Podcast: Nyt afsnit om forflytninger ude nu

Lyt til podcasten Ligggende sygetransport

Du kan lytte til podcasten Liggende sygetransport, der hvor du plejer at høre podcast eller ved at trykke på dette link.

Hvert afsnit har et tema og tager udgangspunkt i en konkret, oplevet case, som ST-redder Fatih Kasap kommer med. ST-instruktør Camilla Ellegaard og forskellige gæster kommenterer og kommer med faglige input til casen.

Podcasten er produceret af Munck Studios for Reddernes Udviklingssekretariat.

Forflytning

Reddernes i den liggende sygetransport har mange løft og forflytninger i løbet af en arbejdsdag, når patienter skal ind og ud af deres senge og op på båren. I denne episode får du gode råd til, hvad du skal overveje, når du skal flytte en patient fra seng til båre.

I denne episode er Camilla Ellegaard, der er ST-instruktør for Falck i Region Hovedstaden og uddannet forflytningsinstruktør, gæst, mens Fatih Kasap, ST-redder i Falck på Station Tårnby, er din vært.

Du kan lytte til det nye afsnit om forflytning nu. Afsnittet varer cirka 20 minutter.

Du finder afsnittet på blandt andet Spotify og Apple podcast ved at søge “Liggende sygetransport” eller ved at trykke her.

Har du en ide til et emne?

Det var Camilla, der i sin tid fik ideen til podcasten, da Referencegruppe Liggende Sygetransport på et møde diskuterede, hvordan referencegruppen kan arbejde med faglig udvikling.

– Det har været både lærerigt og sjovt at være med til at lave podcasten, og jeg håber, at den vil blive taget godt imod, samt at ST-redderne vil komme med input til emner for kommende afsnit, siger Camilla.

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har en ide til et emne, som vi skal tage op i podcasten. Ligesom vi gerne vil høre, hvad du synes om podcasten. Send os en mail til rus@3f.dk med din ide eller dine kommentarer.

Kom til ergonomi-workshop i Region Syddanmark

Workshop om ergonomi kommer til Odense torsdag den 16. november og til Fredericia torsdag den 30. november. Det er gratis at deltage i workshoppen, men du skal melde dig til hos TR Malene F. Holbek.

Du vil blandt andet få viden om, hvordan du indstiller din bil bedst, hvordan du sidder mest korrekt, og hvordan du bevæger dig mest hensigtsmæssigt. Alt sammen så du undgår unødvendige belastninger, når du har bilen som arbejdsplads.

Workshoppen holdes af ergoterapeut Marie Merrild fra Evivo, der har mange års erfaring med rådgivning om ergonomi. Der vil både være oplæg, praktiske øvelser og tid til spørgsmål. Marie har tidligere afholdt lignende vellykkede og velbesøgte workshops i Region Hovedstaden og Region Midtjylland.

Workshoppen afholdes i samarbejde mellem Reddernes Udviklingssekretariat og Falck og afholdes i forbindelse med et områdemøde. Man kan dog deltage i workshoppen uden deltage i områdemødet. Derfor er dersærskilt tilmelding til workshoppen, som er åben for alle PT- og autohjælpsansatte i det syddanske.

Til dem, der også deltager i områdemødet, vil der være forplejning som vanligt.

Praktisk information

Gå-hjem-møde i Dalum: Torsdag den 16. november kl. 16:30

Sted: Sivlandvænget 2. 5260 Odense

Gå-hjem-møde i Fredericia: Torsdag den 30. november kl. 16:30

Sted: Vejlevej 119. 7000 Fredericia

Pris: Gratis og der vil være noget at spise samt lidt at drikke

Målgruppe: Medarbejderne i den siddende sygetransport og autohjælp

Tilmelding: Send en mail til TR Malene F. Holbek hvor du skriver dit navn og email

Tilmeldingsfrist: Syv dage før workshoppen, det vil sige henholdsvis den 9. november og den 23. november.

