Siddende sygetransport: Behov for et uddannelsesløft

Onsdag den 9. juni Alexander, Bent, Bente, Helle, Malene, Ole og Søren tredje møde i Referencegruppe Siddende Sygetransport på dagsorden var blandt andet uddannelse.

Uddannelsesløft nødvendigt

Der er behov for bedre og mere målrettet uddannelse i forhold til de kompetencer, det kræver at køre siddende sygetransport. I dag kræver det, at du tager tre BAB-kurser, der i alt tager fem dage. For at få adgang til BAB-kurserne skal du have et bus- eller taxikørekort.

Det kræver dog mere end et kørekort at håndtere svækkede patienter, der ikke er behandlingskrævende, men som har brug for at blive transporteret siddende. Der er blandt andet behov for førstehjælpskursus, sygdomslære, kommunikation, konflikthåndtering, samt en grundigere introduktion til og afprøvning af trappelift. Derudover bør uddannelsen ifølge referencegruppen både være længere og mere praksisnær.

Ny uddannelsesguide

Referencegruppen har sammen med Reddernes Udviklingssekretariat udarbejdet en ny uddannelsesguide til chaufførerne i den siddende sygetransport. Her kan du få et samlet overblik over relevante kurser og hjemmesider om uddannelse i den siddende sygetransport.

Som chauffør i den siddende sygetransport møder du syge og svækkede ikke-behandlingskrævende patienter. Det er vigtigt, at du både passer på dig selv og sikrer patienten den mest trygge kørsel til og fra hospital eller behandlingssted.

Du finder uddannelsesguiden her.

 

 

 

Liggende sygetransport: Nye medlemmer søges

Tirsdag den 8. juni holdt Annette, Claus, Elmer, Gunhild, Kaj og Morten møde i Referencegruppe Liggende Sygetransport. På dagsorden var blandt andet de igangværende præhospitale udbud og en ny podcast kaldet Liggende sygetransport.

Præhospitale udbud

Referencegruppen drøftede de præhospitale udbud i regionerne. Referencegruppen kom med input til den analyse, som Reddernes Udviklingssekretariat er igang med at få udarbejdet.

Det er en bekymring for medlemmerne af referencegruppen, at den liggende sygetransport bliver glemt, fordi dem der tilrettelægger de præhospitale udbud ikke ved, hvilken vigtig funktion den liggende sygetransport har, hvilke patienter der køres med, og hvilke kompetencer det kræver at køre liggende sygetransport.

Flere regioner arbejder med en opsplitning af ambulance og den liggende sygetransport, fordi der en forventning om, at der kan spares penge på området. Der er dermed en risiko for, at liggende sygetransport bliver set som en liggende taxa eller ambulance light.

Ny podcast på vej

To medlemmer af referencgruppen har i løbet af foråret lavet de tre første afsnit af en ny podcast målrettet redderne i den liggende sygetransport. Podcasten kommer til at hedde Liggende sygetransport og det første afsnit vil blive offentliggjort i løbet af juni.

Podcasten skal understøtte den faglige udvikling i den liggende sygetransport og på tre gange 20 minutter får du input til, hvad du skal være opmærksom på ved urinvejsinfektion, håndtering af mennesker med psykiske lidelser og samarbejde med pårørende.

Nye medlemmer søges

Referencegruppe Liggende Sygetransport kunne tirsdag sige velkommen til Kaj, der er nyt medlem fra Region Syddanmark, men vi søger stadig en ST-redder fra Region Sjælland til referencegruppen.

Kunne det være noget for dig, så send en mail til nina.ludvigsen@3f.dk eller ring på telefon 88 92 03 22, hvis du vil vide mere, om hvad det indebærer at være med i en referencegruppe.

Vi søger to nye medlemmer til Referencegruppe Ambulance

Vi har i øjeblikket paramedicinere og ambulancebehandlere fra alle fem regioner med i referencegruppen, men vi kunne godt bruge en ekstra repræsentant fra både Region Hovedstaden og fra Region Sjælland. Kontakt os, hvis det kunne være noget for dig.

