Camilla Ellegaard, der er ST-instruktør i Region Hovedstaden, Fatih Kasap, der er ST-redder i Tårnby og Adam Arenbrandt, der er paramediciner i Roskilde.

Du kan nu lytte til et nyt afsnit om patienter med psykisk sygdom. Afsnittet varer cirka 20 minutter og tager udgangspunkt i en case, som Fatih kommer med, og som Camilla og Adam så kommer med faglige input til.

Patienter med psykisk sygdom

Redderne i den liggende sygetransport bliver kaldt ud til patienter med psykiske lidelser, så længe de ikke er behandlingskrævende. Redderne har ingen eller meget få oplysninger, når de bliver kaldt ud til patienter med psykiske lidelser, og hvis det er en planlagt tur, kan meget være ændret i patientens tilstand i den tid, der er gået, siden turen blev planlagt.

Med udgangspunkt i en case kommer panelet med faglige input til, hvad du skal være særligt opmærksom på, når du kører med patienter med psykisk sygdom.

Du kan høre første afsnit på blandt andet Spotify og Apple podcast eller ved at trykke her.

Har du en ide til et emne

Det var Camilla, der fik ideen til podcasten, da Referencegruppe Liggende Sygetransport på et møde diskuterede, hvordan referencegruppen kan arbejde med faglig udvikling.

– Det har været både lærerigt og sjovt at være med til at lave podcasten, og jeg håber, at den vil blive taget godt imod, samt at ST-redderne vil komme med input til emner for kommende afsnit, siger Camilla.

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har en ide til et emne, som vi skal tage op i podcasten. Ligesom vi gerne vil høre, hvad du synes om podcasten. Så send os en mail til rus@3f.dk med din ide eller dine kommentarer.

Ny podcast: Liggende sygetransport

I den nye podcast tager et fast panel fat på dilemmaer, svære situationer og faglige udfordringer, som redderne i den liggende sygetransport kan møde.

Lyt til podcasten Ligggende sygetransport

Du kan lytte til podcasten Liggende sygetransport, der hvor du plejer at høre podcast eller ved at trykke på dette link.

Panelet består af Camilla Ellegaard, der er ST-instruktør for Falck i Region Hovedstaden, Fatih Kasap, der er ST-redder i Tårnby og Adam Arenbrandt, der er paramediciner i Roskilde.

Vi har talt med Camilla om, hvorfor hun har været med til at lave podcasten Liggende sygetransport for Reddernes Udviklingssekretariat.

– Jeg håber, at vi med denne podcast får brugbar viden ud til ST-redderne. I podcasten forsøger vi at ramme den svære balance, det er at gøre det så konkret og håndgribeligt for lytteren som muligt, samtidig med vi skal nørde med og i vores fag. Alt sammen på højest 20 minutter, siger Camilla.

Lyt til første afsnit

Der er foreløbig produceret tre afsnit, der omhandler henholdsvis urinvejsinfektioner, patienter med psykiske lidelser og kontakten til pårørende. Hvert afsnit varer cirka 20 minutter og tager udgangspunkt i en case.

Det første afsnit handler om urinvejsinfektioner, da det er en patientgruppe, som redderne i den liggende sygetransport møder dagligt, og da symptomerne på urinvejsinfektion let kan forvekles med flere andre sygdomme.

Med udgangspunkt i en case kommer panelet med input til, hvad du skal være særligt opmærksom på, og du får en praktisk gennemgang af, hvordan du kan bruge ABCDE-metoden i mødet med patienten.

Du kan høre første afsnit på blandt andet Spotify og Apple podcast eller ved at trykke her.

Har du en ide til et emne

Det var Camilla, der fik ideen til podcasten, da Referencegruppe Liggende Sygetransport på et møde diskuterede, hvordan referencegruppen kan arbejde med faglig udvikling.

– Det har været både lærerigt og sjovt at være med til at lave podcasten, og jeg håber, at den vil blive taget godt imod, samt at ST-redderne vil komme med input til emner for kommende afsnit, siger Camilla.

Vi vil altså gerne høre fra dig, hvis du har en ide til et emne, som vi skal tage op i podcasten Liggende sygetransport. Ligesom vi gerne vil høre, hvad du synes om podcasten. Så send os en mail med din ide eller dine kommentarer på rus@3f.dk.

Siddende sygetransport: Sådan er dine uddannelsesmuligheder

Ved du, hvordan man uddanner sig som chauffør i den siddende sygetransport? Kender du dine muligheder for efteruddannelse? Vi har udarbejdet en uddannelsesguide, så du kan få et samlet overblik over de forskellige krav og muligheder.