Referencegruppe: For store regionale forskelle inden for ST

Referencegruppe Liggende Sygetransport har i lang tid arbejdet for, at der skal indføres nationale standarder for ST i Danmark gennem lovgivning. I dag er der ikke noget lovgivning, der regulerer ST-kørsel. Det sker i stedet for i de regionale udbud, og det er et problem, der medfører for store regionale forskelle ifølge referencegruppen.

Forskellene går fra alt til uddannelse, journalføring, samt hvor meget ilt man må køre med. Referencegruppen har forsøgt at skitsere nogle af de forskelle, der er regionerne i mellem, som de oplever det i deres hverdag. Listen neden for er ikke udtømmende. Skriv gerne til os på rus@3f.dk, hvis du har kommentarer til oplistningen.

Region Hovedstaden

 • Geografi: Kortere afstande, flere ture
 • Journalføring: Skriver i den gamle ambulancejournal, bruger ikke PPJ
 • Uddannelse: Krav om 20 dages AMU-kursus inden man starter med at køre ST
 • Ilt: Må fortsætte iltbehandling som patienten allerede får, så længe det er under fem liter. Over fem liter så skal AMK-lægen kontaktes. Må opstarte ilt ved tale med AMK-læge. Kører med næsebrille.
 • Årlig supervision/genopfriskning: Har en dag om året med kørselspraktik, hvis det vurderes, at man ikke lever op til de faglige standarder, bliver der fulgt op med supervisionsdag
 • HLR: Fire timer hvert andet år
 • Håndbagage: Et styk bagage på maks. ti kilo. Rollator/kørestol eftersendes med taxa.

Region Sjælland 

 • Geografi: Store geografiske afstande, så generelt køres færre, men længere ture
 • Journalføring: Skriver i PPJ ud fra ABC
 • Uddannelse: Krav om 20 dages AMU-kursus inden man starter med at køre ST
 • Projekt: ST+ (starter 1. februar 2024)
 • Ilt: Må køre med iltbrille og maske (over fire liter). Hvis pt kan klare sig selv derhjemme, må der køres med seks liter. Starter ikke iltbehandling op, så bliver der tilkaldt en ambulance
 • Årlig supervision/genopfriskning: Har en genopfriskningsdag om året
 • Håndbagage: Rollator/kørestol eftersendes med taxa

Region Syddanmark 

 • Geografi: Store geografiske afstande, så generelt køres færre, men længere ture
 • Journalføring: Bruger PPJ
 • Uddannelse: Krav om 20 dages AMU-kursus inden man starter med at køre ST
 • Projekt: ST+ Blodtryk, respiration, temperatur. LP15 til overvågning. Kræver at en på bilen er uddannet til det
 • Ilt: Må køre op til seks liter, derudover skal det aftales med AMK-lægen
 • Årlig supervision/genopfriskning: To timer om året med en supervisor
 • Håndbagage: Baggageramme, som man sætter alt på

Region Midtjylland

 • Geografi: Store geografiske afstande, så generelt køres færre, men længere ture
 • Journalføring: Registrerer i PPJ
 • Uddannelse: Krav om 20 dages AMU-kursus inden man starter med at køre ST
 • Projekt: ST-O (kører på prøve i 2023) Kursus på to dage til oplæring i LP-15, overvågning, EKG, blodtryk, puls, sat
 • Ilt: Må give det er ordineret fra læge eller sygeplejerske eller hvis pt har hjemmeilt. Må køre med op til fem liter
 • Årlig supervision/genopfriskning: En årlig temadag med HLR og forskellige temaer/cases
 • HLR: Træning en gang om måneden
 • Håndbagage: Tager rollator/kørestol med i bilen, hvis den er sammenklaplig, samt et styk bagage

Region Nordjylland

 • Geografi: Store geografiske afstande, så generelt køres færre, men længere ture
 • Journalføring: Skriver ikke journal
 • Uddannelse: Krav om 20 dages AMU-kursus inden man starter med at køre ST
 • Ilt: Må max køre med tre liter, som sundhedspersonalet på stedet regulerer
 • Årlig supervision/genopfriskning: En årlig case dag med fx teori og HLR
 • Håndbagage: To styk håndbagage og et styk ganghjælpemiddel.

