Redder på valg: Anders Vaagan (A) i Horsens Kommune

”Jeg er ambulanceinstruktør, det som førhen hed supervisor og stationsassistent, og så er jeg instruktør i førstehjælp. Men jeg er ved at udskifte fuldtidsjobbet i ambulancen, fordi jeg skal stå for omskoling til nyt materiel og uddannelse af ST-redderne i Aarhus og resten af regionen. Jeg ville gerne blive hos Falck og ikke over til regionen,” forklarer Anders Vaagan, der har været ved Falck i 18 år.

Fakta om Anders Vaagan

 • Ambulanceinstruktør og Førstehjælpsinstruktør
 • Stiller op for Socialdemokratiet til Horsens byråd
 • Bliver resortansvarlig for ST i Aarhus på fuld tid fra 1/12-2021, når ambulancekontrakten med Falck ophører på bl.a. Djursland
 • Uddannet behandler, har været ved Falck i 18 år.
 • Førstehjælps instruktør siden 2011

Den liggende sygetransport (ST) i Aarhus får snart nye køretøjer og nye elektriske bårer: ”Det er et løft materialemæssigt. 320 kg kan den nye båre tage, og den kan køre helt ned til jorden, så patienten bare lige kan sætte sig,” siger Anders Vaagan og fortsætter: ”Den liggende sygetransport kører ofte de tunge ture, så det er nødvendigt med godt grej. ST-redderne er lige så vigtige som os andre! Og så ved vi jo også, at deres patienter er syge. Det er de ikke altid i ambulancen,” understreger Anders Vaagan.

TRE MÆRKESAGER

Sundhed og velfærd

”Sundhedsvæsnet er en af mine mærkesager. Vi kan alle blive syge og få behov for hjælp. Det kan være et langsomt forløb, som er slidsomt eller det kan være det akutte, som sker her og nu, når en ulykke rammer os,” siger Anders Vaagan, der arbejdede otte år som portør og kapelassistent på sygehuset i Horsens, inden han som 25-årig kom ind hos Falck.

Den tredje alder

”De ældre står mig nært, for de har bygget alt det vi har i dag! De er ikke en byrde – det er grimt at sige sådan. Det er de ældre, som har skabt det velfærdssamfund, som vi andre nyder godt af i dag. Det skal vi respektere og huske på, og derfor skal det være en god og værdig stund, når man når den tredje alder,” slår kandidaten fast.

Børn, skole og uddannelse

”Min tredje mærkesag er børn, skole og uddannelse. Vi har et godt system til at håndtere uddannelse. Det er vigtigt at vi støtter de unge i at få en uddannelse! Livet bliver virkelig svært, hvis man ikke har nogen uddannelse,” siger Anders Vaagan.

Men boliger er også vigtigt: ”Vi har vækst i Horsens. Hvis vi skal holde gang i uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet, så vi skal have boliger nok til de mennesker, der er behov for. Og det skal være til en pris, der er til at betale. For eksempel for de unge på uddannelserne, de skal have mulighed for at få studiebolig, som de kan betale.”

”Sundhed og velfærd og de gamle i byen har det godt. Det er det vigtigste. Kunst og kultur kan komme ved siden af. Måske er en del af mit fokusområde meget regionalt, men det er vigtigt for mig, at det er lokalt funderet,” slutter Anders Vaagan.

Redder på valg: Arne Nielsen (A) i Region Nordjylland

”Den udbudspolitik vi har i Region Nordjylland, er ikke blevet justeret siden 2013. Kun datoerne i dokumenterne er ændret. Og det er som om, at Socialdemokratiet ikke har opdaget, at fagbevægelsen har brugt rigtig, rigtig mange lønkroner på at sikre lønmodtagerne ret, frihed og løn under efteruddannelse. Så kan det ikke hjælpe noget, at fokus i et udbud er pris, pris, pris! Så er det i hvert fald sådan, at Socialdemokratiet ikke har forstået fagbevægelsens ønske om, at hele tiden opkvalificere sine medlemmer. Når de så bliver dyrere, så bliver de fravalgt. I forbindelse med udbud er tillid godt, men kontrol er en anelse bedre,” slår den tidligere redder og nuværende socialdemokrat, Arne Nielsen, fast.