Kompetencefonden

  • Alle Falck-medarbejdere, der er ansat på 3F- eller CF overenskomst, har mulighed for  at søge økonomisk støtte til kursus eller uddannelse via kompetencefonden.
  • Ansøgere, der ikke er medlem af 3F eller CF, vil blive opkrævet et administrationsgebyr, som dækker de udgifter, der er i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.
  • Alle AMU-kurser inden for transportsektorens område er forhåndsgodkendte, så hvis du ansøger om disse, vil det udløse bevilling fra kompetencefonden.
  • Kurser, der ikke er forhåndsgodkendte, vil blive vurderet fra ansøgning til ansøgning.
  • Du kan udfylde et elektronisk ansøgningsskema, som du finder på dinfond.dk.
  • Læs mere på siden kompetencefond.

Ny uddannelsesguide

Hvis du vil være chauffør i den siddende sygetransport, skal du starte med et BAB-kursus, der sammenlagt varer en uge og består af tre moduler. Her lærer du alle de basale teknikker, det kræver at arbejde i den siddende sygetransport.

Udover BAB-kurset har du mulighed for efteruddannelse. Der findes et sygetransportsuppleringskursus, som tager fem dage. Kurset er for sygetransportchauffører, der har erhvervserfaring med siddende sygetransport. På kurset lærer blandt andet at udføre skånsom transport og flytning af borgere.

Læs mere her:

Har du været på et relevant kursus?

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har været på et fedt kursus, som du tror, dine kollegaer kunne få glæde af at vide noget om. Du må også meget gerne dele uddannelsesguiden med dine kollegaer.

Mød Helle fra Siddende Sygetransport: Vi skal løfte uddannelsen

Som redder i den siddende sygetransport kører Helle hver dag hjemme fra sin egen bolig, også selvom hun hører til på Falck stationen i Ballerup. Helle har kørt sygetransport i 3 år og har arbejdet for Falck siden 2018, før Helle kørte PTR arbejdede hun som bogbinderassistent og brevbærer. Helle har også arbejdet hos Flextrafik, inden hun skiftede til Falck i 2018.

Portræt af Referencegrupperne

Reddernes Udviklingssekretariat laver løbende portrætter af medlemmer fra vores referencegrupper. Der udkommer et nyt portræt cirka hver måned.

Læs portrætterne her:

 

 

Frihed under ansvar og gode kollegaer

Helle har kørt RH2 PTR i 3 år og Helle nyder at møde nye mennesker og ser det som noget af det mest værdifulde i sit arbejde. Helle forklarer udover at møde nye mennesker, anser hun også sine kollegaer som en stor motivation i sit daglige arbejde:

– Det har altid ligget lidt i baghovedet på mig, at jeg gerne ville arbejde med mennesker. Jeg vil rigtigt gerne hjælpe andre, og jeg er også meget interesseret i andre mennesker. Og der er også noget frihed under ansvar, som tiltaler mig. Derfor synes jeg, at mit job passer godt til mig, siger Helle.

Helle kører hjemmefra, og derfor er det begrænset, hvor mange af sine kollegaer, hun møder på sine daglige opgaver. Derfor sætter hun stor pris på at starte en samtale og høre historier fra de borgere, hun kører med: 

– Du møder en masse forskellige mennesker, når du arbejder som sygetransporter. Også selvom du kører hjemmefra og ikke ser dine kollegaer så meget. Hvis du er interesseret i borgeren og kan mærke, at de gerne vil snakke, kan du høre en masse forskellige historier om deres tidligere liv, arbejde osv. Det synes jeg, er en del af mit arbejde, som jeg sætter stor pris på, siger Helle.

Større krav til uddannelse

Helle kører RH2 PTR og henter og bringer hver dag, de borgere, der ikke kan tage offentlig transport, og derfor har ret til kørsel til og fra hospitalet på regionens regning. Helle møder derfor mange forskellige mennesker i løbet af en arbejdsdag, og meget ofte er det svækkede og syge ældre mennesker. Det kræver, at man som redder er i stand til hurtigt at skabe tillid. Da man som redder i den siddende sygetransport ofte, er den første person, som borgeren taler med efter at have fået en alvorlig diagnose eller en prognose for det videre forløb på hospitalet. 

Helle meldte sig til at deltage i Referencegruppe Siddende Sygetransport, fordi der er behov for, at der stilles for større krav til uddannelse af chauffører i den siddende sygetransport:

– Det er meget vigtigt, at der bliver stillet krav til sprogkompetencer og uddannelse til personer, der vil arbejde i sygetransporten. Hvis du som en gammel og svag person skal køres til og fra hospitalet, og du føler dig utilpas og så heller ikke kan have en samtale med chaufføren, så bliver turen måske ikke en god oplevelse, siger Helle Vind Danielsen.

Referencegruppen arbejder for at udvikle faget og forbedre rammerne for redderne blandt andet gennem fokus på uddannelse og arbejdsmiljø. Referencegruppe Siddende Sygetransport startede op i efteråret 2020, og der har derfor kun været holdt to møder.

Du kan her læse mere om Referencegruppe Siddende sygetransport og hvad de arbejder for.