Nogle af medlemmerne af Referencegruppe Ambulance er tillidsrepræsentanter, andre er arbejdsmiljørepræsentanter, men langt fra alle har tillidsposter. Alle brænder dog for deres fag og vil gerne være med til at fremme den præhospitale udvikling. Referencegruppen arbejder med uddannelse, faglige udvikling, udbud og arbejdsmiljø.

HVAD ER EN REFERERENCEGRUPPE?

Referencegrupperne er et vigtigt fundament i sekretariatets arbejde. Referencegruppens sparring og input er med til at definere retningen for Reddernes Udviklingssekretariats arbejde. Referencegruppen mødes cirka fire gange årligt.

For at blive en del af Referencegruppe Ambulance kræver det, at du er aktivt fungerende i ambulancetjenesten. Du skal derudover være medlem af 3F og ansat under en 3F-overenskomst. Referencegruppen sammensættes så alle regioner er repræsenteret.

VIL DU VIDE MERE?

Hvis du ønsker at blive en del af Referencegruppe Ambulance, skal du sende en mail til Nina Bach Ludvigsen på nina.ludvigsen@3f.dk, hvor du kort skriver, hvorfor du ønsker at deltage, og hvor du arbejder.

Du kan også kontakte Nina på telefon 88 92 03 22, hvis du vil høre mere om, hvad det indebærer at være med i referencegruppen.

Referencegruppe Ambulance: Giv os adgang til sundhedsdata

Jacob, Bo, Maja og Lars holdt i dag møde i Referencegruppe Ambulance, hvor der blandt andet blev drøftet præhospitale udbud, planlægning af efterårets akutkonference og ambulancepersonalets adgang til sundhedsdata.

Giv ambulancepersonalet adgang til relevant sundhedsdata

Sundhedspersoners adgang til relevant tidstro data er afgørende for at sikre patientsikkerheden, når behandling igangsættes. I dag har ambulancebehandlere og paramedicinere ikke adgang til en række kritiske patientoplysninger, når ambulancen rykker ud. Det vil sige, at ambulancebehandlere og paramedicinere ikke har adgang til relevant viden om medicin og allergier, når de påbegynder deres behandling. Data kan redde liv. Derfor arbejder referendegruppen for, at sundhedsloven ændres så autoriseret ambulancepersonale, der aktuelt har en patient i behandling, får adgang til de oplysninger, der er registeret om en patient, når det er nødvendigt for behandlingen.

Analyse af de præhospitale udbud i fuld gang

Reddernes Udviklingssekretariat har igangsat en større analyse af de præhospitale udbud, hvor tendenserne i de præhospitale udbud afdækkes. Et af de områder, der er fokus på, er, hvordan udbuddene påvirker redderens arbejdsliv. Derfor afholder vi tre fokusgrupper i næste uge (uge 22), hvor vi har brug for reddere, der vil bruge et halvanden time på at deltage. For ulejligheden giver vi frokost, vi dækker dine transportudgifter, hvis du er medlem af 3F og du får et gavekort på 200 kr. Læs mere om fokusgrupperne her.

DEMC9 afholdes i oktober

Reddernes Udviklingssekretariat planlægger sammen med Dansk selskab for akutmedicin (DASEM) og Fagligt Selskab for akutsygepleje (DAENA) i akutkonferencen DEMC9. DEMC9 består af to inspirerende dage med fokus på det akutmedicinske område. Dagene indeholder aktuelle faglige oplæg af høj kvalitet, der afholdes af nationale oplægsholdere – alt sammen med udgangspunkt i den nyeste viden på området. Konferencen afholdes torsdag den den 14. oktober og fredag den 15. oktober på Clarion Hotel & Congress Copenhagen Airport. Du kan tilmelde dig her.