Fakta om Arne Nielsen

 • Redder i Falck fra 1976 og frem til 1993, hvorefter han varetog reddernes faglige interesser i Nordjylland
 • Oprindelig uddannet mekaniker
 • Valgt første gang til Region Nordjylland ved valget i 2013
 • Sluttede sin faglige karriere i 2017, hvorefter han i et par år var taxavognmand
 • Tidligere formand for SiD Chaufførerne i Aalborg og senere i Transportgruppen i 3F Aalborg igennem 24 år

Han har kørt både starthjælp, dyr i nød, autotransport, brand, patienttransport og ambulancekørsel inden det faglige arbejde fik lov til at fylde hele arbejdslivet fra 1993 til 2017. Herefter et par år som taxavognmand sideløbende med det politiske arbejde, der begyndte efter regionsrådsvalget i 2013.

TRE MÆRKESAGER

Lighed i sundhed

”Alle snakker om lighed i sundhed, og har snakket om det i mange år. Men mange gange har det været et projekt, hvor man afsatte midler til at gøre et eller andet konkret, når så midlerne løb ud, så løb projekt også ud,” siger Arne Nielsen og fortsætter: ”Vi ved, at folk der tjener mindst, er mere syge. Vi ved, at folk der tjener mindst bliver lettere ramt af cancer og folk der tjener mindst oftest, har overvægtproblemer, de lever markant kortere end dem der tjener mere. Hvis vi skal gøre noget ved det, så skal vi starte umiddelbart efter fødslen og være behjælpelige med forebyggende foranstaltninger og følge dem hele vejen igennem livet. Der er tale om nogen, der skal holdes i hånden,” forklarer Arne Nielsen.

Ret til uddannelse gennem hele livet

”Uanset om man har kloge hænder eller kloge hoveder, så skal man have ret til uddannelse gennem hele livet,” siger Arne Nielsen.

Bedre kollektiv trafik

Kollektivtrafik er en tredje mærkesag: ”Det er en betingelse med gode busforbindelser, hvis vi skal holde liv i vores uddannelsesinstitutioner i de tyndt befolkede områder. Samtidig give gode busforbindelser mulighed for at man kan komme ind til de større byer til både indkøb og kulturelle arrangementer,” slutter Arne Nielsen, der bor i nordenfjords i Aalborg.

Udover de tre nævnte mærkesager, har Arne Nielsen også fokus på klima og miljø, herunder vandforsyningen, det vil sige rent drikkevand.

 

Redder på valg: Vagn Flink (A) i Region Nordjylland

”Jeg har selv været på arbejdsmarkedet i næsten 50 år, så jeg kan selv mærke på min egen krop, hvad arbejdsmiljøet betyder. I regionen er vi arbejdsgiver for 14.000 ansatte plus underleverandører. Det er vigtigt, at vi har fokus på arbejdsmiljø,” indleder Vagn Flink, der begyndte i Falck i 1981 og undervejs har været både fællestillidsrepræsentant og Landsklubformand.

Han går meget ind for ordentlighed i tingene. ”For eksempel med hjemtagelsen af ambulancekørslen i Nordjylland, hvor Falckredderne kan se ind i en lønnedgang på 30-50.000 årligt. Det skal ikke være på ryggen af lønmodtagerne, at regionen sparer penge, det har aldrig og bliver aldrig min politik, ” slår Vagn Flink fast.

Vagn Flink pointerer, at inden næste valg, skal det næste præhospitale udbud forberedes, samtidig med at der løbende er udbud på persontransport og byggeri etc. i regionen. ”Jeg vil og kan være med til at sikre, at de kommende udbud bliver på ordentlige vilkår.”

TRE MÆRKESAGER

Sundhed

For Vagn Flink er det meget vigtigt at få udbygget de nære sundhedstilbud: ”Det der ikke er svært, skal være nært! Jeg kan se, at de kortuddannede frekventere sygehusene meget oftere end dem med lange uddannelser. Og de kortuddannede venter længere end dem med lange uddannelser på behandling. Det er ikke i orden, at de ufaglærte på den måde står bagerst i sygehuskøen. Jeg har et forslag om at etablere en sundhedstillidsmand, der kan hjælpe patienter gennem systemet,” siger Vagn Flink.