Podcast: Nyt afsnit om KOL-patienter og ABCDE-metoden ude nu

Lyt til podcasten Ligggende sygetransport

Du kan lytte til podcasten Liggende sygetransport, der hvor du plejer at høre podcast eller ved at trykke på dette link.

Hvert afsnit har et tema og tager udgangspunkt i en konkret, oplevet case, som ST-redder Fatih Kasap kommer med. ST-instruktør Camilla Ellegaard og forskellige gæster kommenterer og kommer med faglige input til casen.

Podcasten er produceret af Munck Studios for Reddernes Udviklingssekretariat.

KOL-patienter

Redderne i den liggende sygetransport ser ofte patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Panelet kommer kommer panalet med faglige input til, hvad du skal være særlig opmærksom på i forhold til KOL-patienter. Derudover får du en praktisk gennemgang af, hvordan du kan bruge ABCDE-metoden i mødet med KOL-patienter.

I dette afsnit består panelet af Camilla Ellegaard, ST-instruktør for Falck i Region Hovedstaden og Louise Kühn, paramediciner i Falck på Station Tårnby, mens Fatih Kasap, ST-redder i Falck på Station Tårnby, er din vært.

Du kan lytte til det nye afsnit om KOL-patienter nu. Afsnittet varer cirka 20 minutter.

Du finder afsnittet på blandt andet Spotify og Apple podcast ved at søge “Liggende sygetransport” eller ved at trykke her.

Har du en ide til et emne?

Det var Camilla, der i sin tid fik ideen til podcasten, da Referencegruppe Liggende Sygetransport på et møde diskuterede, hvordan referencegruppen kan arbejde med faglig udvikling.

– Det har været både lærerigt og sjovt at være med til at lave podcasten, og jeg håber, at den vil blive taget godt imod, samt at ST-redderne vil komme med input til emner for kommende afsnit, siger Camilla.

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har en ide til et emne, som vi skal tage op i podcasten. Ligesom vi gerne vil høre, hvad du synes om podcasten. Send os en mail til rus@3f.dk med din ide eller dine kommentarer.

For store regionale forskelle i den liggende sygetransport

Mandag den 15. maj holdt Annette, Camilla, Claus, Finn, Gunhild, Javed og Kaj møde i Referencegruppe Liggende Sygetransport.

Store regionale forskelle på den liggende sygetransport

Referencegruppen drøftede de store regionale forskelle, der er i den liggende sygetransport. I en region må ST-redderne max køre med 3 liter ilt til KOL-patienter, i andre regioner må ST-redderne køre op til 6 liter ilt. Der er regionale forskelle på, om ST-redderne fører journal eller har adgang til journalerne. Der er regionale forskelle på om ST-redderne får supervision og genopfriskningskurser.

Listen over regionale forskelle er meget længere. Derfor vil referencegruppen arbejde videre med at belyse de regionale forskelle for at tydeliggøre, at der er behov nationale standarder og regulering.

Referencegruppens mål

Der er behov for en mere ensartet kvalitet og større patientsikkerhed, når svækkede patienter transporteres liggende. I dag er der ikke national lovgivning, der regulerer området. Derfor arbejder referencegruppen for:

 • En bekendtgørelse for den liggende sygetransport
 • Styrket uddannelse i den liggende sygetransport
 • Tydelige faggrænser mellem den liggende sygetransport og ambulancen

Podcasten Liggende Sygetransport

Camilla og Fatih er igang med at optage nye afsnit af podcasten Liggende Sygetransport. Der er foreløbigt blevet optaget fire nye afsnit om henholdsvis KOL, hjertestop, bariatriske patienter og forflytningsteknikker.

De nye afsnit vil blive udgivet løbende henover sommeren og efteråret. Du kan lytte til de tidligere afsnit af podcasten her.