 

 

Referencegruppe Siddende Sygetransport: Vi har valgt vores mærkesager

Onsdag den 24. marts holdt Bent, Bente, Helle, Malene, Ole og Søren andet møde i Referencegruppe Siddende Sygetransport. Referencegruppen besluttede at arbejde for to mærkesager: 1) mere relevant uddannelse og 2) bedre fysisk og psyksisk arbejdsmiljø.

Behov for mere relevant uddannelse

Der er behov for bedre og mere målrettet uddannelse i forhold til de kompetencer, det kræver at køre siddende sygetransport. I dag er der tre ugers kursus, der er målrettet taxakørsel. Referencegruppen ønsker et uddannelsesforløb, der er målrettet til den siddende sygetransport.

Det kræver mere end et kørekort at håndtere svækkede patienter, der ikke er behandlingskrævende, men som har brug for at blive transporteret siddende. Der er blandt andet behov for førstehjælpskursus, sygdomslære, samt en grundigere introduktion til og afprøvning af trappelift.

Ensomhed er et stigende problem

Referencegruppen vil både arbejde for at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Referencegrupppen vil blandt andet arbejde for, at der kommer klare retningslinjer for brug af trappelift i forhold til trappens beskaffenhed, og at der bliver fastsat en grænse for, hvornår man skal bruge scalamobil. Grænsen går i dag op til 130 kg, men det er for højt, den bør være på 90 kg.

Referencegruppen oplever også, at der er et stigende problem med ensomhed blandt redderne i den siddende sygetransport, fordi næsten alle kører direkte hjemmefra, ikke kommer ind på en station, og derfor kun sjældent mødes med deres kollegaer. Rerencegruppen vil derfor arbejde videre med initiativer, der kan styrke det kollogiale fællesskab blandt redderne i den siddende sygetransport.

Andet møde i Referencegruppe Siddende Sygetransport

 

Møde i Referencegruppe Brand: Tjek dine uddannelsesmuligheder

Keld, Jack, Jakob, Jan, Johnny og Torkild holdt onsdag den 24. marts møde i Referencegruppe Brand. Mødet handlede blandt andet om forholdene under corona, uddannelsesmuligheder for brandfolk og implementering af ren brandmand.

Corona skaber uro blandt brandfolk

Medlemmerne af referencegruppen har en oplevelse af, at corona-situationen fortsat skaber uro på landets brandstationer, fordi der er meget forskellige retningslinjer fra station til station for, hvordan brandmændene skal forholde sig. Referencegruppen vil derfor følge sitauationen nøje og vil tage initiativ til, at der skal følges op lokalt, hvis det bliver nødvendigt.

Tjek dine uddannelsesmuligheder

Referencegruppe Brand har udarbejdet en uddannelsesguide, som skal give et overblik over relevante kurser for brandfolk. I uddannelsesguiden kan du både læse om, hvordan du bliver brandmand, hvis du ønsker om at komme til at arbejde som fuldtidsbrandmand. Du finder også en oversigt over Beredskabsstyrelsens kurser og uddannelser. Det er blandt andet her du kan uddanne dig videre til indsatsleder og holdleder. Som fuldtidsbrandmand har du også mulighed for at søge en lang række relevante AMU-kurser så som kystredning, transport af farlig gods, kran og truck.

Læs mere her:

Ren brandmand

Arbejdstilsynet igangsatte i 2019 kampagnen ren brandmand, fordi risikoen ikke er overstået, når branden er slukket. Forskning viser, at sod giver en øget mængde skadelige tjærestoffer på huden og i urinen efter brandslukning.  Derfor skal alle brandmænd tage bad, lige så snart branden er slukket.

Det går stadig bedre med at indføre anbefalingerne fra ren brandmand i hele landet. Der bliver etableret vaskerier og vaskehaller, kørt trailere med bad og omklædningsfaciliteter ud til skadestedet. Det er vigtigt, at der indsatsen fastholdes, og at alle brandmænd har mulighed for at skifte tøj fra inderst til yderst.

Digitalt møde i Referencegruppe Brand.