Miljø

En anden mærkesag er miljøet: ”Vi skal hele tiden have fokus på miljøet. For eksempel tænker man altid parkeringspladser ind i nybyggeri, men aldrig miljøet. Det gælder for eksempel det nye sygehusbyggeri, der er ikke tænkt særlig meget grønt miljø ind. Det samme gælder omkring trafikken og alt omkring personbefordringer. Der skal være en vægtning til fordel for dem, der vil udføre opgaven mest korrekt,” siger Vagn Flink og fortsætter: ”Vi har jo lange afstande i Nordjylland. Jeg vil også gerne kigge på, hvis vi har ti patienter, så er det måske bedre at flytte lægen ud til patienterne, for så sparer vi ni transporter.”

Erhverv

”Omkring erhvervslivet – det er jo det der giver os grundlaget for skatteudskrivningen. Regionen kan jo ikke give økonomisk støtte, men vi kan hjælpe med at finde samarbejdspartnere og understøtte samarbejde med for eksempel Norge og Sverige. Oslo og Göteborg ligger faktisk tættere på vores regionen end København. Og endelig skal vi hjælpe erhvervslivet med at skaffe gode kontakter i EU,” slutter Vagn Flink, der en gang tidligere har siddet i regionsråddet.

STILLER DU OP?

Er du redder og stiller du op til valget, så kontakt journalist i Reddernes Udviklingssekretariat – Morten Hansen – hvis du ikke allerede er blevet kontaktet.

E-mail: morten.hansen@3f.dk eller mobil: 2448 0023

Redder på valg: Finn Thranum (V) i Odder Kommune

For den tidligere redningsdykker, brandmand og ambulancebehandler, Finn Thranum, har politik været en vigtig bibeskæftigelse ved siden af redderlivet. Han har siddet i Folketinget og sidder i dag i regionsråddet i Region Midtjylland og i Odder Kommunes byråd. Men efter valget er der kun plads til én politisk post i form af det kommunale arbejde.

Fakta om Finn Thranum

 • Tidligere ambulancebehandler, brandmand og redningsdykker
 • Redder siden 1974 i Falck, men også ambulancechef i Responce
 • Har siddet i både Folketinget, Regionsrådet og byrådet for Venstre
 • Stiller op for Venstre i Odder Kommune, bor i Hou

”I de to år jeg sad i Folketinget kørte jeg kvart tid for at holde min kompetencer ved lige, og efter jeg røg ud af Folketinget, kørte jeg som behandler i Odder,” siger Finn Thranum.

TRE MÆRKESAGER

Sundhedsfremme

”Sundhedsfremme handler om at forbedre livskvalitet ved målrettet fokus på – sundhedsadfærd igennem hele livet. Det hænger tæt sammen med forebyggelse, der er et målrettet fokus på at forbedre livskvaliteten og forhindre eller begrænse opståen og udvikling af sygdom,” siger Finn Thranum.

Behandling

”Der skal være meget større fokus på sundhedsfremme og forebyggelse – vi skal have meget mere fokus på at undgå livstilssygdomme. Vi kan ikke undgå dem helt, men forebyggelse hjælper. Vi har et sundhedsvæsen, hvor 99% går til at lappe huller og 1 % til forebyggelse. Jeg ville prioritere forebyggelse langt højere. Men når det handler om behandlingen, så skal man forstå Behandlingstrekanten, som er et samarbejde imellem sygehus, praktiserende læge og kommunen,” forklarer Finn Thranum og fortsætter:

”Rehabiliteringen foregår jo hjemme i kommunen. I fremtiden vil belastningen stige. Det vil kræve mere af samspillet i behandlingstrekanten, fordi vi bliver ældre som befolkning. Det giver et ændret sygdomsmønster. Det betyder, at en praktiserende læge vil gå fra at være en landsbylæge til at være en katalysator for sundhedsvæsenet. Derfor har vi i Odder Kommune oprettet 18 akut- og korttidspladser i et spritnyt sundhedshus. Vi får også samlet alle kommunens praktiserende læger i sundhedshuset – hvilket er helt unikt. Fremover har borgerne et sted, hvor de skal gå hen for at få hjælp,” siger en stolt Finn Thranum.

Omsorg

Finn Thranums tredje mærkesag er omsorg: Det handler om at sikre en værdig omsorg for ældre, og for yngre med psykiske eller fysiske udfordringer.