Siddende Sygetransport: Fokus på ergonomi og trivsel

Referencegruppen gjorde status på deres arbejde de seneste år. I løbet af omkring 2½ år har Referencegruppen været meget aktiv. Listen over gennemførte aktiviteter indeholder blandt andet:

 • 7 Ergonomi-videoer – dem kan man se her.
 • Gå-hjem-møder, hvor der var workshops i ergonomi.
 • Forarbejdet til de kommende branchevejledninger, som forventes at være klar i løbet 2024.
 • Uddannelsesguide til 3frus.dk, som kan læses her.
 • TUR arbejdsgruppe om uddannelse i forhold til patientbefordring, her fik man beskrevet et nødvendigt kompetenceløft.
 • En fælles henvendelse sammen med blandt andet Ældre Sagen om, at patientbefordring skal tænkes med som en del af behandlingsforløbet, som kan læses her.

Fremadrettede vil referencegruppen gerne arbejde videre med ergonomi. Dels er der kommet en ny type busser på Sjælland og i dele af Jylland er der problemer med sædet, som ikke kan indstilles i nogle af de nye biler.

Et andet emne er ensomhedsfølelsen for dem, der kører ud hjemme fra, det er særligt et problem i Jylland, hvor der er meget langt imellem stationerne. Det gør det svært at få et kollegialt, socialt samvær.

Gruppens medlemmer var igennem en idéudvikling for at få flere arrangementer på benene i de kommende år.

Overvågning i arbejdslivet

Derudover diskuterede referencegruppen overvågning, der er et nyere og tilsyneladende voksende problem. Får man udleveret en telefon og tager den med, det kunne være med ind på hospitalet sammen med en kunde, så kan vagtcentralen se meget detaljeret, hvor man opholder sig. Det kan føles meget intimiderende. Det samme gælder opkald fra vagtcentralen med spørgsmålet: Hvorfor er du ikke kørt endnu?

Der vil blive arbejdet videre med emnet i referencegruppen.

Referencegruppens mål

Politisk er uddannelse, arbejdsmiljø og udbud de tre områder, som Referencegruppen for Siddende Sygetransport arbejder med. Konkret har referencegruppen tre målsætninger:

 • Sygetransport skal ses om en integreret del af behandlingen
 • Et tydeligt regelsæt, der sikrer transport af svækkede patienter
 • Ensartede krav om relevant uddannelse

7 ergonomi-videoer til den siddende sygetransport

Siddende Sygetransport får besøg af ergoterapeut på stationen i Aarhus Syd

Workshop om ergonomi kommer til Aarhus den mandag den 13. juni. Workshoppen er gratis at deltage i for medlemmer af 3F.

Du vil blandt andet få viden om, hvordan du indstiller din bil bedst, hvordan du sidder mest korrekt, og hvordan du bevæger dig mest hensigtsmæssigt. Alt sammen så du undgår unødvendige belastninger, når du har bilen som arbejdsplads.

Workshoppen holdes af ergoterapeut Marie Merrild fra Evivo, der har mange års erfaring med rådgivning om ergonomi. Der vil både være oplæg, praktiske øvelser og tid til spørgsmål.

Tilmeldingsfrist: Hurtigst muligt, senest torsdag den 9. juni 2022

Man kan deltage i workshoppen uden deltage i stationsmødet. Derfor særskilt tilmelding til workshoppen, som vil være åben for alle PT’s ansatte i det jyske.

Til dem, der deltager i stationsmødet, vil der være forplejning som vanligt.

Til de personer, der kun deltager i workshoppen, vil der være mulighed for at få en sandwich, inden arrangementet slutter.

PRAKTISK INFORMATION

Workshoppen arrangeres af Reddernes Udviklingssekretariat i samarbejde med Falck Stationen Aarhus Syd

Tidspunkt: Mandag den 13. juni 2022, kl. 17-19

Sted: Falck Aarhus Syd, Michael Drewsens Vej 5 A, 8270 Højbjerg

Pris: Gratis og der vil være sandwich samt lidt at drikke

Målgruppe: Medarbejderne i den siddende sygetransport

Tilmelding til Workshop på mail senest torsdag den 9. juni 2022

Send en mail til: Ole Kjøge på ole.kjoege@gmail.com eller Bent Bundgaard på Bentbundgaard@outlook.dk

 

 

Sygetransport skal ses som en integreret del af behandlingen

Den siddende sygetransport bliver i højere og højere grad en del af den præhospitale indsats. I takt med, at ambulancetjenesten bliver mere belastet, flyttes det der tidligere typisk var ambulance-opgaver, i højere grad til den liggende og den siddende sygetransport.

