”Når man bliver aktiv i politik og stiller op som kandidat, så får man også en mulighed for at kunne påvirke andre politikere, som man møder igennem arbejdet. For eksempel regionspolitikere. På den måde kan man komme til at påvirke politikere i forhold til arbejdsforhold for reddere,” forklarer Peter Højberg Gudmundsen. Han er paramediciner og tidligere tillidsrepræsentant på stationen i Holstebro, men ”i dag arbejder jeg på stationen i Struer.”

Fakta om Peter Højberg Gudmundsen

  • Paramediciner på Station Struer
  • Tidligere tillidsrepræsentant på stationen i Holstebro
  • Stiller op til byrådet i Holstebro for SF
  • Står nr. fem på liste F
  • Bor i Mejdal i udkanten af Holstebro

TRE MÆRKESAGER

Kædeansvar i kommunen

Når det gælder de kommunale udbud, så arbejder Peter Højberg Gudmundsen for at kædeansvar bliver en del af pakken. ”Men også for at kommunen bliver bedre til at følge op på, om det rent faktisk overholdes, herunder om der ansættes lærlinge, så kommunen kan understøtte et ordentligt arbejdsmarked,” siger Peter Højberg Gudmundsen.

Cykelstier som understøtter grøn omstilling og beskytter de bløde trafikanter

”Fra mit arbejde kender jeg alt for godt, hvad der sker med de bløde trafikanter, når det går galt. Med flere og sikre cykelstier kan vi både understøtte den grønne omstilling og beskytte de bløde trafikanter. Det er win win,” siger Peter Højberg Gudmundsen.

Generel modstander af mammutinstitutioner

Jeg vil gerne have, at vi arbejder henimod mindre institutioner og skoler. De der mammutinstitutioner er ikke godt for nogen. Samtidig en fremrykning af minimumsnomineringer på børnehave- og dagplejeområdet. Og for de ældre skal der sikres ro på. Det kan skal ske ved at etablere faste teams omkring borgerne,” forklarer Peter Højberg Gudmundsen.

Derudover har Peter Højberg Gudmundsen en række lokale dagsordner: ”Jeg foreslår, at der bygges en ny skole og en ny institution imellem Mejdal-Halgård og Mejrup. Det skal ske for at imødegå det øgede antal børn, der kommer i forbindelse med den planlagte udstykning i den østlige del af Holstebro. Der er i forvejen hårdt pres på skolerne. Jeg ser hellere denne løsning frem for udvidelser af de eksisterende skoler, så vi undgår storskoler med op mod 1200 -1500 elever,” siger Peter Højberg Gudmundsen, der også arbejder for en cykelsti på hver side af Prins Buris Vej. ”Der er meget højt trafiktal på den vej, og der er mange nye små cyklister på den,” slutter han.

STILLER DU OP?

Er du redder og stiller du op til valget, så kontakt journalist i Reddernes Udviklingssekretariat – Morten Hansen – hvis du ikke allerede er blevet kontaktet.

E-mail: morten.hansen@3f.dk eller mobil: 2448 0023