”Jeg har valgt at prioritere i mit liv nu for at have tid til at holde mig i form. Samtidig er min kone gået på efterløn, og jeg har en udviklingshæmmet storebror og fire voksne døtre, det er familien, der er vigtigst. Og for at holde mig i form og forebygge, slutter den tidligere ambulancechef, der sluttede redderkarrieren med at køre som ambulancebehandler i Odder.

STILLER DU OP?

Er du redder og stiller du op til valget, så kontakt journalist i Reddernes Udviklingssekretariat – Morten Hansen – hvis du ikke allerede er blevet kontaktet.

E-mail: morten.hansen@3f.dk eller mobil: 2448 0023

 

Redder på valg: Johnny Kristensen (A) i Nordfyns Kommune

I Nordfyns Kommune stiller Johnny Kristensen op for første gang. ”Jeg har ikke haft tid før, og skal jeg gøre det, skal jeg gøre det 100 procent. Det er jo halvandet år siden, vi startede med forberedelsen. Hvis man vil have indflydelse, så bliver man også nødt til at lægge noget energi. Jeg tror ikke, at det handler så meget om partifarve, når man skal vælges. Mere om hvor kendt man er i bybilledet,” siger den 51-årige ambulancebehandler.

Fakta om Johnny Kristensen

 • Ambulancebehandler i Responce
 • Tillidsrepræsentant siden 1993
 • Redder siden 1988, begyndte i Falck
 • Stiller op for Socialdemokratiet i Nordfyns Kommune

TRE MÆRKESAGER

Mere kvalitet i ældreplejen

Hvem skal passe vores gamle mennesker? Hvis vi ikke har en velfungerende hjemmepleje, og det har vi ikke i dag. Jeg tror ikke, vi skal have flere penge til opgaven, men måske en omfordeling eller en reorganisering af den måde vi gør tingene på,” forklarer Johnny Kristensen og fortsætter:

”Man har talt faget ned! En velfungerende hjemmepleje er grundstenen i vores velfærdssamfund. Vi skal ikke have engelske tilstande, hvor man selv betaler. Det skal vi ikke. Derfor skal vi først og fremmest have opgraderet vores sosu-hjælpere og -assistenter. Eksempelvis skal det ikke være et fokusområde for en sosu-assistent at gøre rent. Det kan et rengøringsfirma klare. Vi bliver nødt til at kigge på deres arbejdsforhold. Hvad vil vi egentlig byde de her mennesker i vilkår? Både løn- og arbejdsforhold. Vi kunne honorere bedre. I min egen kommune – lige nu – mangler vi 34 sosu’er,” siger Johnny Kristensen.

Mere kvalitet i folkeskolen

”Mere kvalitet betyder fokus på tal- og ordblindhed. Jeg ved godt, at det koster penge at gøre noget ved det. Men nogle gange så koster det penge at tjene penge, og vi kommer til at tjene på den lange bane, når folk kan tjene deres penge selv,” siger Johnny Kristensen og understreger, at det er svært at klare sig i dag, hvis man ikke får en uddannelse. Han er ikke selv ordblind, men kender problematikken fra sin egen familie.

Det handler om børnene

Som den tredje mærkesag, nævner Johnny børnene: ”Vi skal sikre at vores børn har en god og tryk barndom i nogle institutioner og rammer, som de trives i. Det koster penge, og det gælder både børnehave, vuggestuer og fritidsordninger og i skolerne,” slutter Johnny Kristensen.

Stiller du op?

Er du redder og stiller du op til valget, så kontakt journalist i Reddernes Udviklingssekretariat – Morten Hansen – hvis du ikke allerede er blevet kontaktet.

E-mail: morten.hansen@3f.dk eller mobil: 2448 0023

Redder på valg: Peter Højberg Gudmundsen (F) i Holstebro Kommune

”Når man bliver aktiv i politik og stiller op som kandidat, så får man også en mulighed for at kunne påvirke andre politikere, som man møder igennem arbejdet. For eksempel regionspolitikere. På den måde kan man komme til at påvirke politikere i forhold til arbejdsforhold for reddere,” forklarer Peter Højberg Gudmundsen. Han er paramediciner og tidligere tillidsrepræsentant på stationen i Holstebro, men ”i dag arbejder jeg på stationen i Struer.”