 

Nye medlemmer til Referencegruppe Liggende Sygetransport søges

Da vores hidtidige repræsentanter fra Region Syddanmark og Region Sjælland har skiftet arbejde, søger vi nu to nye medlemmer i referencegruppen: En ST-redder fra Region Syddanmark og en ST-redder fra Region Sjælland.

Vi har i øjeblikket ST-reddere fra Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Hovedstaden med i referencegruppen. Flere er tillidsrepræsentanter, en er ST-instruktør, men langt fra alle har tillidsposter. Alle brænder dog for deres fag og vil gerne være med til at fremme den faglige udvikling i den liggende sygetransport.

HVAD ER EN REFERERENCEGRUPPE?

Referencegrupperne er et vigtigt fundament i sekretariats arbejde. Referencegruppen arbejder med uddannelse, faglige udvikling, udbud og arbejdsmiljø. Referencegruppens sparring og input er med til at definere retningen for Reddernes Udviklingssekretariats arbejde. Referencegruppen mødes cirka fire gange årligt.

For at blive en del af Referencegruppe Ambulance kræver det, at du er aktivt fungerende i den liggende sygetransport. Du skal derudover være medlem af 3F og ansat under en 3F-overenskomst. Referencegruppen sammensættes så alle regioner er repræsenteret.

VIL DU VIDE MERE?

Hvis du ønsker at blive en del af Referencegruppe Liggende Sygetransport, skal du sende en mail til Nina Bach Ludvigsen på nina.ludvigsen@3f.dk, hvor du kort skriver, hvorfor du ønsker at deltage, og hvor du arbejder.

Du kan også kontakte Nina på telefon 88 92 03 22, hvis du vil høre mere om, hvad det indebærer at være med i referencegruppen.

Liggende sygetransport: Udbud og corona presser arbejdsmiljøet

I går holdt Annette, Claus, Camilla, Elmer, Gunhild og Morten møde i Referencegruppe Liggende Sygetransport. På dagsorden var udbud og uddannelse, samt corona og arbejdsmiljø.

ST-reddernes kompetencer skal i fokus

Referencegruppen drøftede de præhospitale udbud i regionerne. Der er i referencegruppen en bekymring for, at liggende sygetransport bliver glemt, fordi dem der tilrettelægger udbud ikke ved tilstrækkeligt meget om, hvilken funktion den liggende sygetransport har, hvilke patienter de kører med, og hvad det kræver af kompetencer.

Flere regioner arbejder med en opsplitning af ambulance og den liggende sygetransport, fordi der en forventning om, at der kan spares penge på området. Der er dermed en risiko for, at liggende sygetransport bliver set som en liggende taxa eller ambulance light.

Referencegruppen vil derfor arbejde for, at der bliver skabt mere synlighed om den liggende sygetransports vigtige funktion i det præhospitale beredskab, og hvilke kompetencer det kræver at køre liggende sygetransport.

Corona sætter ST-reddernes arbejdsmiljø under pres

Referencegruppen blev præsenteret for de allerførste resultater af den medlemsundersøgelse, som Reddernes Udviklingssekretariat netop har gennemført om corona.

ST- redderne er i kontakt med mange forskellige patienter og kommer i løbet af en normal arbejdsdag både på hospitaler, plejehjem og i private boliger. Da patienternes eget hjem ikke kan sidestilles med at arbejde på et hospital, når det handler om hygiejne eller om forudsigelighed, så sætter corona-pandemien i særlig grad ST-reddernes arbejdsmiljø på prøve. ST-redderne ved aldring, hvad de kommer ud til, hvad patienterne har med sig, eller om man får besked bagefter, hvis det viser sig, at man har kørt med en patient med corona. Det skaber et øget pres for ST-redderne.

Resultaterne af medlemsundersøgelsen vil snart blive præsenteret på hjemmesiden.

