”Den udbudspolitik vi har i Region Nordjylland, er ikke blevet justeret siden 2013. Kun datoerne i dokumenterne er ændret. Og det er som om, at Socialdemokratiet ikke har opdaget, at fagbevægelsen har brugt rigtig, rigtig mange lønkroner på at sikre lønmodtagerne ret, frihed og løn under efteruddannelse. Så kan det ikke hjælpe noget, at fokus i et udbud er pris, pris, pris! Så er det i hvert fald sådan, at Socialdemokratiet ikke har forstået fagbevægelsens ønske om, at hele tiden opkvalificere sine medlemmer. Når de så bliver dyrere, så bliver de fravalgt. I forbindelse med udbud er tillid godt, men kontrol er en anelse bedre,” slår den tidligere redder og nuværende socialdemokrat, Arne Nielsen, fast.

Fakta om Arne Nielsen

  • Redder i Falck fra 1976 og frem til 1993, hvorefter han varetog reddernes faglige interesser i Nordjylland
  • Oprindelig uddannet mekaniker
  • Valgt første gang til Region Nordjylland ved valget i 2013
  • Sluttede sin faglige karriere i 2017, hvorefter han i et par år var taxavognmand
  • Tidligere formand for SiD Chaufførerne i Aalborg og senere i Transportgruppen i 3F Aalborg igennem 24 år

Han har kørt både starthjælp, dyr i nød, autotransport, brand, patienttransport og ambulancekørsel inden det faglige arbejde fik lov til at fylde hele arbejdslivet fra 1993 til 2017. Herefter et par år som taxavognmand sideløbende med det politiske arbejde, der begyndte efter regionsrådsvalget i 2013.

TRE MÆRKESAGER

Lighed i sundhed

”Alle snakker om lighed i sundhed, og har snakket om det i mange år. Men mange gange har det været et projekt, hvor man afsatte midler til at gøre et eller andet konkret, når så midlerne løb ud, så løb projekt også ud,” siger Arne Nielsen og fortsætter: ”Vi ved, at folk der tjener mindst, er mere syge. Vi ved, at folk der tjener mindst bliver lettere ramt af cancer og folk der tjener mindst oftest, har overvægtproblemer, de lever markant kortere end dem der tjener mere. Hvis vi skal gøre noget ved det, så skal vi starte umiddelbart efter fødslen og være behjælpelige med forebyggende foranstaltninger og følge dem hele vejen igennem livet. Der er tale om nogen, der skal holdes i hånden,” forklarer Arne Nielsen.

Ret til uddannelse gennem hele livet

”Uanset om man har kloge hænder eller kloge hoveder, så skal man have ret til uddannelse gennem hele livet,” siger Arne Nielsen.

Bedre kollektiv trafik

Kollektivtrafik er en tredje mærkesag: ”Det er en betingelse med gode busforbindelser, hvis vi skal holde liv i vores uddannelsesinstitutioner i de tyndt befolkede områder. Samtidig give gode busforbindelser mulighed for at man kan komme ind til de større byer til både indkøb og kulturelle arrangementer,” slutter Arne Nielsen, der bor i nordenfjords i Aalborg.

Udover de tre nævnte mærkesager, har Arne Nielsen også fokus på klima og miljø, herunder vandforsyningen, det vil sige rent drikkevand.