Fakta om Peter Højberg Gudmundsen

 • Paramediciner på Station Struer
 • Tidligere tillidsrepræsentant på stationen i Holstebro
 • Stiller op til byrådet i Holstebro for SF
 • Står nr. fem på liste F
 • Bor i Mejdal i udkanten af Holstebro

TRE MÆRKESAGER

Kædeansvar i kommunen

Når det gælder de kommunale udbud, så arbejder Peter Højberg Gudmundsen for at kædeansvar bliver en del af pakken. ”Men også for at kommunen bliver bedre til at følge op på, om det rent faktisk overholdes, herunder om der ansættes lærlinge, så kommunen kan understøtte et ordentligt arbejdsmarked,” siger Peter Højberg Gudmundsen.

Cykelstier som understøtter grøn omstilling og beskytter de bløde trafikanter

”Fra mit arbejde kender jeg alt for godt, hvad der sker med de bløde trafikanter, når det går galt. Med flere og sikre cykelstier kan vi både understøtte den grønne omstilling og beskytte de bløde trafikanter. Det er win win,” siger Peter Højberg Gudmundsen.

Generel modstander af mammutinstitutioner

Jeg vil gerne have, at vi arbejder henimod mindre institutioner og skoler. De der mammutinstitutioner er ikke godt for nogen. Samtidig en fremrykning af minimumsnomineringer på børnehave- og dagplejeområdet. Og for de ældre skal der sikres ro på. Det kan skal ske ved at etablere faste teams omkring borgerne,” forklarer Peter Højberg Gudmundsen.

Derudover har Peter Højberg Gudmundsen en række lokale dagsordner: ”Jeg foreslår, at der bygges en ny skole og en ny institution imellem Mejdal-Halgård og Mejrup. Det skal ske for at imødegå det øgede antal børn, der kommer i forbindelse med den planlagte udstykning i den østlige del af Holstebro. Der er i forvejen hårdt pres på skolerne. Jeg ser hellere denne løsning frem for udvidelser af de eksisterende skoler, så vi undgår storskoler med op mod 1200 -1500 elever,” siger Peter Højberg Gudmundsen, der også arbejder for en cykelsti på hver side af Prins Buris Vej. ”Der er meget højt trafiktal på den vej, og der er mange nye små cyklister på den,” slutter han.

STILLER DU OP?

Er du redder og stiller du op til valget, så kontakt journalist i Reddernes Udviklingssekretariat – Morten Hansen – hvis du ikke allerede er blevet kontaktet.

E-mail: morten.hansen@3f.dk eller mobil: 2448 0023

Redder på valg: Martin Michel Hansen (A) i Vejen Kommune

”Jeg vil gerne have, at Vejen Kommune trækker sig ud af Trekantbrand og styre sit eget brandberedskab. Jeg tror det er bedre,” indleder assistanceredderen, der også er deltidsbrandmand i Brørup, Martin Michel Hansen.

Trekantbrand er ejet af- og dækker de seks kommuner Vejen, Vejle, Kolding, Billund, Fredericia og Middelfart. Men ifølge kandidaten, så ”taber borgerne på at være en del af det store fællesskab. Vi er seks kommuner i samarbejdet, og vi er den eneste kommune, der mister mandskab og køretøjer,” siger Martin Michel Hansen. Det er en af hans tre mærkesager:

Fakta om Martin Michel Hansen

 • Assistanceredder i Århus
 • Stiller op i Vejen kommune
 • Har tidligere kørt ST i 2½ år i Responce-regi
 • Har også kørt Covid19-test for Falck i Midtjylland i et års tid
 • Deltidsbrandmand i sin fritid

”Jeg vil gerne have et stærkt og lokalt beredskab, hvor man når borgerne hurtigt. Lige nu er vi en del af et fællesskab, hvor man glemmer at prioritere landkommunerne. Jeg er simpelthen ikke fan af sammenlægningerne,” siger deltidsbrandmanden.

TO ANDRE MÆRKESAGER

Stærkt socialt ansvar fra kommunen

En anden af assistanceredderens mærkesager er et stærkt socialt kommunalt ansvar: ”Det er vigtigt, at en kommune sørger for alle sine borgere, hjælper de svageste i arbejde – de skal ikke være overladt til sig selv. Man skal se mennesket i stedet for ’bare’ at finde et fleksjob eller skåne job,” forklarer Martin Michel Hansen. Dermed ønsker han, at det enkelte menneske er i fokus for den kommunale sagsbehandling.