Sideløbende bliver vi som befolkning ældre og ældre, det er muligt at behandle mere og bedre, med kortere indlæggelsestider, hvilket alt sammen øger behovet for sygetransporter.

Referencegruppen for den siddende sygetransport arbejder på den baggrund, i den kommende tid med følgende tre mærkesager, med det formål at udvikle den siddende sygetransport fagligt:

 

 1. Sygetransport skal ses som en integreret del af behandlingen

Der er behov for et samlet blik på befordringsområdet, så kvaliteten og ligheden i tilbuddene øges. Det kræver, at transport til og fra behandling for svækkede patienter med nedsat funktionsevne og handicap ses som en integreret del af deres behandling.

 

 1. Et tydeligt regelsæt, der sikrer transport af svækkede personer

Der er behov for en gennemgribende revision af befordringsreglerne, så patienter, der ikke kan transportere sig selv, får samme adgang til sundhedsydelser som andre. Der bør på den baggrund etableres et tydeligt regelsæt, der sikrer transport af svækkede patienter.

 

 1. Ensartede krav om relevant uddannelse

Der er behov for bedre uddannelse målrettet de kompetencer, det kræver at køre siddende sygetransport. Derfor skal de nuværende kurser styrkes i forhold til blandt andet sygdomslære, kommunikation, konflikthåndtering og tekniske færdigheder som for eksempel at kunne betjene en trappelift.

 

 

Sidder du rigtigt?

Efter den første af to workshop om ergonomi, er der noget at øve sig på for deltagerne. Det handler om at beskytte sin krop mod overbelastning: ”Jeg fandt ud af, at man skal sidde meget oprejst. Mere end jeg gør. Og jeg får også ondt i lænden og i skulderne, når jeg sidder for tilbagelænet i bilen. En anden ting, jeg ikke har været opmærksom på er, at når jeg går ned på knæ for at spænde en kørestol fast, så bliver jeg i den samme position, selvom jeg skal læne mig til siden for at spænde den anden side. Så kommer jeg til at lave nogle uhensigtsmæssige vrid i kroppen. Det skal jeg tænke over og det bliver svært at ændre, men man bliver nødt til det for at skåne kroppen,” siger Søren Kroll, der deltog i den første workshop.

Nåede du ikke med, så får du chancen igen på torsdag den 2. december kl 16 – 18 på Falck Stationen i Hvidovre.

Du vil blandt andet få viden om, hvordan du indstiller din bil bedst, hvordan du sidder mest korrekt og hvordan du bevæger dig mest hensigtsmæssigt. Alt sammen så du undgår unødvendige belastninger, når du har bilen som arbejdsplads.

Workshoppen holdes af ergoterapeut Marie Merrild fra Evivo, der har mange års erfaring med rådgivning om ergonomi. Der vil både være oplæg, praktiske øvelser og tid til spørgsmål.

Det er gratis at deltage, men du skal tilmelde dig til AMR Linda Firlings. Udover ergonomioplæg bydes der også på en sandwich og noget at drikke.

PRAKTISK INFORMATION

Gå-hjem-møde: Torsdag den 2. december 2021 kl. 16-18

Sted: Falck Hvidovre, Avedøre Havnevej 35, 2650 Hvidovre

Pris: Gratis og der vil være sandwich samt lidt at drikke

Målgruppe: Medarbejderne i den siddende sygetransport

Tilmelding: Send en mail til AMR Linda Firlings, hvor du skriver, navn og email

Tilmeldingsfrist: Hurtigst muligt, senest onsdag den 1. december