 

Endnu et digitalt møde i Referencegruppe Liggende Sygetransport

 

 

Referencegruppe Autohjælp: Krav om licens og certifikat bør indføres

I går holdt Bjarne, Bjørn, Brian, Jonas og Ralf deres tredje møde i Referencegruppe Autohjælp. Referencegruppen drøftede behovet for mere uddannelse og havde særligt fokus på licens, certifikat og tavlevognskørsel.

Licens og certifikat bør indføres

Referencegruppen arbejder for at skabe størst mulig sikkerhed på vejene. Der er i dag autohjælpskøretøjer, der udfører arbejde på de danske motorveje, hvor der er ingen eller dårligt virkende blink, ingen eller dårligt virkende arbejdslys, personel uden det rette arbejdstøj, arbejde ude i vejbanerne uden tavlevogn. Denne type af autohjælpskøretøjer skal væk fra motorvejsnettet, da de udgør en unødvendig og meget høj risiko i motorvejstrafikken.

Referencegruppen mener derfor, at der skal indføres krav om certifikat til autoredderne og licens til virksomhederne. Det skal sætte sikkerheden i højsædet, både for reddere og øvrige trafikanter. Der bør stilles krav til synlighed, minimums oppakning af køretøj, brug af tavlevogn mm. Samt krav om at det personel der udfører arbejdet er specielt uddannet (certificeret) til at løse denne type af opgaver, så opgaverne altid løses på en forsvarlig måde.

Referencegruppen fortsætter drøftelsen af licens og cerfikater på deres næste møde.

Behov for uddannelse i tavlevognskørsel

Hvordan får man og vedligeholder kompetencer til at køre med tavlevogn? Referencegruppen mener, at der er behov for mere uddannelse i at køre tavlevogne, da det er ikke nok med sidemandsoplæring. Uddannelsen bør omfatte kørsel på glatbane, kørsel med tung last og kørsel i høj hastighed. Der bør komme fokus på, at det kræver mange køreture at opbygge tilstrækkelig erfaring i at køre med tavlevogn.

Uddannelsesguide for autoreddere

Da uddannelse er et stort opmærksomhedspunkt for referencegruppen, er der udarbejdet en uddannelsesguide, hvor det både beskrives, hvordan man bliver autoredder, hvilke EU-efteruddannelseskrav der er, og hvilke øvrige efterudddannelsesmuligheder der er.

Du kan finde de tre uddannelsesguider her:

 

Digitalt møde i Referencegruppe Autohjælp.

Referencegruppe Ambulance: Undersøg redderne under corona

Jacob, Bo, Martin, Maja, Lars, Stefan og Torben holdt i går møde i Referencegruppe Ambulance, hvor der blandt andet blev drøftet corona, udbud og efterårets akutkonference.

Reddernes forhold under corona-krisen skal undersøges

Referencegruppe Ambulance besluttede, at der skal igangsættes en medlemsundersøgelse af reddernes arbejdsforhold under corona-krisen. Undersøgelsen skal afdække corona-smitte blandt redderne, anmeldelse af corona som arbejdsskade, brug af værnemidler, tilbud om vaccinationer, øget arbejdspres med mere. Undersøgelsens sættes igang her i februar og sendes ud til alle reddere, der er medlem af 3F.

Analyse af de præhospitale udbud

Referencegruppe Ambulance kom med deres input til den analyse af de præhospitale udbud, som Reddernes Udviklingssekretariat har igangsat. Referencegruppen vil blandt andet gerne have sat fokus på kontrolberegninger versus kontrolbud, brug af lov om virksomhedsoverdragelse og reddernes arbejdsmiljø i forbindelse med udbud og hjemtagelser. Morten Hansen deltog derfor på mødet. Læs mere om ham her.

Planlægning af DEMC9

Planlægningen af den store akutkonference DEMC9 er i fuld gang. Reddernes Udviklingssekretariat planlægger konferencen sammen med DAENA og DASEM, og DEMC9 afholdes den 14.-15. oktober 2021 i København. Læs mere om programmet og tilmeld dig her.

 

Endnu et digitalt møde i Referencegruppe Ambulance