En del af det kommunale ansvar er også, at skolebygningerne, og andre kommunale bygninger, ikke falder fra hinanden. Et tredje ben i det kommunale ansvar er en værdig ældrepleje.

En kommune hvor by og land hører sammen

Der skal ifølge kandidaten være balance mellem land og by: ”Land og by hører sammen! Det er ikke modsætninger, tværtimod. Det er ikke kun de store byer, der tæller, men også de små landsbyer. Det er vigtigt, at man har for øje at også folkeskolerne i landsbyerne har det godt, lokale indkøbsmuligheder og busser så børn kan komme til fritidsaktiviteter i andre landsbyer i kommunen. Det vil også gøre det attraktivt for tilflyttere i forhold til de små landsbyer ikke kun de store,” siger Martin Michel Hansen.

Stiller du op?

Er du redder og stiller du op til valget, så kontakt journalist i Reddernes Udviklingssekretariat – Morten Hansen – hvis du ikke allerede er blevet kontaktet.

E-mail: morten.hansen@3f.dk eller mobil: 2448 0023

Redder på valg: Johannes Stougård (V) i Struer Kommune

”Bortset fra ambulance, så har jeg kørt det hele som redder,” indleder den 44-årige far til to, der bor i Linde mellem Holstebro og Struer. ”Som redder kan man faktisk få indflydelse også på ambulancedriften, selvom det er et anliggende for regionsrådet,” siger Johanes Stougård, der tidligere har kørt assistance i mere end ni år.

Et eksempel er som ”for nogle år siden, hvor vi fik et ekstra beredskab i Struer. Der var udsigt til, at der kun skulle være et beredskab, men byrådet stod sammen og sagde nej, de kæmpede for, at der kom to ambulancer og det lykkedes,” siger Johannes Stougård. Netop samarbejde er et ST-redderens mantraer:

”Det handler om at være konstruktiv og samarbejdsvillig, uanset om man er blå, rød eller grøn. Når først man er valgt ind, så er det ikke farven, men samarbejdet, der tæller. Vi skal være sammen om fremgang,” siger venstremanden fra Linde, der har tre mærkesager, som der skal kæmpes for, hvis han bliver valgt ind i Struer Byråd.

Fakta om Johannes Stougård

 • ST-redder i Holstebro
 • Har tidligere kørt assistance i 9½ år
 • Stiller op i Struer Kommune for Venstre

Tre mærkesager

Det gode liv for alle

Et liv i lokalområderne kræver decentrale aktiviteter for alle aldre. Det er afgørende, at vi understøtter nærhed med et godt børneliv og et godt ældre liv med gode skoler, institutioner og valgmuligheder for borgerne,” siger Johannes Stougård. I sin fritid er han selv meget aktiv i det lokale foreningsliv, og sidder således i skolebestyrelsen og er engageret i etableringen af et medborgerhus i Linde.

”I mange yderområder er Struer Kommune velsignet af et godt foreningsliv og mange ildsjæle, der får tingene til at ske, men det kræver, at de lokale ildsjæle bliver involveret og hørt, der hvor beslutningerne tages. Det er den måde, vi kan sikre den fortsatte lyst til at engagere sig i lokale aktiviteter, og det er vi i høj grad afhængige af i Struer Kommune,” siger Johannes Stougård.

Tænk alternativt

Plejesektoren er udfordret på varme hænder. Er der måske opgaver, som kunne løses af andre borgere og dermed frigive tid i plejesektoren? Det handler om, at vi som politikere evner at tænke alternativt og tør praktisere god ledelse. Jeg vil arbejde for en større inddragelse af personalet. De kan se strukturproblemerne, og de skal være med til at finde nye løsninger på problemerne i den offentlige sektor,” siger Johanes Stougård.

God infrastruktur er afgørende

”Skal sammenhængskraften fortsat udvikle sig i Struer Kommune, så skal vi sikre en god infrastruktur med blandt andet cykelstier og busruter, der når ud i yderområderne,” siger Johannes Stougård og understreger, at der er brug for gode og trygge transportmuligheder til egnens skoler og efterskole.

Johannes Stougård vil bruge sin baggrund som redder i det politiske arbejde. ”Det handler om faglig indsigt i hvordan tingene hænger sammen. Det vigtigste er sådan set nu, at folk kommer hen og stemmer. Jeg er lokalt engageret og med en troværdighed, der arbejder i det politiske for de værdier, som også Falck står for,” slutter kandidaten.

Stiller du op?

Er du redder og stiller du op til valget, så kontakt journalist i Reddernes Udviklingssekretariat – Morten Hansen – hvis du ikke allerede er blevet kontaktet.

E-mail: morten.hansen@3f.dk eller mobil: 2448 0023

Redder på valg: Mark Søgaard (A) i Region Syddanmark

Som nummer to på listen er der stor sandsynlighed for at Mark Søgaard ender i Regionsrådet for Syddanmark. Og det netop i en periode, hvor det skal besluttes, om der overhovedet skal være et udbud af ambulancedriften i regionen.

Fakta om Mark Søgaard

 • Ambulanceinstruktør og paramediciner
 • Har kørt ambulance i over ti år
 • Har bl.a. kørt ambulance i 12 måneder i Grønland
 • Bor i Assenskredsen, men arbejder for Falck på Sjælland
 • Stiller op for Socialdemokratiet i Region Syddanmark.

”Jeg har kørt ambulance i lidt over ti år, herunder 12 måneder i Grønland, siger paramedicineren, der arbejder som ambulanceinstruktør. ”Jeg tror på, at det er en fordel at ambulancedriften er i udbud. Delvist, så en del er hjemtaget og en anden del er i udbud,” indleder Mark Søgaard.

Tre Mærkesager

Ulighed i sundhedssystemet

”Jeg har igennem mit arbejde har oplevet, at der er stigende ulighed i sundhedssystemet. Man skal efterhånden have spidse albuer eller viden om det for at komme igennem. Jeg taler med patienter, der fortæller, at de har svært ved at forstå hvad læge og sygeplejerske siger,” forklarer Mark Søgaard.

”Der skal ikke så meget til for, at vi kan blive udsatte. En skilsmisse eller sygdom, så er der ikke ret langt, især ikke hvis det rammer tæt på hinanden. Det er det, der har motiveret mig til at stille op. Sundhedsvæsenet skal være bedre til at gribe os, når vi rammer bunden,” siger Mark Søgaard.

”Jeg vil gerne være med til at løfte det sundhedsfaglige personale. Dette skal ske igennem flere kompetencer og bedre arbejdsvilkår til alle faggrupper; sygeplejerske, sosu’er, reddere og så videre. Jeg tror på, det bliver bedre for patienterne, hvis vi giver alle sundhedsfaglige et kompetenceløft og gode arbejdsvilkår,” siger Mark Søgaard, der beskriver lovindgrebet over for sygeplejerskerne som en streg i regningen, ”den danske model skal have lov til at fungere,” slår Mark Søgaard fast.

Flere midler til psykiatri og socialpsykiatri

En anden mærkesag er problemerne i psykiatrien og socialpsykiatrien, som tilsyneladende har svært ved at rumme alle dem, der har behov for det: ”Sengene er der, men de er tomme… patienterne kommer for hurtigt hjem, så de er ikke raske, når de bliver udskrevet, og dermed bliver det dyrere på den lange bane. Derfor arbejder jeg for, at vi tilfører flere midler til psykiatrien, fordi det er billigere i længden. Bliver de sendt hjem, inden de er parate, så er det meget dyrt.”

Generationsforureninger skal løses

”Vi har tre store generationsforureninger i region Syddanmark. Dem skal vi have gjort noget ved,” understreger Mark Søgaard og fortsætter: ”Vi er nødt til at bruge de penge der skal til, så det ikke rammer kommende generationer. Det skal bare renses op.”

Til regionrådsvalget er det muligt at stemme på alle kandidater i regionen, så selv om du ikke bor i den kreds, hvor den enkelte er opstillet, kan du altså godt stemme på vedkommende. Mark Søgaard stiller op i Assenskredsen, men alle i Region Syddanmark kan stemme på ham.

STILLER DU OP?

Er du redder og stiller du op til valget, så kontakt journalist i Reddernes Udviklingssekretariat – Morten Hansen – hvis du ikke allerede er blevet kontaktet.

E-mail: morten.hansen@3f.dk eller mobil: 2448 0023